HOTĂRÂRE nr. 1.447 din 9 septembrie 2004privind recunoaşterea Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România - ANEVAR ca fiind de utilitate publică
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 13 septembrie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe recunoaşte Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România - ANEVAR, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Bucureşti, Calea Plevnei nr. 46-48, sectorul 1, ca fiind de utilitate publică.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:--------------p. Preşedintele Autorităţii pentru ValorificareaActivelor Statului,Cristiana RaduMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 9 septembrie 2004.Nr. 1.447.--------