HOTĂRÂRE nr. 1.451 din 9 septembrie 2004pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 16 septembrie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 5 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La capitolul I "Realizări de lucrări", punctul 9 va avea următorul cuprins:
    "Nr. crt.Acţiuni şi categorii de cheltuieliCriterii, proceduri, limite maxime de acordare a avansurilor
    9.Cărţi şi publicaţii realizate prin comenzi de stata)existenţa unor contracte ferme încheiate în condiţiile legii;
        b)se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractului, pentru plata anticipată a materialelor şi a manoperei poligrafice."
      2. La capitolul I "Realizări de lucrări", după punctul 15 se introduce unnou punct, punctul 16, cu următorul cuprins:
    "Nr. crt.Acţiuni şi categorii de cheltuieliCriterii, proceduri, limite maxime de acordare a avansurilor
    16.Studii-suport decizional pentru aplicarea acquis-ului comunitar în domeniul protecţiei mediului şi pentru implementarea prevederilor directivelor Uniunii Europenea)existenţa unor contracte ferme încheiate în condiţiile legii;
    b)se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea anuală a studiului care face obiectul contractului;
        c)studiile se realizează pentru îndeplinirea angajamentelor luate în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană."
      3. La capitolul II "Prestări de servicii", punctul 10 va avea următorulcuprins:
    "Nr. crt.Acţiuni şi categorii de cheltuieliCriterii, proceduri, limite maxime de acordare a avansurilor
    10.Servicii de furnizare a energiei termicea)existenţa unor contracte ferme încheiate în condiţiile legii;
        b)se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea prezumată a cantităţii de energie termică furnizate/consumate într-un trimestru."
  PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:-------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 9 septembrie 2004.Nr. 1.451. -------