LEGE nr. 381 din 28 septembrie 2004privind unele măsuri financiare în domeniul prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 1 octombrie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Prezenta lege are ca obiect stabilirea unor măsuri pentru finanţarea programelor şi proiectelor de prevenire şi combatere a traficului şi consumului ilicit de droguri, elaborate de Agenţia Naţională Antidrog în aplicarea Strategiei naţionale antidrog.  +  Articolul 2Finanţarea programelor şi proiectelor prevăzute la art. 1 se asigură prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie.  +  Articolul 3Bunurile confiscate ca urmare a săvârşirii infracţiunilor la regimul drogurilor şi precursorilor se declară cu această menţiune şi se valorifică în condiţiile stabilite de Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată.  +  Articolul 4Sumele rezultate din valorificarea bunurilor prevăzute la art. 3 constituie venituri ale bugetului de stat şi se evidenţiază în cont separat în bugetul de stat.  +  Articolul 5În aplicarea prezentei legi, Agenţia Naţională Antidrog are următoarele atribuţii: a) ţine evidenţa hotărârilor judecătoreşti prin care se dispune confiscarea bunurilor supuse dispoziţiilor prezentei legi, comunicate de către instanţele de judecată; b) elaborează programele şi proiectele ce vor fi finanţate, în funcţie de priorităţile prevăzute în Strategia naţională antidrog; c) solicită comisiei interministeriale constituite pe lângă Secretariatul General al Guvernului în temeiul art. 13 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998, republicată, transmiterea cu titlu gratuit a unor bunuri aflate sub incidenţa prezentei legi; d) solicită Ministerului Finanţelor Publice atribuirea cu titlu gratuit a altor categorii de bunuri confiscate ca urmare a săvârşirii infracţiunilor la regimul drogurilor şi precursorilor, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998, republicată.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 28 septembrie 2004.Nr. 381._______________