CONVENŢIE EUROPEANA din 20 aprilie 1959de asistenţa judiciara în materie penala*)
EMITENT
  • ACT INTERNAŢIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 21 decembrie 1998    ----------- Notă *) Traducere.PREAMBULGuvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei,considerand ca scopul Consiliului Europei este realizarea unei uniuni mai stranse între membrii săi,convinse ca adoptarea unor reguli comune în domeniul asistentei judiciare în materie penala este de natura sa atinga acest obiectiv,considerand ca asistenţa judiciara este o materie conexa celei a extradarii, care a facut deja obiectul unei conventii din data de 13 decembrie 1957,au convenit după cum urmeaza:Titlul IDispozitii generale  +  Articolul 11. Părţile contractante se angajează să-şi acorde reciproc, potrivit dispoziţiilor prezentei conventii, asistenţa judiciara cea mai ampla cu putinta în orice procedura privitoare la infractiuni a caror reprimare este, în momentul solicitarii asistentei, de competenţa autorităţilor judiciare ale părţii solicitante.2. Prezenta convenţie nu se aplică nici executarii hotărârilor de arestare şi de condamnare, nici infracţiunilor militare care nu constituie infractiuni de drept comun.  +  Articolul 2Asistenţa judiciara va putea fi refuzata: a) dacă cererea se referă la infractiuni considerate de partea solicitata fie infractiuni politice, fie infractiuni conexe la infractiuni politice, fie infractiuni fiscale; b) dacă partea solicitata considera ca indeplinirea cererii este de natura sa aduca atingere suveranităţii, securitatii, ordinii publice sau altor interese esentiale ale tarii sale.Titlul IIComisiile rogatorii  +  Articolul 31. Partea solicitata va urmări indeplinirea, în formele prevăzute de legislatia sa, a comisiilor rogatorii referitoare la o cauza penala, care îi vor fi adresate de către autorităţile judiciare ale părţii solicitante şi care au ca obiect indeplinirea actelor de urmărire sau comunicarea mijloacelor materiale de proba, a dosarelor sau a documentelor.2. Dacă partea solicitanta doreste ca martorii sau expertii să depună sub juramant, ea va cere aceasta în mod expres, iar partea solicitata îi va da curs, dacă legea din tara sa nu se opune.3. Partea solicitata va putea sa transmita numai copii sau fotocopii certificate pentru conformitate de pe dosarele sau documentele cerute. Totusi, dacă partea solicitanta cere în mod expres comunicarea originalelor, se va da curs, în măsura posibilului, acestei cereri.  +  Articolul 4Dacă partea solicitanta o cere în mod expres, partea solicitata o va informa despre data şi locul indeplinirii comisiei rogatorii. Autorităţile şi persoanele în cauza vor putea sa asiste la indeplinirea cererii, dacă partea solicitata consimte la aceasta.  +  Articolul 51. Orice parte contractantă, în momentul semnarii prezentei conventii sau al depunerii instrumentului sau de ratificare sau de aderare, va putea, printr-o declaratie adresata secretarului general al Consiliului Europei, să-şi rezerve dreptul de a supune indeplinirea comisiilor rogatorii privitoare la perchezitii sau la sechestre de obiecte uneia sau mai multora dintre urmatoarele condiţii: a) infractiunea care motiveaza comisia rogatorie trebuie să fie sanctionabila potrivit legii părţii solicitante şi a părţii solicitate; b) infractiunea care motiveaza comisia rogatorie trebuie să fie susceptibila de a da loc la extradare în tara solicitata; c) indeplinirea comisiei rogatorii trebuie să fie compatibila cu legea părţii solicitate.2. Dacă o parte contractantă va fi facut o declaratie conform paragrafului 1 al prezentului articol, orice altă parte va putea aplica regula reciprocitatii.  +  Articolul 61. Partea solicitata va putea amana remiterea obiectelor, a dosarelor sau a documentelor a caror comunicare este ceruta, dacă acestea îi sunt necesare pentru o procedură penala în curs.2. Obiectele şi originalele dosarelor şi ale documentelor, comunicate în indeplinirea unei comisii rogatorii, vor fi restituite cat mai curand posibil de către partea solicitanta părţii solicitate, în afară de cazul în care aceasta din urma nu renunta la ele.Titlul IIIComunicarea actelor de procedura şi a hotărârilor judiciare. Infatisarea martorilor, expertilor şi a persoanelor urmarite  +  Articolul 71. Partea solicitata va proceda la comunicarea actelor de procedura şi a hotărârilor judiciare, care îi vor fi transmise în acest scop de către partea solicitanta.Aceasta comunicare va putea fi efectuata prin simpla transmitere a actului sau a hotărârii, destinatarului. Dacă partea solicitanta o cere în mod expres, partea solicitata va efectua comunicarea intr-una dintre formele prevăzute de legislatia sa pentru inmanari analoage sau intr-o formă speciala compatibila cu aceasta legislatie.2. Dovada comunicarii se va face printr-o recipisa datata şi semnata de destinatar sau printr-o declaratie a părţii solicitate, constatand faptul, forma şi data comunicarii. Unul sau ambele documente vor fi transmise imediat părţii solicitante. La cererea acesteia din urma, partea solicitata va preciza dacă comunicarea a fost facuta în conformitate cu legea sa. În cazul în care comunicarea nu s-a putut face, partea solicitata va face cunoscut imediat motivul părţii solicitante.3. Orice parte contractantă, în momentul semnarii prezentei conventii sau al depunerii instrumentului sau de ratificare sau de aderare, va putea cere, prin declaratie adresata secretarului general al Consiliului Europei, ca citatia pentru infatisare, destinata unei persoane urmarite care se găseşte pe teritoriul sau, să fie transmisa autorităţilor sale într-un anumit termen, înainte de data fixata pentru infatisare. Acest termen va fi precizat în sus-mentionata declaratie şi nu va putea depăşi 50 de zile.Se va ţine seama de acest termen la fixarea datei infatisarii şi la transmiterea citatiei.  +  Articolul 8Martorul sau expertul care nu a răspuns citatiei de infatisare a carei comunicare a fost ceruta nu va putea fi supus, chiar dacă citatia va cuprinde un ordin categoric, nici unei sancţiuni sau măsuri de constrangere, în afară de cazul în care el se va duce din proprie iniţiativă pe teritoriul părţii solicitante şi dacă va fi din nou citat aici în mod legal.  +  Articolul 9Indemnizatiile cuvenite şi cheltuielile de transport şi de sedere, rambursabile martorului sau expertului de către partea solicitanta, vor fi calculate de la locul lor de reşedinţa şi le vor fi acordate la niveluri cel puţin egale cu cele prevăzute de tarifele şi regulamentele în vigoare în tara în care audierea trebuie să aibă loc.  +  Articolul 101. Dacă partea solicitanta apreciaza ca infatisarea personala a unui martor sau expert în faţa autorităţilor ei judiciare este în mod deosebit necesară, ea va face menţiune despre aceasta în cererea de inmanare a citatiei, iar partea solicitata va invita acest martor sau expert să se infatiseze.Partea solicitata va face cunoscut părţii solicitante răspunsul martorului sau al expertului.2. În cazul prevăzut la paragraful 1 al acestui articol, în cerere sau în citatie va trebui să se mentioneze cuantumul aproximativ al indemnizatiilor platibile, precum şi al cheltuielilor de calatorie şi de sedere rambursabile.3. Dacă i se prezinta o cerere în acest sens, partea solicitata va putea subscrie un avans martorului sau expertului. Acesta se va menţiona în citatie şi va fi rambursat de către partea solicitanta.  +  Articolul 111. Orice persoană deţinută, a carei infatisare personala în calitate de martor sau pentru confruntare este ceruta de partea solicitanta, va fi transferata temporar pe teritoriul unde va avea loc audierea, sub condiţia inapoierii sale în termenul indicat de către partea solicitata şi sub rezerva dispoziţiilor art. 12, în măsura în care acestea pot fi aplicate.Transferarea va putea fi refuzata: a) dacă persoana deţinută nu consimte; b) dacă prezenta sa este necesară într-un proces penal în curs pe teritoriul părţii solicitate; c) dacă transferarea sa este susceptibila sa îi prelungească detentia; sau d) dacă alte consideratii imperioase se opun transferarii sale pe teritoriul părţii solicitante.2. În cazul prevăzut în paragraful precedent şi sub rezerva dispoziţiilor art. 2, tranzitul pe teritoriul unui stat tert, parte la prezenta convenţie, al persoanei deţinute va fi acordat la cererea adresata de Ministerul Justiţiei al părţii solicitante Ministerului Justiţiei al părţii solicitate pentru tranzit, însoţită de toate documentele necesare.Orice parte contractantă va putea sa refuze acordarea tranzitului resortisantilor săi.3. Persoana transferata va trebui sa ramana în detentie pe teritoriul părţii solicitante şi, dacă este cazul, pe teritoriul părţii solicitate pentru tranzit, în afară de cazul în care partea solicitata pentru transferare nu cere punerea acesteia în libertate.  +  Articolul 121. Nici un martor sau expert, oricare ar fi naţionalitatea sa, care, ca urmare a unei citatii, se va infatisa în faţa autorităţilor judiciare ale părţii solicitante, nu va putea fi nici urmarit, nici detinut, nici supus vreunei alte restrictii a libertatii sale individuale pe teritoriul acestei părţi pentru fapte sau condamnari anterioare plecarii sale de pe teritoriul părţii solicitate.2. Nici o persoană, oricare ar fi naţionalitatea ei, citata în faţa autorităţilor judiciare ale părţii solicitante pentru a raspunde acolo de fapte pentru care ea se afla sub urmărire penala, nu va putea fi acolo nici urmarita, nici deţinută, nici supusă vreunei alte restrictii a libertatii sale individuale pentru fapte sau condamnari anterioare plecarii sale de pe teritoriul părţii solicitate şi care nu sunt menţionate în citatie.3. Imunitatea prevăzută de prezentul articol va inceta, dacă martorul, expertul sau persoana urmarita, având posibilitatea sa părăsească teritoriul părţii solicitante timp de 15 zile consecutive, după ce prezenta sa nu mai era ceruta de autorităţile judiciare, va rămâne totusi pe acest teritoriu sau se va reintoarce aici după ce îl va fi parasit.Titlul IVCazierul judiciar  +  Articolul 131. Partea solicitata va comunică, în măsura în care autorităţile ei judiciare vor putea ele insele să le obtina într-un asemenea caz, extrasele de pe cazierul judiciar şi orice date referitoare la acesta, care îi vor fi cerute de autorităţile judiciare ale unei părţi contractante pentru o cauza penala.2. În alte cazuri decat cele prevăzute la paragraful 1 al prezentului articol se va da curs unei asemenea cereri în condiţiile prevăzute de legislatia, de alte reglementari sau de practica părţii solicitate.Titlul VProcedura  +  Articolul 141. Cererile de asistenţa vor trebui sa conţină urmatoarele indicatii: a) autoritatea de la care emana cererea; b) obiectul şi motivul cererii; c) în măsura posibilului, identitatea şi naţionalitatea persoanei în cauza; şi d) numele şi adresa destinatarului, dacă este cazul.2. Comisiile rogatorii prevăzute la art. 3-5 vor menţiona în plus inculparea şi vor cuprinde o prezentare sumara a faptelor.  +  Articolul 151. Comisiile rogatorii prevăzute la art. 3-5, precum şi cererile prevăzute la art. 11 vor fi adresate de Ministerul Justiţiei al părţii solicitante Ministerului Justiţiei al părţii solicitate şi vor fi inapoiate pe aceeasi cale.2. În caz de urgenta, numitele comisii rogatorii vor putea fi adresate de autorităţile judiciare ale părţii solicitante direct autorităţilor judiciare ale părţii solicitate. Ele vor fi trimise inapoi, insotite de documentele referitoare la indeplinirea lor pe calea prevăzută la paragraful 1 al prezentului articol.3. Cererile prevăzute la paragraful 1 al art. 13 vor putea fi adresate de către autorităţile judiciare direct serviciului competent al părţii solicitate, iar raspunsurile vor putea fi trimise inapoi direct de către acest serviciu. Cererile prevăzute la paragraful 2 al art. 13 vor fi adresate de către Ministerul Justiţiei al părţii solicitante Ministerului Justiţiei al părţii solicitate.4. Cererile de asistenţa judiciara, altele decat cele prevăzute la paragrafele 1 şi 3 ale prezentului articol, şi mai ales cererile de investigatii preliminare urmaririi penale vor putea face obiectul unor comunicari directe între autorităţi judiciare.5. În cazurile în care transmiterea directa este permisa de prezenta convenţie, aceasta se va putea efectua prin intermediul Organizaţiei Internationale a Politiei Criminale (Interpol).6. Oricare parte contractantă, în momentul semnarii prezentei conventii sau al depunerii instrumentului sau de ratificare sau de aderare, va putea, printr-o declaratie adresata secretarului general al Consiliului Europei, fie sa faca cunoscut ca toate cererile de asistenţa judiciara sau anumite asemenea cereri trebuie să îi fie adresate pe alta cale decat cea prevăzută în prezentul articol, fie sa ceara, în cazul prevăzut la paragraful 2 al acestui articol, ca, în acelasi timp, să fie transmisa o copie de pe comisia rogatorie ministerului sau de justiţie.7. Prevederile prezentului articol nu vor putea aduce atingere dispoziţiilor acordurilor sau înţelegerilor bilaterale în vigoare dintre părţile contractante, potrivit cărora este prevăzută transmiterea directa a cererilor de asistenţa judiciara între autorităţile părţilor.  +  Articolul 161. Sub rezerva dispoziţiilor paragrafului 2 al prezentului articol, traducerea cererii şi a documentelor anexate nu va fi solicitata.2. Fiecare parte contractantă, în momentul semnarii sau al depunerii instrumentului sau de ratificare sau de aderare, va putea, printr-o declaratie adresata secretarului general al Consiliului Europei, să-şi rezerve dreptul de a pretinde ca cererile şi documentele anexe care îi sunt adresate să fie insotite fie de o traducere în propria sa limba, fie de o traducere în una dintre limbile oficiale ale Consiliului Europei sau în limba pe care o va indica. Celelalte părţi vor putea aplica regula reciprocitatii.3. Prezentul articol nu va aduce atingere dispoziţiilor referitoare la traducerea cererilor şi a documentelor anexe continute de acordurile ori înţelegerile în vigoare sau care se vor incheia între doua sau mai multe părţi contractante.  +  Articolul 17Actele şi documentele transmise în aplicarea prezentei conventii vor fi scutite de orice formalitati de legalizare.  +  Articolul 18Dacă autoritatea sesizata cu o cerere de asistenţa judiciara este necompetenta pentru a-i da curs, ea o va transmite din oficiu autorităţii competente din tara sa şi, în cazul în care cererea a fost adresata pe cale directa, ea va informa despre aceasta, pe aceeasi cale, partea solicitanta.  +  Articolul 19Orice refuz de asistenţa judiciara va fi motivat.  +  Articolul 20Sub rezerva dispoziţiilor art. 10 paragraful 3, cererile de asistenţa judiciara nu vor avea drept urmare rambursarea nici unei cheltuieli, cu excepţia celor ocazionate de interventia expertilor pe teritoriul părţii solicitate şi de transferul persoanelor deţinute, efectuate în aplicarea prevederilor art. 11.Titlul VIDenuntul în scopul urmaririi  +  Articolul 211. Orice denunt adresat de o parte contractantă în scopul urmaririi în faţa tribunalelor unei alte părţi va face obiectul comunicarilor între ministerele de justiţie. În pofida acestor dispozitii, părţile contractante vor putea uza de posibilitatea prevăzută la paragraful 6 al art. 15.2. Partea solicitata va face cunoscuta urmarea data acestui denunt şi va transmite, dacă este cazul, o copie de pe hotărârea intervenita.3. Dispozitiile art. 16 vor fi aplicate în cazul denunturilor prevăzute la paragraful 1 al prezentului articol.Titlul VIISchimb de informaţii din cazierul judiciar  +  Articolul 22Fiecare parte contractantă va da părţii interesate informaţii despre condamnarile penale şi despre masurile ulterioare care se referă la cetatenii acestei părţi şi care au facut obiectul unei menţiuni în cazierul judiciar. Ministerele de justiţie îşi vor comunică aceste informaţii cel puţin o dată pe an. Dacă persoana în cauza este considerata ca resortisant al doua sau mai multor părţi contractante, informaţiile vor fi comunicate fiecarei părţi interesate, în afara cazului în care aceasta persoana are naţionalitatea părţii pe teritoriul careia a fost condamnata.Titlul VIIIDispozitii finale  +  Articolul 231. Orice parte contractantă, în momentul semnarii prezentei conventii sau al depunerii instrumentului sau de ratificare sau de aderare, va putea formula o rezervă în legătură cu una sau mai multe dispozitii determinate ale convenţiei.2. Orice parte contractantă care a formulat o rezervă o va retrage de îndată ce circumstantele îi vor permite. Retragerea rezervelor se va face prin notificare adresata secretarului general al Consiliului Europei.3. O parte contractantă care a formulat o rezervă în legătură cu o dispoziţie a convenţiei nu va putea pretinde aplicarea acelei dispozitii de către o altă parte, decat în măsura în care o va accepta şi ea.  +  Articolul 24Orice parte contractantă, în momentul semnarii prezentei conventii sau al depunerii instrumentului sau de ratificare sau de aderare, va putea, prin declaratie adresata secretarului general al Consiliului Europei, sa indice ce autorităţi vor fi considerate ca autorităţi judiciare, potrivit scopului prezentei conventii.  +  Articolul 251. Prezenta convenţie se va aplica teritoriilor metropolitane ale părţilor contractante.2. Convenţia se va aplica, de asemenea, în ceea ce priveste Franţa, Algeriei şi departamentelor de peste mari şi, în ceea ce priveste Italia, teritoriului din Somalia aflat sub administratie italiana.3. Republica Federala Germania va putea extinde aplicarea prezentei conventii Landului Berlin printr-o declaratie adresata secretarului general al Consiliului Europei.4. În ceea ce priveste Regatul Olandei, prezenta convenţie se va aplica teritoriului sau european. Regatul va putea extinde aplicarea convenţiei şi Antilelor Olandeze, Surinamului şi Noii Guinee Olandeze printr-o declaratie adresata secretarului general al Consiliului Europei.5. Prin înţelegere directa între doua sau mai multe părţi contractante, campul de aplicare a prezentei conventii va putea fi extins, în condiţiile stipulate în acest aranjament, oricărui teritoriu al uneia dintre aceste părţi, altul decat cele menţionate la paragrafele 1-4 ale prezentului articol, caruia una dintre părţi îi asigura relatiile internationale.  +  Articolul 261. Sub rezerva prevederilor paragrafului 7 al art. 15 şi ale paragrafului 3 al art. 16, prezenta convenţie abroga, în ceea ce priveste teritoriile la care se aplică, acele dispozitii din tratate, conventii sau acorduri bilaterale care guverneaza, între doua părţi contractante, asistenţa judiciara în materie penala.2. Totusi prezenta convenţie nu va afecta oblibaţiile cuprinse în prevederile oricarei alte conventii internationale cu caracter bilateral sau multilateral, ale carei anumite clauze guverneaza sau vor guverna, într-un domeniu determinat, asistenţa judiciara asupra unor aspecte specifice.3. Părţile contractante nu vor putea incheia acorduri bilaterale sau multilaterale referitoare la asistenţa judiciara în materie penala decat pentru a completa dispozitiile prezentei conventii sau pentru a facilita aplicarea principiilor continute în aceasta.4. Când între doua sau mai multe părţi contractante asistenţa judiciara în materie penala se practica pe baza unei legislatii uniforme sau a unui regim special care prevede aplicarea reciproca a masurilor de asistenţa judiciara în respectivele lor teritorii, aceste părţi vor avea posibilitatea sa reglementeze raporturile lor reciproce în acest domeniu, bazandu-se în mod exclusiv pe aceste sisteme, în pofida dispoziţiilor prezentei conventii. Părţile contractante care exclud sau care vor exclude din raporturile lor reciproce aplicarea prezentei conventii, în conformitate cu dispozitiile prezentului paragraf, trebuie să adreseze o notificare în acest scop secretarului general al Consiliului Europei.  +  Articolul 271. Prezenta convenţie va rămâne deschisa spre semnare de către membrii Consiliului Europei. Ea va fi ratificata, iar instrumentele de ratificare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei.2. Convenţia va intra în vigoare după 90 de zile de la data depunerii celui de-al treilea instrument de ratificare.3. Convenţia va intra în vigoare, în privinta oricărui semnatar care o va ratifica ulterior, după 90 de zile de la depunerea instrumentului sau de ratificare.  +  Articolul 281. Comitetul Ministrilor al Consiliului Europei va putea invita orice stat nemembru al Consiliului Europei sa adere la prezenta convenţie. Rezolutia conţinând aceasta invitatie va trebui sa primeasca acordul unanim al membrilor Consiliului Europei care au ratificat convenţia.2. Aderarea se va face prin depunerea la secretarul general al Consiliului Europei a unui instrument de aderare, care va produce efecte după 90 de zile de la depunere.  +  Articolul 29Orice parte contractantă va putea, în ceea ce o priveste, sa denunte prezenta convenţie prin adresarea unei notificari secretarului general al Consiliului Europei. Aceasta denuntare va produce efecte după 6 luni de la data primirii notificarii ei de către secretarul general al Consiliului Europei.  +  Articolul 30Secretarul general al Consiliului Europei va notifica membrilor Consiliului Europei şi guvernului oricărui stat care a aderat la prezenta convenţie: a) numele semnatarilor şi depunerea oricărui instrument de ratificare sau de aderare; b) data intrarii în vigoare; c) orice notificare primita în aplicarea dispoziţiilor paragrafului 1 al art. 5, ale paragrafului 3 al art. 7, ale paragrafului 6 al art. 15, ale paragrafului 2 al art. 16, ale art. 24, ale paragrafelor 3 şi 4 ale art. 25 şi ale paragrafului 4 al art. 26; d) orice rezerva formulata în aplicarea dispoziţiilor paragrafului 1 al art. 23; e) retragerea oricarei rezerve efectuate în aplicarea dispoziţiilor paragrafului 2 al art. 23; f) orice notificare de denuntare primita în aplicarea dispoziţiilor art. 29 şi data de la care aceasta va produce efecte.Drept pentru care, subsemnatii, legal împuterniciţi în acest scop, au semnat prezenta convenţie.Adoptata la Strasbourg la 20 aprilie 1959, în limbile franceza şi engleza, cele doua texte având aceeasi valoare, într-un singur exemplar care va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite o copie certificata pentru conformitate de pe aceasta guvernelor semnatare ale convenţiei şi celor care au aderat la aceasta.-------