HOTĂRÂRE nr. 1.372 din 26 august 2004pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 167/2003 privind structura şi încadrarea cu personal a Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 8 septembrie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 167/2003 privind structura şi încadrarea cu personal a Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 24 februarie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Pentru asigurarea funcţionării structurilor prevăzute la alin. (2) al art. 2 cu personalul diplomatic, de specialitate şi administrativ, necesar reprezentării adecvate a României la Uniunea Europeană, numărul de posturi prevăzut pentru serviciul exterior al Ministerului Afacerilor Externe la art. 12 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările ulterioare, se suplimentează conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre."2. Anexa privind structura şi încadrarea cu personal a Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2005.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul afacerilor externe,Bogdan Lucian Aurescu,secretar de statp. Preşedintele Consiliului Concurenţei,Constantin CiutacuBucureşti, 26 august 2004.Nr. 1.372.  +  Anexa A. Structura posturilor suplimentare în cadrul Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană:- 21 de posturi de consilier diplomatic, încadrate cu specialişti, conform lit. B;- 3 posturi de consilier diplomatic, asigurate de Ministerul Afacerilor Externe;- 14 posturi de specialitate şi administrative, asigurate de Ministerul Afacerilor Externe, astfel:● economist principal - 1 post;● referent principal relaţii - 2 posturi;● referent de specialitate - 2 posturi;● funcţionar administrativ - 3 posturi;● secretar-dactilo principal - 1 post;● muncitor calificat - 1 post;● şofer - 1 post;● portar - 1 post;● îngrijitoare - 2 posturi.Total = 38 de posturiB. Instituţii de la care vor fi detaşaţi specialişti pentru încadrarea posturilor suplimentareReprezentanţii următoarelor instituţii vor fi încadraţi în schema Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană în funcţia de consilier diplomatic:1. Ministerul Finanţelor Publice - 2 posturi;2. Ministerul Apărării Naţionale - 2 posturi;3. Ministerul Economiei şi Comerţului - 6 posturi;4. Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - 2 posturi;5. Ministerul Administraţiei şi Internelor - 1 post;6. Ministerul Justiţiei - 1 post;7. Banca Naţională a României - 1 post;8. Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei - 1 post;9. Ministerul Educaţiei şi Cercetării - pentru activitatea de cercetare - 1 post;10. Secretariatul General al Guvernului - 1 post;11. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului - 1 post;12. Consiliul Concurenţei - 2 posturi.--------