LEGE nr. 400 din 11 octombrie 2004privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2004 pentru completarea art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 14 octombrie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46 din 10 iunie 2004 pentru completarea art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 17 iunie 2004, cu următoarea modificare:- La articolul unic, alineatul (1^1) al articolului 22 va avea următorul cuprins:"(1^1) Pentru candidaţii declaraţi admişi la concursul pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, care nu au avut anterior calitatea de funcţionar public, salariul de bază al funcţiei publice se stabileşte prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite sau, după caz, al ordonatorului de credite până la nivelul salariului de bază prevăzut în statul de funcţii, aprobat potrivit legii."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 11 octombrie 2004.Nr. 400.-------------