HOTĂRÂRE nr. 1.309 din 19 august 2004pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 1 septembrie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, al art. 35 alin. (4) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, persoană juridică română de interes public naţional în sectorul îmbunătăţirilor funciare, cu sediul central în municipiul Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 35-37, sectorul 4, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Sistemele de îmbunătăţiri funciare, proprietate publică şi privată a statului, declarate de utilitate publică, prevăzute în anexa nr. 2, trec din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi din concesionarea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. în administrarea Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:───────────────Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Petre DaeaMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Dan Mircea Popescup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 19 august 2004.Nr. 1.309.  +  Anexa 1REGULAMENT 19/08/2004  +  Anexa 2LISTAamenajărilor de îmbunătăţiri funciare din domeniul publicşi privat al statului declarate de utilitate publică1. AMENAJĂRI COMPLEXE DE IRIGAŢII, DESECARE, COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI┌───┬────┬──────────────────────┬─────┬────────────────────────────────────────┐│Nr.│Cod │ │ │ Capacitati ││crt│ame-│ │ ├─────────┬──────────────────────────────┤│ │na- │ Denumire amenajare │Jude-│Irigatii │Desecare din care: ││ │jare│ │tul │ [ha] │ ┌───────┬──────┬───────┤│ │ │ │ │ │Total │Gravita│ Prin │ CES ││ │ │ │ │ │ [ha] │tionala│pompa-│ [ha] ││ │ │ │ │ │ │ [ha] │re │ ││ │ │ │ │ │ │ │ [ha] │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────┼──────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼───────┤│ 1│147 │TERASA MIHAI BRAVU │CL,GR│ 20.906│ 5.620│ 5.620│ 0│ 1.890│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼───────┤│ 2│142 │GALATUI - CĂLĂRAŞI │CL.IL│ 78.836│ 30.148│ 26.398│ 3.750│ 339│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼───────┤│ 3│144 │MOSTISTEA II │CL,IL│ │ │ │ │ ││ │ │ │B │ 140.100│ 42.692│ 42.692│ 0│ 1.688│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼───────┤│ 4│1353│CARASU - │ │ │ │ │ │ ││ │ │NICOLAE BALCESCU │CT │ 29.196│ 1.935│ 0│ 1.935│ 7.149│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼───────┤│ 5│432 │RASOVA - VEDEROASA │CT │ 80.588│ 1.157│ 0│ 1.157│ 11.443│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼───────┤│ 6│155 │TOPALU │CT │ 18.832│ 115│ 0│ 115│ 1.042│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼───────┤│ 7│184 │SINOE │CT.TL│ 60.617│ 402│ 0│ 402│ 6.605│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼───────┤│ 8│222 │IZVOARE - CUJMIR │DJ,MH│ 63.889│ 15.646│ 15.413│ 233│ 4.079│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼───────┤│ 9│205 │TERASA CARACAL │DJ,OT│ 75.739│ 15.804│ 15.804│ 0│ 1.501│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼───────┤│ 10│223 │CÂMPIA COVURLUi │GL │ 114.805│ 39.161│ 852│38.309│146.348│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼───────┤│ 11│224 │TERASA NICORESTI │GL │ 16.596│ 7.960│ 7.683│ 277│ 14.872│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼───────┤│ 12│241 │GIURGIU-RĂZMIREŞTI +C │GR,TR│ 106.141│ 40.370│ 33.718│ 6.652│ 159│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼───────┤│ 13│281 │CRIVINA VINJU MARE │MH │ 26.592│ 20.545│ 20.545│ 0│ 16.269│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼───────┤│ 14│282 │HALINGA │MH │ 727│ 1.005│ 500│ 505│ 59.067│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼───────┤│ 15│303 │FRUNZARU - BOIANU │OT,TR│ 32.259│ 5.802│ 5.802│ 0│ 1.503│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼───────┤│ 16│304 │BUCSANI - CIOROIU │OT,VL│ 34.382│ 28.367│ 28.367│ 0│ 2.414│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼───────┤│ 17│330 │GRIGORESTI - VERESTI │SV │ 702│ 1.870│ 1.870│ 0│ 100│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼───────┤│ 18│362 │TULCEA-NUFARU │TL │ 2.564│ 2.811│ 0│ 2.811│ 1.439│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼───────┼──────┼───────┤│ 19│341 │VIISOARA │TR │ 96.559│ 49.052│ 30.805│18.247│ 4.312│├───┴────┴──────────────────────┴─────┴─────────┼───────┼───────┼──────┼───────┤│ TOTAL 1.000.030│310.462│236.069│74.393│282.219│└───────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────┴───────┘    2. AMENAJĂRI COMPLEXE DE IRIGAŢII, DESECARE┌───┬────┬──────────────────────────┬─────┬────────────────────────────────────┐│Nr.