HOTĂRÎRE Nr. 1 din 5 iulie 1995privind modificarea Regulamentului de organizarea şi funcţionare a Curţii Supreme de Justiţie
EMITENT
  • CURTEA SUPREMA DE JUSTIŢIE - SECŢIILE UNITE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 157 din 20 iulie 1995    În temeiul art. 67 din Legea Curţii Supreme de Justiţie nr. 56/1993, Secţiile Unite ale Curţii Supreme de Justiţie hotărăsc modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Curţii Supreme de Justiţie astfel:  +  Articolul 1Articolul 9 alineatul 2 se modifica şi va avea următorul cuprins:"Secţiile Unite îşi îndeplinesc atribuţiile cu votul majorităţii judecătorilor prezenţi, pentru activitatea de judecată cvorumul fiind, potrivit legii, de cel puţin 3/4 din numărul judecătorilor numiţi. Interpretarea data de Secţiile Unite cu votul majorităţii judecătorilor este obligatorie pentru completele de judecată".  +  Articolul 2Articolul 57 se completează cu un nou alineat, având următorul cuprins:"Judecătorilor le este interzis sa anticipeze, exprimind opiniile, pe orice cale, în domenii în care urmează a lua hotărâri Curtea Suprema de Justiţie, în cadrul prevăzut de lege".PREŞEDINTELE CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE,dr. GHEORGHE UGLEANPrim-magistrat-asistent,Ioan Raileanu----------------------