ORDIN nr. 30 din 9 iulie 2004pentru aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Nr. 30 din 9 iulie 2004
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
 • Nr. 337 din 12 august 2004
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • 366 din 21 septembrie 2004
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
 • Nr. 1.511 din 26 august 2004
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Nr. 577 din 9 august 2004
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 906 din 6 octombrie 2004  În temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, şi ale art. 20 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată şi modificată prin Legea nr. 243/2002,în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii şi produselor provenind din ţările terţe, cu modificările ulterioare,văzând Referatul de aprobare nr. 41.303 din 1 iulie 2004, întocmit de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor,în temeiul art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003,în temeiul art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale,în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului,în temeiul art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, ministrul administraţiei şi internelor, ministrul mediului şi gospodăririi apelor, ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului şi ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Lista posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate controale sanitare veterinare, numărul de personal necesar desfăşurării activităţii de control sanitar veterinar de frontieră şi programul de lucru al posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate controale sanitare veterinare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Lista posturilor de inspecţie la frontieră prevăzută la art. 1 poate fi completată în funcţie de necesităţi, cu condiţia asigurării spaţiilor şi dotărilor necesare activităţii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.  +  Articolul 3Structurile sanitare veterinare de control la punctele de trecere a frontierei de stat se organizează şi funcţionează ca posturi de inspecţie la frontieră, având în componenţa lor mai multe puncte de lucru.  +  Articolul 4În cazul bolilor care impun instituirea carantinei, în situaţii care nu suferă amânare, în caz de epizootii sau în situaţia în care controlul veterinar la frontieră nu se poate efectua în bune condiţii, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor are competenţa de a dispune închiderea temporară a postului de inspecţie la frontieră până la remedierea situaţiei respective.  +  Articolul 5 (1) Personalul din cadrul posturilor de inspecţie la frontieră care se desfiinţează ca urmare a reorganizării activităţii de control sanitar veterinar va fi transferat în interesul serviciului în cadrul direcţiilor sanitarveterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene. (2) Personalul din cadrul posturilor de inspecţie la frontieră care îşi reduc activitatea, conform prevederilor prezentului ordin, va susţine un test de verificare a cunoştinţelor, specialiştii fiind menţinuţi în limita posturilor prevăzute, conform rezultatelor obţinute.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 506/2003, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 13 octombrie 2003, precum şi orice altă dispoziţie contrară.  +  Articolul 7Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 8Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării.Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Liviu Harbuz,secretar de statMinistrul administraţiei şi internelor,Marian Florian SăniuţăMinistrul mediului şi gospodăririi apelor,Maria Speranţa Ianculescup. Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Traian Panait,secretar de statMinistrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Petre Daea  +  Anexa *Font 8*                                     LISTA               posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt     organizate controale sanitare veterinare, numărul de personal necesar            desfăşurării activităţii de control sanitar veterinar de         frontieră şi programul de lucru al posturilor de inspecţie la        frontieră în care sunt organizate controale sanitare veterinare┌────┬─────────┬──────────────┬──────────┬──────┬──────────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────────────────┐│Nr. │ │ Postul de │ │ │ Mărfuri │ Mărfuri │ │ Numărul de personal││crt.│ Judeţ │Inspecţie la │ Puncte │ │ aprobate pentru │ aprobate pentru │ Program │ necesar ││ │ │Frontieră/De- │ de │Tipul │ import şi │ export şi │ de ├──────┬──────┬───────┤│ │ │numire/Sediu/ │ lucru │ │tranzit intrare │tranzit ieşire │ lucru │ │ │ ││ │ │ Adresa │ │ │ │ │ │s.s.v.│s.m.v.│ TOTAL │├────┼─────────┼──────────────┼──────────┼──────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤│ 1.│ARAD │NĂDLAC │*Nădlac │ R │O,E,A., P,O,A,C,U │O,E,A., P,O,A,C,U │Permanent│ 10 │ - │ 10 ││ │18=18 ss │Com. Nădlac │Com.Nădlac│ │(T.C., F.T.C.) │(T.C., F.T.C.) │ │ │ │ ││ │ │Cod 315500 │ │ │ P.O.A.A.D.C.U. │ P.O.A.A.D.C.U. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │(T.C., F.T.C.) │(T.C., F.T.C.) │ │ │ │ ││ │ │ ├──────────┼──────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤│ │ │ │Varsand │ R │ P,O,A,C,U. │ P,O,A,C,U │ Zilnic │ 4 │ - │ 4 ││ │ │ │Com. Pilu │ │(T.C., F.T.C.) │(T.C., F.T.C.) │7,00-19,0│ │ │ ││ │ │ │Cod 317255│ │ P.O.A.A.D.C.U. │ P.O.A.A.D.C.U. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │(T.C., F.T.C.) │(T.C., F.T.C.) │ │ │ │ ││ │ │ ├──────────┼──────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤│ │ │ │Curtici │ F │O,E,A., P,O,A,C,U │O,E,A., P,O,A,C,U │ Zilnic │ 4 │ - │ 4 ││ │ │ │Gara CFR, │ │(T.C., F.T.C.) │(T.C., F.T.C.) │7,00-19,0│ │ │ ││ │ │ │Cod │ │ P.O.A.A.D.C.U. │ P.O.A.A.D.C.U. │ │ │ │ │├────┼─────────┼──────────────┼──────────┼──────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤│ 2.│BIHOR │BORŞ │Borş │ R │O,E,A., P,O,A,C,U │O,E,A., P,O,A,C,U │Permanent│ 10 │ - │ 10 ││ │14=14 ss │ │Cod 417075│ │(T.C., F.T.C.) │(T.C., F.T.C.) │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ P.O.A.A.D.C.U. │ P.O.A.A.D.C.U. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │(T.C., F.T.C.) │(T.C., F.T.C.) │ │ │ │ ││ │ │ ├──────────┼──────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤│ │ │ │Episcopia │ F │ P,O,A,C,U. │ P,O,A,C,U │ Zilnic │ 4 │ - │ 4 ││ │ │ │Bihor │ │(T.C., F.T.C.) │(T.C., F.T.C.) │7,00-19,0│ │ │ ││ │ │ │Gara CFR │ │ P.O.A.A.D.C.U. │ P.O.A.A.D.C.U. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │(T.C., F.T.C.) │(T.C., F.T.C.) │ │ │ │ │├────┼─────────┼──────────────┼──────────┼──────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤│ 3.│CONSTANŢA│CONSTANŢA │Constanţa │ P │ P,O,A,C,U. │ P,O,A,C,U │ Zilnic │ 4 │ - │ 4 ││ │18=12 ss │Incinta Port │Nord │ │(T.C., F.T.C.) │(T.C., F.T.C.) │7,00-19,0│ │ │ ││ │ (6 ss) │Dana 52-53 │ │ │ P.O.A.A.D.C.U. │ P.O.A.A.D.C.U. │ │ │ │ ││ │ │(SC Frial) │ │ │(T.C., F.T.C.) │(T.C., F.T.C.) │ │ │ │ ││ │ │ ├──────────┼──────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤│ │ │ │Constanţa │P/R/ZL│ P,O,A,C,U. │ P,O,A,C,U │ Zilnic │ 4 │ - │ 4 ││ │ │ │Sud │ │(T.C., F.T.C.) │(T.C., F.T.C.) │7,00-19,0│ │ │ ││ │ │ │ │ │ P.O.A.A.D.C.U. │ P.O.A.A.D.C.U. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │(T.C., F.T.C.) │(T.C., F.T.C.) │ │ │ │ │├────┼─────────┼──────────────┼──────────┼──────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤│ │ │ │Midia** │ P │ 0 │ 0 │ Zilnic │ 2 │ - │ 2 ││ │ │ │ │ │ │ │7,00-19,0│ │ │(-6 ss)│├────┼─────────┼──────────────┼──────────┼──────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤│ 4.│DOLJ │CALAFAT │Calafat │ R │O,E,A., P,O,A,C,U │O,E,A., P,O,A,C,U │Permanent│ 4 │ - │ 4 ││ │9 = 9 ss │Loc. Calafat, │ │ │(T.C., F.T.C.) │(T.C., F.T.C.) │ │ │ │ ││ │ │str. Baba Lupa│ │ │ P.O.A.A.D.C.U. │ P.O.A.A.D.C.U. │ │ │ │ ││ │ │nr. 4 │ │ │(T.C., F.T.C.) │(T.C., F.T.C.) │ │ │ │ ││ │ │Cod 205200 │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├──────────────┼──────────┼──────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤│ │ │BECHET │Bechet │ R │O,E,A., P,O,A,C,U │O,E,A., P,O,A,C,U │Permanent│ 4 │ - │ 4 ││ │ │Loc. Bechet │ │ │(T.C., F.T.C.) │(T.C., F.T.C.) │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ P.O.A.A.D.C.U. │ P.O.A.A.D.C.U. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │(T.C., F.T.C.) │(T.C., F.T.C.) │ │ │ │ │├────┼─────────┼──────────────┼──────────┼──────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤│ 5.│GIURGIU │GIURGIU │Autostrada│ R/ZL │O,E,A., P,O,A,C,U │O,E,A., P,O,A,C,U │Permanent│ 8 │ 1 │ 9 ││ │12 ss = │Vama Giurgiu- │ │ │(T.C., F.T.C.) │(T.C., F.T.C.) │ │ │ │ ││ │ 12 ss │Autostrada │ │ │ P.O.A.A.D.C.U. │ P.O.A.A.D.C.U. │ │ │ │ ││ │4 = 1 sm │ │ │ │(T.C., F.T.C.) │(T.C., F.T.C.) │ │ │ │ ││ │ (3 sm) │ ├──────────┼──────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤│ │ │ │Giurgiu- │ F │O,E,A., P,O,A,C,U │O,E,A., P,O,A,C,U │Permanent│ 4 │ - │ 4 ││ │ │ │Russe │ │(T.C., F.T.C.) │(T.C., F.T.C.) │ │ │ │(-3 sm)││ │ │ │ │ │ P.O.A.A.D.C.U. │ P.O.A.A.D.C.U. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │(T.C., F.T.C.) │(T.C., F.T.C.) │ │ │ │ │├────┼─────────┼──────────────┼──────────┼──────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤│ 6.│IAŞI │SCULENI │Sculeni │ R │O,E,A., P,O,A,C,U │O,E,A., P,O,A,C,U │Permanent│ 5 │ - │ 5 ││ │10 = 7 ss│ │Com. Vic- │ │(T.C., F.T.C.) │(T.C., F.T.C.) │ │ │ │ ││ │ (3 ss) │ │toria │ │ P.O.A.A.D.C.U. │ P.O.A.A.D.C.U. │ │ │ │ ││ │ │ │Cod 707584│ │(T.C., F.T.C.) │(T.C., F.T.C.) │ │ │ │ ││ │ │ ├──────────┼──────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤│ │ │ │Cristeşti │ F │ P,O,A,C,U. │ P,O,A,C,U │ La soli-│ 2*** │ - │ 2*** ││ │ │ │Gara CFR │ │(T.C., F.T.C.) │(T.C., F.T.C.) │ citare │ │ │(-3 ss)││ │ │ │Cristeşti │ │ P.O.A.A.D.C.U. │ P.O.A.A.D.C.U. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │(T.C., F.T.C.) │ │ │ │ │├────┼─────────┼──────────────┼──────────┼──────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤│ 7.│ILFOV │AEROPORTUL │AIBO Şos. │ A │ A P,O,A,C,U. │ A P,O,A,C,U │Permanent│ 5 │ 3 │ 8 ││ │9 = 9 ss │INTERNAŢIONAL │Bucureşti-│ │(T.C., F.T.C.) │(T.C., F.T.C.) │ │ │ │ ││ │3 = 3 sm │BUCUREŞTI │Ploieşti │ │ P.O.A.A.D.C.U. │ P.O.A.A.D.C.U. │ │ │ │ ││ │ │OTOPENI (AIBO)│km 1,5 │ │(T.C., F.T.C.) │(T.C., F.T.C.) │ │ │ │ ││ │ │ │Otopeni │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├──────────┼──────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤│ │ │ │Gara de │ F │ P,O,A,C,U. │ P,O,A,C,U │ Zilnic │ 2 │ - │ 2 ││ │ │ │Nord │ │(T.C., F.T.C.) │(T.C., F.T.C.) │7,00-19,0│ │ │ ││ │ │ │ │ │ P.O.A.A.D.C.U. │ P.O.A.A.D.C.U. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │(T.C., F.T.C.) │(T.C., F.T.C.) │ │ │ │ │├────┼─────────┼──────────────┼──────────┼──────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤│ │ │ │Băneasa │ R │ P,O,A,C,U. │ P,O,A,C,U │ Zilnic │ 2 │ - │ 2 ││ │ │ │(târguri+ │ │(T.C., F.T.C.) │(T.C., F.T.C.) │7,00-19,0│ │ │ ││ │ │ │expoziţii │ │ P.O.A.A.D.C.U. │ P.O.A.A.D.C.U. │ │ │ │ ││ │ │ │Antrepo- │ │(T.C., F.T.C.) │(T.C., F.T.C.) │ │ │ │ ││ │ │ │zite Chi- │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │tila) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼──────────────┼──────────┼──────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤│ 8.│SATU MARE│HALMEU │Halmeu │ R/ │O,E,A., P,O,A,C,U │O,E,A., P,O,A,C,U │Permanent│ 6 │ - │ 6 ││ │8 = 6 ss │Str. Lăcră- │ │F*** │(T.C., F.T.C.) │(T.C., F.T.C.) │ │ │ │(-2 ss)││ │ (2 ss) │mioarei nr.7 │ │ │ P.O.A.A.D.C.U. │ P.O.A.A.D.C.U. │ │ │ │ ││ │ │Cod 447145 │ │ │(T.C., F.T.C.) │(T.C., F.T.C.) │ │ │ │ │├────┼─────────┼──────────────┼──────────┼──────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤│ 9.│SUCEAVA │SIRET │Siret │ R │ P,O,A,C,U. │ P,O,A,C,U │ Zilnic │ 5 │ - │ 5 ││ │5 = 5 ss │Cod 725500 │ │ │(T.C., F.T.C.) │(T.C., F.T.C.) │7,00-19,0│ │ │ ││ │ │ │ │ │ P.O.A.A.D.C.U. │ P.O.A.A.D.C.U. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │(T.C., F.T.C.) │(T.C., F.T.C.) │ │ │ │ │├────┼─────────┼──────────────┼──────────┼──────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤│ 10.│TIMIŞ │STAMORA MORA- │Stamora/ │ R/ │O,E,A., P,O,A,C,U │O,E,A., P,O,A,C,U │Permanent│ 6 │ - │ 6 ││ │6 = 6 ss │VITA Com. │Moraviţa │F*** │(T.C., F.T.C.) │(T.C., F.T.C.) │ │ │ │ ││ │ │Moraviţa │ │ │ P.O.A.A.D.C.U. │ P.O.A.A.D.C.U. │ │ │ │ ││ │ │Cod 307280 │ │ │(T.C., F.T.C.) │(T.C., F.T.C.) │ │ │ │ │├────┼─────────┼──────────────┼──────────┼──────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤│ 11.│TULCEA │TULCEA │Tulcea │ P │ P,O,A,C,U. │ P,O,A,C,U │ Zilnic │ 1 │ 1 │ 2 ││ │1 = 1 ss │Str. Portului │ │ │(T.C., F.T.C.) │(T.C., F.T.C.) │7,00-19,0│ │ │ ││ │1 = sm │nr. 28 │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼──────────────┼──────────┼──────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┤│ 12.│VASLUI │ALBIŢA │Albiţa │ R │O,E,A., P,O,A,C,U │O,E,A., P,O,A,C,U │Permanent│ 7 │ 1 │ 8 ││ │7 = 7 ss │Sat Albiţa, │ │ │(T.C., F.T.C.) │(T.C., F.T.C.) │ │ │ │ ││ │ │Com. Drănceni │ │ │ P.O.A.A.D.C.U. │ P.O.A.A.D.C.U. │ │ │ │ ││ │ │Cod 737221 │ │ │(T.C., F.T.C.) │(T.C., F.T.C.) │ │ │ │ │└────┴─────────┴──────────────┴──────────┴──────┴──────────────────┴──────────────────┴─────────┴──────┴──────┴───────┘    STAT DE FUNCŢII: veterinari: 122 ORDIN: veterinari: 105 Disponibil = 17 ss                     asistenţi: 9 asistenţi: 6 Disponibil = 3 sm                     Total: 131 TOTAL: 111 TOTAL = 20                                                    STAT DE FUNCŢII: 122 9 131                                                    ORDIN: 105 6 111                                                    DISPONIBIL: 17 3 20    LEGENDĂ:    R = rutier;    F = feroviar;    P = port;    A = aeroport;    ZL = zonă liberă;    O,E,A = animale vii - ongulate, ecvine (altele decât caii de sport), altele;    P.O.A.C.U. = produse de origine animală pentru consum uman;    P.O.A.A.D.C.U. = produse de origine animală, altele decât pentru consum uman;    T.C. = temperatură controlată;    T.C., F.T.C. = cu temperatură controlată; fără temperatură controlată.    * Punctul de lucru veterinar situat în punctul de trecere a frontierei Nădlac corespunde postului de inspecţie la frontiera Uniunii Europene Nagylak, singurul punct aflat pe teritoriul Ungariei prin care se admite intrarea animalelor vii şi a produselor supuse controalelor veterinare.    ** Numai pentru export animale vii: ongulate - O.    *** Execută controalele la solicitarea prealabilă a şefului staţiei C.F.R.    s.s.v. = studii superioare veterinare;    s.m.v. = studii medii veterinare.                                    -----------