│Cod │ │ │ Capacitati ││crt│ame-│ │ ├────────┬───────────────────────────┤│ │na- │ Denumire amenajare │Jude-│Irigatii│Desecare din care: ││ │jare│ │tul │ [ha] │ ┌─────────┬────────┤│ │ │ │ │ │Total │Gravita │ Prin ││ │ │ │ │ │ [ha] │tionala │pompare ││ │ │ │ │ │ │ [ha] │ [ha] ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 1│ 5│IRIGAŢII AIUD │ AB│ 421│ 569│ 569│ 0│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 2│ 3│IRIGAŢII TEIUS │ AB│ 268│ 877│ 877│ 0│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 3│ 32│MICEŞTI - MARACINENI │ AG│ 667│ 895│ 895│ 0│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 4│ 31│STEFANESTI - LEORDENI │ AG│ 5.675│ 7.132│ 7.132│ 0│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 5│ 39│GĂTEASCĂ-TEIUL │AG,DB│ 22.879│ 10.033│ 10.033│ 0│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 6│ 15│CANALUL MORILOR │AR │ 156│ 16.836│ 6.000│ 10.836│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 7│ 397│BRAGADIRU - JILAVA │B │ 5.338│ 4.530│ 4.530│ 0│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 8│ 396│BUFTEA - CĂCIULAŢI │B │ 10.081│ 717│ 717│ 0│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 9│ 400│CHIAJNA-BRAGADIRU- │ │ │ │ │ ││ │ │DRAGOMIRESTI │B │ 2.630│ 1.621│ 1.621│ 0│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 10│ 398│NUCI │B │ 3.718│ 3.490│ 3.490│ 0│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 11│ 50│SAUCESTI │BC │ 440 │ 1.260│ 1.260│ 0│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 12│ 61│CANAL COLECTOR MAL │ │ │ │ │ ││ │ │STG.-INAND │BH │ 2.894 │ 45.077│ 28.760│ 16.317│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 13│ 113│BRĂILA-DUNĂRE-ŞIRET │BR │ 3.655 │ 4.854│ 0│ 4.854│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 14│ 109│CALMATUI-GROPENI- │ │ │ │ │ ││ │ │CHISCANI │BR │ 15.613 │ 17.129│ 0│ 17.129│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 15│ 108│IANCA-SURDILA-GRECI │BR │ 26.803 │ 9.905│ 8.114│ 1.791│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 16│ 104│INSULA MARE A BRĂILEI │BR │ 64.663 │ 69.241│ 0│ 69.241│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 17│ 111│LATINUVADENI │BR │ 13.107 │ 13.079│ 0│ 13.079│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 18│ 112│LUNCA RÂULUI BUZĂU │BR │ 6.453 │ 649│ 649│ 0│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 19│ 110│GRADISTEA-FAUREI- │ │ │ │ │ ││ │ │JIRLAU │BR │ 14.611 │ 2.738│ 925│ 1.813│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 20│ 114│NOIANU CHISCANI │BR │ 1.807 │ 150│ 0│ 150│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 21│ 103│TERASA BRĂILEI │BR │ 67.500 │ 32.871│ 0│ 32.871│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 22│ 106│TERASA VIZIRU │BR │ 32.673 │ 19.266│ 0│ 19.266│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 23│ 115│B.H.CALMATUI │BR,BZ│ 26.555 │ 52.730│ 52.730│ 0│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 24│ 105│TERASA IALOMIŢA - │BR,BZ│ │ │ │ ││ │ │ALMATUI │IL │ 137.291│ 85.495│ 16.392 │ 69.103│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 25│107 │NĂMOLOASA - MAXINENI │BR.VN│ 29.985│ 37.672│ 10.915│ 26.757│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 26│273 │TABĂRA TRIFESTI - SCULENI │BT,IS│ 17.258│ 7.864│ 0│ 7.864│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 27│309 │A. H. C. CÂMPIA BUZĂULUI │BZ,PH│ 45.801│ 18.058│ 18.058│ 0│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 28│125 │BOIANU STICLEANU │CL │ 19.298│ 22.924│ 0│ 22.924│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 29│127 │BORCEA DE SUS │CL │ 11.404│ 28.058│ 0│ 28.058│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 30│130 │CĂLĂRAŞI RÂUL │CL │ 6.845│ 10.748│ 0│ 10.748│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 31│129 │OLTENIŢA SURLARI DOROBANTU│CL │ 9.788│ 12.725│ 0│ 12.725│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 32│134 │UNIREA JEGALIA GILDAU │CL │ 555│ 1.008│ 0│ 1.008│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 33│128 │TERASA CĂLĂRAŞI │CL │ 10.059│ 4.539│ 3.750│ 789│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 