HOTĂRÂRE nr. 1.436 din 2 septembrie 2004pentru defalcarea pe categorii de cheltuieli a taxei unice şi fixe aferente serviciilor efectuate de Oficiul Român pentru Adopţii în îndeplinirea procedurii de adopţie internaţională pe teritoriul României
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 23 septembrie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 67 din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1O dată cu depunerea cererii de adopţie internaţională, bunicul, respectiv bunicii adoptatori vor achita o taxă unică şi fixă reprezentând contravaloarea cheltuielilor ocazionate de efectuarea de către Oficiul Român pentru Adopţii a tuturor serviciilor aferente îndeplinirii procedurii de adopţie internaţională pe teritoriul României.  +  Articolul 2 (1) Cheltuielile ocazionate de efectuarea de către Oficiul Român pentru Adopţii a tuturor serviciilor aferente îndeplinirii procedurii de adopţie internaţională pe teritoriul României au în vedere următoarele costuri: a) costurile notificărilor autorităţilor centrale şi organismelor private străine, ambasadelor, consulatelor, altor instituţii şi autorităţi publice române şi străine, persoanelor fizice sau juridice române şi străine privind fiecare fază şi informaţie referitoare la procedura de adopţie internaţională; b) costurile privitoare la eliberarea şi circuitul documentelor privind copilul adoptabil: certificat de naştere, certificat medical, dovada adoptabilităţii, raport psiho-medico-social, alte acte emise de direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în cursul procedurii de adopţie internaţională; c) costurile taxelor şi onorariilor plătite pentru traducerea autorizată şi legalizarea documentelor prevăzute la lit. a) şi b), precum şi taxele poştale privind corespondenţa cu autorităţile centrale şi organismele private străine, cu ambasade, consulate, alte instituţii şi autorităţi publice române şi străine, persoane fizice sau juridice române şi străine. (2) Taxa unică şi fixă se stabileşte pe baza costurilor maxime prevăzute la alin. (1), prin ordin al conducătorului Oficiului Român pentru Adopţii.  +  Articolul 3 (1) Plata sumei menţionate la art. 1 va fi efectuată prin transfer bancar în contul Oficiului Român pentru Adopţii. (2) După confirmarea transferului, Oficiul Român pentru Adopţii va începe desfăşurarea demersurilor privind adopţia internaţională.  +  Articolul 4Taxa percepută de Oficiul Român pentru Adopţii va fi făcută venit la bugetul de stat în termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea acesteia.  +  Articolul 5Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Dan Mircea PopescuMinistrul afacerilor externe,Mircea GeoanăMinistru de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Marian Florian SăniuţăMinistrul delegatpentru administraţia publică,Gheorghe EmacuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tănăsescup. Secretarul de stat alAutorităţii Naţionale pentruProtecţia Copilului şi Adopţie,Vali Sonia BotezatuBucureşti, 2 septembrie 2004.Nr. 1.436.-------------