LEGE nr. 404 din 11 octombrie 2004pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/2004 privind unele măsuri financiare în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 14 octombrie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 55 din 29 iulie 2004 privind unele măsuri financiare în vederea acordării ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 30 iulie 2004, cu următoarea modificare:- La articolul I punctul 1, articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) În sensul prezentei ordonanţe, prin sezon rece se înţelege perioada de 5 luni cuprinsă între data de 1 noiembrie a anului curent şi data de 31 martie a anului următor, iar perioada de 12 luni reprezintă anul calendaristic. (2) La propunerea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu avizul Autorităţii Naţionale de Meteorologie, perioada sezonului rece prevăzută la alin. (1) poate fi prelungită. Condiţiile în care se prelungeşte perioada sezonului rece, perioada de prelungire, precum şi procedura de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei în această perioadă se aprobă prin hotărâre a Guvernului."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 11 octombrie 2004.Nr. 404.-----------