HOTĂRÂRE nr. 1.470 din 9 septembrie 2004privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 18 octombrie 2004    In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aproba Strategia naţionala de gestionare a deşeurilor, prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Se aproba Planul naţional de gestionare a deşeurilor, prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 123/2003 privind aprobarea Planului naţional de gestionare a deşeurilor - plan naţional de etapa, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 24 februarie 2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul mediuluişi gospodăririi apelor,Speranta Maria IanculescuMinistru de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Marian Florian SaniutaMinistrul delegatpentru administraţia publica,Gheorghe EmacuMinistru de stat,ministrul economiei şi comerţului,Dan Ioan PopescuMinistrul sănătăţii,Ovidiu BrinzanMinistrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Petre Daeap. Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Ileana Tureanu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 9 septembrie 2004.Nr. 1.470.  +  Anexa 1STRATEGIE 09/09/2004  +  Anexa 2PLAN 09/09/2004