ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 7 octombrie 2004pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 9 octombrie 2004    Având în vedere faptul că între prevederile Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României şi cele ale Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, referitoare la conţinutul proceselor-verbale, există unele neconcordanţe de natură să creeze dificultăţi în procesul electoral, precum şi faptul că potrivit Legii nr. 370/2004 se pot prezenta doar candidaţi propuşi de partide politice sau alianţe politice, precum şi candidaţi independenţi, aceasta reprezentând o discriminare faţă de alianţele electorale legal înregistrate,ţinând cont de termenul foarte scurt rămas până la declanşarea procesului electoral,pentru a asigura concordanţa prevederilor acestei legi cu cele din Legea nr. 373/2004,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICLegea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 29 septembrie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Literele a) şi b) de la alineatul (1) al articolului 21 vor avea următorul cuprins:"a) numărul total al alegătorilor înscrişi în copia de pe lista electorală permanentă şi în listele electorale speciale, din care:- numărul total al alegătorilor înscrişi în copia de pe lista electorală permanentă;- numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale speciale; b) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale existente la secţia de votare care s-au prezentat la urne, din care:- numărul total al alegătorilor înscrişi în copia de pe lista electorală permanentă;- numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale speciale;"2. Alineatul (1) al articolului 21 se completează după litera f) cu literele f^1) şi f^2), cu următorul cuprins:"f^1) starea sigiliilor de pe urne, la încheierea votării;f^2) numărul buletinelor de vot primite;"3. Literele a) şi b) de la alineatul (1) al articolului 22 vor avea următorul cuprins:"a) numărul total al alegătorilor înscrişi în copia de pe lista electorală permanentă şi în listele electorale speciale, din care:- numărul total al alegătorilor înscrişi în copia de pe lista electorală permanentă;- numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale speciale; b) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale existente la secţia de votare care s-au prezentat la urne, din care:- numărul total al alegătorilor înscrişi în copia de pe lista electorală permanentă;- numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale speciale;"4. Alineatul (1) al articolului 22 se completează, după litera e), cu litera e^1) cu următorul cuprins:"e^1) numărul buletinelor de vot primite de secţiile de votare;"5. Literele a) şi b) de la alineatul (1) al articolului 23 vor avea următorul cuprins:"a) numărul total al alegătorilor înscrişi în copia de pe lista electorală permanentă şi în listele electorale speciale, din care:- numărul total al alegătorilor înscrişi în copia de pe lista electorală permanentă;- numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale speciale; b) numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale existente la secţia de votare care s-au prezentat la urne, din care:- numărul total al alegătorilor înscrişi în copia de pe lista electorală permanentă;- numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale speciale;"6. Alineatul (1) al articolului 23 se completează după litera e), cu litera e^1) cu următorul cuprins:"e^1) numărul buletinelor de vot primite de secţiile de votare;"7. După articolul 28 se introduce un articol nou, articolul 28^1 cu următorul cuprins:"Art. 28^1. - Dispoziţiile din cuprinsul prezentei legi referitoare la alianţele politice se aplică în mod corespunzător şi alianţelor electorale care se constituie în condiţiile prevăzute de Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului."PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------p. Ministru de stat, ministrul administraţiei şi internelor,Toma Zaharia,secretar de statMinistrul delegat pentru administraţia publică,Gheorghe EmacuBucureşti, 7 octombrie 2004.Nr. 77.----------