ORDONANŢĂ nr. 69 din 29 august 2002 (*republicată*)privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 15 septembrie 2004    Notă *) Republicată în temeiul art. III din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 126/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 22 aprilie 2004, dându-se textelor o nouă numerotare.Ordonanţa Guvernului nr. 69/2002 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 31 august 2002 şi a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 285/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 2 iulie 2003.  +  Articolul 1 (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2006 se introduce cartea electronică de identitate. (2) Cartea electronică de identitate conţine date în format tipărit şi în formă electronică.  +  Articolul 2 (1) Cărţile electronice de identitate se eliberează de către serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor din cadrul consiliilor locale. (2) Coordonarea şi controlul metodologic al activităţii de eliberare a cărţilor electronice de identitate se asigură în mod unitar de Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor.  +  Articolul 3Cărţile electronice de identitate se eliberează începând cu data de 1 ianuarie 2006.  +  Articolul 4 (1) Autorităţile publice centrale şi locale, precum şi serviciile descentralizate judeţene au obligaţia să asigure echipamentele şi programele informatice necesare în vederea accesului nestingherit al cetăţenilor la serviciile electronice ale administraţiei publice. (2) Asigurarea cu echipamente şi programe informatice a autorităţilor şi instituţiilor publice se va realiza eşalonat, astfel: a) în municipiile reşedinţă de judeţ, până la data de 31 iulie 2007; b) în celelalte municipii şi oraşe, până la data de 31 decembrie 2008; c) în comune, până la data de 31 decembrie 2009.  +  Articolul 5 (1) Actualele cărţi de identitate şi buletine de identitate pot fi folosite în continuare, până la expirarea valabilităţii lor. (2) Până la data prevăzută, după caz, la art. 4 alin. (2) serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor vor emite în continuare cărţi de identitate.  +  Articolul 6În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe Guvernul va adopta, prin hotărâre, normele metodologice privind aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe, precum şi forma şi conţinutul cărţii electronice de identitate**).-------------- Notă **) Precizăm că art. 6 din forma republicabilă - fost art. 5 - a fost modificat prin Legea nr. 285/2003; ulterior, Legea nr. 126/2004 a instituit un nou termen de adoptare a normelor metodologice, însă art. 5 nu a fost abrogat expres.Reproducem mai jos cuprinsul art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2004 astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 126/2004:"Art. II. - În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe, Guvernul va adopta, prin hotărâre, normele metodologice privind aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate, precum şi forma şi conţinutul cărţii electronice de identitate."  +  Articolul 7 (1) Instituţiile responsabile pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor art. 6 sunt următoarele: Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. (2) Ministerul Administraţiei şi Internelor va asigura coordonarea colectivului de lucru ce va fi numit de instituţiile menţionate la alin. (1). (3) Conţinutul de date al cărţii electronice de identitate, precum şi libera circulaţie a acesteia vor fi supuse avizării instituţiei Avocatul Poporului de către Ministerul Administraţiei şi Internelor.-------