ORDIN nr. 25 din 22 octombrie 2004pentru aprobarea Codului comercial al pieţei angro de energie electrică
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 989 din 27 octombrie 2004    În temeiul art. 2 lit. c), al art. 9 alin. (6) şi (7), precum şi al art. 11 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) şi o) din Legea energiei electrice nr. 318/2003,având în vedere referatul de aprobare întocmit de Departamentul dezvoltarea pieţei de energie, în conformitate cu prevederile procesului-verbal al şedinţei Comitetului de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei din 15 octombrie 2004,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Codul comercial al pieţei angro de energie electrică, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.______________ Notă *) Conţinutul anexei este disponibil în format electronic pe pagina web a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (www.anre.ro), la secţiunea Reglementări comerciale.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/1999 pentru aprobarea Codului comercial al pieţei angro de energie electrică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 23 iulie 1999, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.  +  Articolul 5Participanţii la piaţa angro de energie vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.PreşedinteleAutorităţii Naţionale de Reglementareîn Domeniul Energiei,Jean ConstantinescuBucureşti, 22 octombrie 2004.Nr. 25.______________