34│229 │GOSTINU GREACA ARGEŞ │CL,G │ 26.426│ 28.520│ 0│ 28.520│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 35│131 │BERCENI VIDRA FRUMUSANI │CL,GR│B 9.865│ 3.671│ 3.671│ 0│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 36│145 │MOSTISTEA VI │CL,IL│ 54.416│ 23.905│ 23.905│ 0│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 37│1254│CIOBANU - GARLICIU │CT │ 2.489│ 4.984│ 0│ 4.984│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 38│1355│CARASU - GALESU │CT │ 4.755│ 212│ 0│ 212│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 39│1352│CARASU-MIHAIL KOGALNICEANU│CJ │ 26.532│ 136│ 0│ 136│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 40│156 │OLTINA VEST │CT │ 2.440│ 270│ 0│ 270│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 41│154 │TERASA SEIMENI │CT │ 22.846│ 449│ 0│ 449│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 42│193 │MIRCEA VODĂ - BOLOVANI │DB │ 2.052│ 2.182│ 2.182│ 0│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 43│199 │ULMI - VĂCĂREŞTI │DB │ 398│ 495│ 495│ 0│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 44│200 │TITU - OGREZENI │DB,GR│ │ │ │ ││ │ │ │B │ 40.647│ 24.459│ 24.459│ 0│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 45│206 │BISTRET - NEDEIA - JIU │DJ │ 12.350│ 21.530│ 0│ 21.530│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 46│207 │GHIDICI - RAST - BISTRET │DJ │ 9.639│ 11.126│ 0│ 11.126│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 47│212 │JIU-BECHET │DJ │ 1.716│ 7.367│ 0│ 7.367│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 48│213 │BRADESTI - COTOFENI │DJ │ 1.675│ 1.271│ 0│ 1.271│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 49│210 │BRALOSTITA - SCAIESTI │DJ │ 2.030│ 1.646│ 1.646│ 0│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 50│203 │CALAFAT-BAILESTI │DJ │ 54.134│ 17.344│ 14.342│ 3.002│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 51│208 │CALAFAT - CIUPERCENI │DJ │ 6.812│ 729│ 0│ 729│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 52│215 │CÂMPUL BLINDULUI │DJ │ 667│ 667│ 667│ 0│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 53│204 │CETATE - GALICEA │DJ │ 38.053│ 2.620│ 2.620│ 0│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 54│216 │CORNUL - CARAULA │DJ │ 540│ 29│ 0│ 29│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 55│211 │FILIASI - TATOMIRESTI │DJ │ 1.876│ 1.800│ 1.800│ 0│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 56│201 │NEDEIA - MACESU │DJ │ 55.387│ 4.500│ 4.500│ 0│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 57│202 │SADOVA - CORABIA │DJ,OT│ 71.835│ 24.492│ 23.508│ 984│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 58│480 │BRATESUL DE SUS │GL │ 5.083│ 12.097│ 0│ 12.097│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 59│230 │MALU ROŞU GOSTINU │GR │ 6.116│ 9.113│ 0│ 9.113│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 60│234 │VEDEA SLOBOZIA │GR │ 4.217│ 4.622│ 0│ 4.622│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 61│409 │ARGEŞ KM. 23 │GR │ 1.233│ 1.791│ 1.791│ 0│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 62│233 │ILFOVAT │GR │ 4.311│ 4.380│ 4.380│ 0│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 63│232 │VEDEA PIETROSANI │GR,TR│ 4.188│ 4.858│ 0│ 4.858│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 64│242 │GIURGIU - RĂZMIREŞTI │ │ │ │ │ ││ │ │ZONA B │GR,TR│ 37.254│ 5.301│ 2.209│ 3.092│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 65│267 │BORCEA DE JOS │IL │ 5.677│ 31.296│ 0│ 31.296│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 66│264 │STELNICA-BORDUSANI │IL │ 1.535│ 1.615│ 0│ 1.615│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 67│262 │SLOBOZIA-DUNĂRE │IL │ 2.853│ 10.670│ 0│ 10.670│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 68│277 │HALAUCESTI │IS │ 1.013│ 1.210│ 0│ 1.210│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 69│272 │SCULENI TUTORA GORBAN │IS │ 21.009│ 25.419│ 620│ 24.799│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 70│279 │REDIU MIROSLAVA │IS │ 818│ 495│ 495│ 0│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 71│293 │IRIGAŢII HORIA-APE UZATE │NT │ 515│ 800│ 800│ 0│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 72│289 │IRIGAŢII SECUIENI - ROMAN │NT │ 1.123│ 234│ 234│ 0│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 73│300 │IPOTESTI │OT │ 13.703│ 604│ 604│ 0│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 74│331 │DRAGOMIRNA │SV │ 610│ 155│ 155│ 0│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 75│355 │MACIN - 23 AUGUST │TL │ 7.511│ 12.130│ 0│ 12.130│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 76│363 │OSTROV │TL │ 1.103│ 1.419│ 0│ 1.419│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 77│349 │SAG - TOPOLOVAT │TM │ 8.614│ 27.653│ 0│ 27.653│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 78│347 │IZLAZ - MOLDOVENI │TR │ 1.060│ 1.134│ 0│ 1.134│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 79│344 │LITA - OLT │TR │ 4.871│ 6.290│ 0│ 6.290│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 80│384 │SISTEM GALICEA │VL │ 736│ 590│ 369│ 221│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 81│417 │SISTEM MIHAIESTI - BABENI │VL │ 1.112│ 1.616│ 1.616│ 0│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 82│385 │SISTEM OLANU - DRAGOESTI │VL │ 1.494│ 1.120│ 1.120│ 0│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 83│390 │BILIEŞTI - SLOBOZIA │ │ │ │ │ ││ │ │CIORASTI │VN │ 15.009│ 4.564│ 4.564│ 0│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 84│392 │MARASESTI │VN │ 1.168│ 600│ 600│ 0│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 85│389 │SURAIA - VADU ROSCA │VN │ 2.795│ 2.402│ 0│ 2.402│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 86│368 │ALBITA-FALCIU │VS │ 16.937│ 18.587│ 0│ 18.587│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 87│369 │B. H. BÂRLAD │VS │ 4.740│ 19.270│ 17.370│ 1.900│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤│ 88│371 │VASLUIET │VS │ 2.365│ 2.791│ 2.791│ 0│├───┼────┼──────────────────────────┼─────┴────────┼────────┼─────────┼────────┤│ │ │TOTAL │ 1.247.244│ 943.970│ 320.930│ 623.040│└───┴────┴──────────────────────────┴──────────────┴────────┴─────────┴────────┘    3. AMENAJĂRI COMPLEXE DE IRIGAŢII ŞI COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI┌───┬────┬─────────────────────────────┬────────┬────────────────────┐│Nr.│Cod │ │ │ Capacitati ││crt│ame-│ │ ├───────────┬────────┤│ │na- │ Denumire amenajare │Judeţul │Irigatii │ ││ │jare│ │ │ [ha] ├────────┤│ │ │ │ │ │ CES ││ │ │ │ │ │ [ha] ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼───────────┼────────┤│ 1│ 46│CLEJA-FARAOANI │ BC │ 1.170│ 1.023│├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼───────────┼────────┤│ 2│ 49│FULGERIS │ BC │ 465│ 1.486│├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼───────────┼────────┤│ 3│ 53│RACACIUNI │ BC │ 275│ 2.501│├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼───────────┼────────┤│ 4│ 40│SASCUT │ BC │ 5.028│ 352│├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼───────────┼────────┤│ 5│ 59│DAMIENESTI │ BC,NT │ 2.276│ 820│├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼───────────┼────────┤│ 6│ 42│RACOVA-FILIPESTI │ BC.NT │ 3.492│ 354│├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼───────────┼────────┤│ 7│ 88│HANESTI - DANGENI │ BT │ 1.084│ 544│├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼───────────┼────────┤│ 8│ 86│HORIA - LIVENI - MANOLEASA │ BJ │ 6.240│ 6.758│├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼───────────┼────────┤│ 9│1342│CARASU - BARAGANU │ CT │ 14.583│ 3.247│├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼───────────┼────────┤│ 10│ 181│DAIENI - OSTROV - PECENEAGA │ CT,TL │ 46.047│ 5.121│├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼───────────┼────────┤│ 11│ 153│TERASA HARSOVA │ CT,TL │ 35.385│ 6.576│├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼───────────┼────────┤│ 12│ 350│BABADAG │ TL │ 24.486│ 11.680│├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼───────────┼────────┤│ 13│ 367│DEALUL REDI │ TL │ 174│ 158│├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼───────────┼────────┤│ 14│ 361│DUNAVAT │ TL │ 2.753│ 130│├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼───────────┼────────┤│ 15│ 356│ISACCEA │ TL │ 5.252│ 1.343│├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼───────────┼────────┤│ 16│ 351│PECINEAGA - TURCOAIA - MACIN │ TL │ 20.173│ 10.069│├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼───────────┼────────┤│ 17│ 354│SARICHIOI │ TL │ 7.011│ 1.820│├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼───────────┼────────┤│ 18│ 366│SOMOVA │ TL │ 129│ 129│├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼───────────┼────────┤│ 19│ 353│SUDRAZELM │ TL │ 13.459│ 2.425│├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼───────────┼────────┤│ │ │TOTAL │ │ 189.482│ 56.536│└───┴────┴─────────────────────────────┴────────┴───────────┴────────┘    4. AMENAJĂRI DE IRIGAŢII┌───┬────┬─────────────────────────────┬────────┬────────────┐│Nr.