HOTĂRÂRE nr. 1.427 din 2 septembrie 2004pentru indexarea indemnizaţiei acordate în baza Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 14 septembrie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 4 din Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Începând cu luna septembrie 2004, indemnizaţia lunară neimpozabilă, acordată în baza Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fiecare lună de stagiu militar efectuat în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, în sumă de 17.100 lei, se indexează cu 11,36% şi devine 19.050 lei.  +  Articolul 2Nivelul indexat al indemnizaţiei lunare prevăzut la art. 1 se utilizează, începând cu luna septembrie 2004, la calculul veniturilor cuvenite sau aflate în plată, acordate în baza Legii nr. 309/2002, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:-------------Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Dan Mircea PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 2 septembrie 2004.Nr. 1.427.---------