ORDIN nr. 758 din 18 octombrie 2004pentru aprobarea Normelor tehnice privind confecţionarea dispozitivelor de marcat materialul lemnos rotund, cioplit sau ecarisat şi folosirea acestor dispozitive
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 980 din 25 octombrie 2004    În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) din Normele privind circulaţia materialelor lemnoase şi controlul circulaţiei acestora şi al instalaţiilor de transformat lemn rotund, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 427/2004,având în vedere Referatul de aprobare nr. 27.753/AC din 4 octombrie 2004,în baza prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele tehnice privind confecţionarea dispozitivelor de marcat materialul lemnos rotund, cioplit sau ecarisat şi folosirea acestor dispozitive, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 71/1999 pentru aprobarea Regulamentului privind confecţionarea şi folosirea dispozitivelor de marcat materialul lemnos de lucru care se exploatează şi se transportă din pădure de către agenţi economici atestaţi şi de structurile administraţiei silvice a pădurilor proprietate publică a comunelor, oraşelor şi municipiilor sau proprietate privată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 11 martie 1999, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Petre DaeaBucureşti, 18 octombrie 2004.Nr. 758.  +  AnexăNORMA 18/10/2004