│Cod │ │ │Capacitati ││crt│ame-│ │ ├────────────┤│ │na- │ Denumire amenajare │Judeţul │ Irigatii ││ │jare│ │ │ [ha] ││ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 1│ 4│IRIGAŢII ALBA IULIA │ AB │ 100 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 2│ 1│IRIGAŢII DRAMBAR │ AB │ 148 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 3│ 6│IRIGAŢII LUNCA MUREŞ │ AB │ 683 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 4│ 2│IRIGAŢII OARDA │ AB │ 87 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 5│ 7│IRIGAŢII RĂPEŞTI │ AB │ 262 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 6│ 410│IRIGAŢII VINTU DE JOS │ AB │ 456 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 7│ 34│DARMANESTI - PISCANI │ AG │ 468 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 8│ 37│DAVISEŞTI │ AG │ 70 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 9│ 36│IZVORU │ AG │ 250 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 10│ 35│STOLNICI │ AG │ 400 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 11│ 33│TITESTI - COLIBASI │ AG │ 493 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 12│ 14│CERMEI - SICULA │ AR │ 240 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 13│ 16│CHISINDIA BUTENI │ AR │ 131 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 14│ 10│FANTANELE - SAGU │ AR │ 6.920 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 15│ 12│MURESELIER │ AR │ 3.033 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 16│ 13│NEUDORF │ AR │ 910 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 17│ 9│SEMLAC-PEREG │ AR │ 8.394 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 18│ 11│PAULIS-MATCA │ AR │ 3.962 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 19│ 402│ADUCTIUNE GRADISTEA │ B │ 1360 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 20│ 407│ADUCTIUNE JILAVA │ B │ 901 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 21│ 404│CHITILA │ B │ 502 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 22│ 433│DARVARI │ B │ 481 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 23│ 399│OTOPENI - CALDARUSANI │ B │ 3.526 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 24│ 405│PANTELIMON │ B │ 391 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 25│ 406│ROŞIA │ B │ 291 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 26│ 401│SNAGOV │ B │ 1.540 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 27│ 48│BUHOCI │ BC │ 699 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 28│ 54│DOJA │ BC │ 136 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 29│ 43│ITEŞTI │ BC │ 1732 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 30│ 45│LETEA │ BC │ 1.118 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 31│ 41│MĂGURA - BALCESCU │ BC │ 4.081 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 32│ 55│RACATAU │ BC │ 126 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 33│ 51│RASTOACA │ BC │ 421 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 34│ 52│TAMASI │ BC │ 319 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 35│ 47│TARGU TROTUS │ BC │ 1091 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 36│ 69│EPISCOPIA │ BH │ 134 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 37│ 62│FEGERNIC │ BH │ 535 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 38│ 63│IRIGAŢII DIOSIG │ BH │ 500 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 39│ 75│IRIGAŢII SIMIAN │ BH │ 335 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 40│ 67│PETID - CARASAU │ BH │ 285 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 41│ 64│SALACEA │ BH │ 400 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 42│ 65│SALARD │ BH │ 350 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 43│ 66│VAIDA-ROŞIORI │ BH │ 302 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 44│ 95│CĂTĂMĂRĂSTI AMONTE │ BJ │ 1.196 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 