ORDIN nr. 1.270 din 30 august 2004privind completarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, cu modificările şi completările ulterioare
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 14 septembrie 2004  În temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ale pct. 6 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, republicată,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 20 noiembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu poziţia conţinând formularul "Chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii", cod 14.20.09/TS, al cărui model este redat în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IICaracteristicile, modul de utilizare şi de păstrare a formularului "Chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii", cod 14.20.09/TS, sunt prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul III (1) Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin, formularul "Foaie de vărsământ-chitanţă", cod 14.20.05/T.S., aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, se scoate din uz, iar funcţiile acestui formular vor fi preluate de formularul "Chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii", cod 14.20.09/TS. (2) Formularele "Foaie de vărsământ-chitanţă", cod 14.20.05/T.S., aflate în stoc la unităţile Trezoreriei Statului, se utilizează până la epuizare.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul finanţelor publice,Maria Manolescu,secretar de statBucureşti, 30 august 2004.Nr. 1.270.  +  Anexa 1  
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE TREZORERIA ..................... SERIE NUMĂR CHITANŢA PENTRU ÎNCASAREA DE IMPOZITE, TAXE ŞI CONTRIBUŢII S-A PRIMIT DE LA: ......................... Adresa ................... COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ ...................... PENTRU: ...................................Adresa .................... COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ ...................... REPREZENTAND:
  Natura obligaţiei de plată Simbol cont Număr de evidenţă a plăţii*) Suma
  TOTAL (ÎN CIFRE) ................................ TOTAL (ÎN LITERE) ................................ SERV. VENITURI CASIER DATA .........................
   
  MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE TREZORERIA ..................... SERIE NUMĂR TALON PENTRU ÎNCASAREA DE IMPOZITE, TAXE ŞI CONTRIBUŢII S-A PRIMIT DE LA: ......................... Adresa ................... COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ ...................... PENTRU: ...................................Adresa .................... COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ ...................... REPREZENTAND:
  Natura obligaţiei de plată Simbol cont Număr de evidenţă a plăţii*) Suma
  TOTAL (ÎN CIFRE) ................................ TOTAL (ÎN LITERE) ................................ SERV. VENITURI CONTRIBUABIL CASIER DATA .........................
   *) SE COMPLETEAZA NUMAI PENTRU CREANŢELE BUGETARE CARE SE URMĂRESC DE ORGANELE FISCALE ALE MINISTERULUI FINANŢELOR PUBLICE, SE GENEREAZĂ AUTOMAT CU AJUTORUL PROGRAMULUI DE ASISTENŢĂ ŞI SE COMUNICĂ DE CĂTRE CONTRIBUABIL. MFP COD 14.20.09/TS
   +  Anexa 2 Caracteristicile, modul de utilizare şi de păstrare a formularului"Chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii"1. Denumire: Chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii2. Cod: 14.20.09/TS3. Format de tipărire: A44. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă, în carnete de 200 de file, înseriate.5. Se utilizează pentru:- depunerea în numerar a veniturilor bugetare, impozitelor, taxelor şi contribuţiilor, la unităţile Trezoreriei Statului;- depunerea de către instituţiile publice a veniturilor încasate prin casieria proprie, la unităţile Trezoreriei Statului.6. Se întocmeşte într-un exemplar.7. Se arhivează: Talonul pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii se arhivează la unitatea Trezoreriei Statului care încasează impozitele, taxele şi contribuţiile, iar chitanţa pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii se remite contribuabilului.-----