RECTIFICARE nr. 178 din 17 mai 2004la Legea nr. 178/2004
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 15 septembrie 2004    În Legea nr. 178/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 1 iunie 2004, se fac următoarele rectificări (care nu aparţin Redacţiei "Monitorul Oficial", Partea I):- la art. I pct. 4, referitor la alin. (2) al art. 4, în loc de: "... anexa care face parte integrantă din legea de aprobare a prezentei ordonanţe." se va citi "... anexa care face parte integrantă din ordonanţă.";- la art. I pct. 17, referitor la alin. (3) al art. 16, în loc de: "Desemnarea instituţiilor de credit......" se va citi: "Desemnarea instituţiilor de credit plătitoare...";- la art. I pct. 24, referitor la alin. (7) al art. 26, în loc de: "... directorului general executiv......" se va citi: "... directorului general......." ;- la anexă, la pct. 1, în loc de ".....instituţia de credit în faliment..." se va citi: "... instituţia de credit......." ;- la anexă, la pct. 11, în loc de: "... instituţia de credit declarată în stare de faliment" se va citi: ".......instituţia de credit"-----------