45│ 96│CĂTĂMĂRĂSTI AVAL │ BJ │ 4728 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 46│ 94│CURTESTI │ BJ │ 437 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 47│ 89│HAVARNA - TATARASENI │ BJ │ 805 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 48│ 90│MOVILENI - HAVARNA │ BJ │ 804 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 49│ 87│RIPICENI - STINGĂ │ BJ │ 3007 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 50│ 92│SAVENI - SÂRBI │ BJ │ 688 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 51│ 93│JOLDESTI - TUDORA │ BT,SV │ 837 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 52│ 99│GHIMBAV │ BV │ 250 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 53│ 97│HAMARADEA HOLBOSEL │ BV │ 980 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 54│ 98│SÂNPETRU │ BV │ 327 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 55│ 121│BEILIC │ BZ │ 106 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 56│ 118│CRINGU - URSULUI │ BZ │ 1.767 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 57│ 120│DIMBROCA │ BZ │ 508 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 58│ 119│VERGULEASA │ BZ │ 801 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 59│ 148│IRIGAŢII MIHAI VITEAZU │ CJ │ 5.720 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 60│ 124│JEGALIA │ CL │ 22.269 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 61│ 143│MOSTISTEA I │ CL │ 20.000 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 62│ 146│PIETROIU - ŞTEFAN CEL MARE │ CL,IL │ 52.428 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 63│1339│CARASU - AMZACEA │ CJ │ 2.242 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 64│1354│CARASU - BASARABI │ CJ │ 5.911 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 65│1340│CARASU - BIRUINŢA │ CJ │ 14.344 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 66│1337│CARASU - CANAL NEGRU VODĂ │ CJ │ 1.349 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 67│1336│CARASU - CDMN/PAMN │ CJ │ 4.551 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 68│1345│CARASU - CIOCIRLIA │ CJ │ 793 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 69│1346│CARASU - FĂCLIA │ CJ │ 8.640 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 70│1344│CARASU - LANURILE │ CJ │ 7.049 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 71│1347│CARASU - MANGALIA NORD │ CJ │ 9.889 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 72│1348│CARASU - MANGALIA SUD │ CJ │ 11.640 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 73│1350│CARASU - MOŞNENI │ CJ │ 1.673 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 74│1341│CARASU - MOVILITA │ CJ │ 8.073 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 75│1356│CARASU - POARTA ALBA │ CJ │ 3.641 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 76│1343│CARASU - POTIRNICHEA │ CJ │ 2.272 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 77│1349│CARASU - TATARU │ CJ │ 32.458 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 78│1338│CARASU - TOPRAISAR │ CJ │ 4.557 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 79│1357│CARASU - VALEA SEACA │ CJ │ 7.075 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 80│1358│COCHIRLENI │ CJ │ 740 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 81│1351│OREZARIE HÎRŞOVA │ CJ │ 2.954 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 82│ 225│BRATES │ CV │ 460 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 83│ 185│CAMPU FRUMOS │ CV │ 2.998 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 84│ 186│MOACSA │ CV │ 1.300 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 85│ 191│BRATESTI - BALENI │ DB │ 2.601 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 86│ 194│BUNGET-HABENI │ DB │ 1.538 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 87│ 197│IAZUL MORILOR │ DB │ 573 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 88│ 195│MARCESTI - DOBRA │ DB │ 1.418 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 89│ 198│PĂŞUNE - DRAGOMIRESTI │ DB │ 472 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 90│ 196│VĂCĂREŞTI - NUCET │ DB │ 1.082 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 91│ 209│LIPOV-RADOVAN │ DJ │ 2.204 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 92│ 411│PRODILA - PODARI │ DJ │ 250 