LEGE nr. 391 din 28 septembrie 2004privind Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 11 octombrie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1(1) Decorația Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public, prevăzută la art. 10 pct. 2 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, cu modificările și completările ulterioare, face parte din categoria semnelor onorifice.(2) Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public este o decorație care se acordă funcționarilor publici, indiferent din ce categorie fac parte, care au 20, 25 și 30 de ani de activitate în funcția publică.  +  Articolul 2(1) Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public se prezintă sub o singură formă: însemnul.(2) Însemnul decorației Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public se prezintă sub forma unei cruci de Malta argintie, având în centru, într-un medalion, înscrise cu cifre latine, aurite, datele: "XX", "XXV", "XXX", reprezentând numărul anilor de activitate în funcții publice.  +  Articolul 3Regulamentul privind descrierea și modul de acordare a Semnului onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public, precum și modelul desenat al semnului sunt prevăzute în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 4(1) Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public se conferă de Președintele României prin decret, în baza propunerilor nominale de decorare formulate, potrivit art. 4 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 29/2000, prin Agenția Națională a Funcționarilor Publici, de către:a) miniștrii și conducătorii celorlalte organe de specialitate din administrația publică centrală, pentru funcționarii publici din aparatul propriu;b) ministrul administrației și internelor, pentru funcționarii publici din serviciile deconcentrate ale ministerelor și ale altor organe centrale din unitățile administrativ-teritoriale;c) președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, pentru funcționarii publici din administrația publică locală.(2) Propunerile nominale pentru conferirea Semnului onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public sunt avizate de Cancelaria Ordinelor, în conformitate cu art. 5 din Legea nr. 29/2000.(3) Agenția Națională a Funcționarilor Publici trebuie să înainteze Cancelariei Ordinelor, până la data de 30 iulie a fiecărui an, listele centralizatoare cu persoanele care îndeplinesc criteriile pentru decorarea cu Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public, de la toate instituțiile publice abilitate să facă propuneri.  +  Articolul 5Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public se poate conferi nelimitat.  +  Articolul 6Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public se conferă pentru:a) 20 de ani de activitate;b) 25 de ani de activitate;c) 30 de ani de activitate.  +  Articolul 7(1) Atestarea Semnului onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public se face printr-un brevet, în conformitate cu art. 24 din Legea nr. 29/2000.(2) Brevetele pentru Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public sunt validate prin semnătura sau parafa miniștrilor ori a conducătorilor instituțiilor publice care au făcut propunerile și a cancelarului ordinelor, în conformitate cu art. 28 din Legea nr. 29/2000.  +  Articolul 8În cazul decesului unui titular al Semnului onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public, însemnul decorației rămâne în posesia moștenitorilor legali.  +  Articolul 9Sumele necesare confecționării însemnelor, brevetelor, etuiurilor și cutiilor decorațiilor Semnului onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public sunt asigurate anual de la bugetul de stat, prin bugetul Administrației Prezidențiale.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 28 septembrie 2004.Nr. 391.  +  Anexa nr. 1REGULAMENTprivind descrierea și modul de acordare a Semnului onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public  +  Anexa nr. 2_______________