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 93│ 217│TROACA - ALBEŞTI │ DJ │ 1.005 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 94│ 415│IRIGAŢII BALESTI - CEAURU │ GJ │ 1.245 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 95│ 414│IRIGAŢII JALES - CORNESTI │ GJ │ 563 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 96│ 246│IRIGAŢII SAULESTI │ GJ │ 561 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 97│ 243│IRIGAŢII TURBUREA │ GJ │ 1.247 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 98│ 247│IRIGAŢII VĂGIULEŞTI SAMARINES│ GJ │ 457 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 99│1193│CANAL DUNĂRE BUCUREŞTI MIH. │ GR │ 320 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│100│ 231│CES DAIA │ GR │ 60 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│101│ 235│MIHAILESTI │ GR │ 2.114 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│102│ 236│REMUS OINACU │ GR │ 945 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│103│ 258│DISTRIBUIRE APE UZATE TURDAS │ HD │ 391 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│104│ 253│GEOAGIU │ HD │ 415 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│105│ 428│OSTROV CLOPOTIVA │ HD │ 2.679 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│106│ 259│SANTANDREI │ HD │ 630 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│107│ 254│SIMERIA BACIA │ HD │ 373 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│108│ 266│COMANA │ IL │ 880 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│109│ 265│IRIGAŢII GIURGENI │ IL │ 1.007 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│110│ 261│OREZARIA FACAIENI - VLADENI │ IL │ 2.224 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│111│ 263│OREZARIA LUCIU - GIURGENI │ IL │ 5.140 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│112│ 260│TERASA BORDUSANI │ IL │ 22.836 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│113│ 278│AL.IOAN CUZA │ IS │ 898 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│114│ 276│GROPNITA - MOVILENI │ IS │ 1.325 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│115│ 274│TANSA - BELCESTI │ IS │ 3.355 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│116│ 275│TIGANASI - PERIENI │ IS │ 3.368 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│117│ 284│AM.IRIG.SANPAUL │ MS │ 400 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│118│ 291│IRIGAŢII FELESTI │ NT │ 767 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│119│ 292│IRIGAŢII PILDEŞTI - CORDUN │ NT │ 523 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│120│ 288│IRIGAŢII TUPILAŢI - BOŢEŞTI │ NT │ 1.306 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│121│ 307│DABULENI - POTELU - CORABIA │ OT │ 10.928 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│122│ 302│DRAGANESTI JUD.OLT │ OT │ 6.233 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│123│ 295│STOENESTI - VIŞINA │ OT │ 25.814 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│124│ 294│TERASA CORABIA │ OT,TR │ 35.795 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│125│ 312│CIORANI │ PH │ 1.055 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│126│ 311│DRAGANESTI JUD. PRAHOVA │ PH │ 1.236 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│127│ 315│DUMBRAVA I+II │ PH │ 67 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│128│ 319│GHERGHITA-BRAZI │ PH │ 367 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│129│ 317│GORGOTA │ PH │ 644 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│130│ 318│IAZUL MORILOR PRAHOVA │ PH │ 1.054 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│131│ 313│IAZUL MORILOR TELEAJEN │ PH │ 899 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│132│ 310│LEAOT │ PH │ 2.507 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│133│ 316│MOVILA VULPII │ PH │ 1.841 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│134│ 314│PODENI - MĂGURELE │ PH │ 111 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│135│ 326│LASLEA-DUMBRĂVENI │ SB │ 428 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│136│ 324│SELIMBAR │ SB │ 745 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│137│ 322│CULCIU - CARASEU │ SM │ 666 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│138│ 320│DOROLT - LAZURI │ SM │ 2.195 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│139│ 321│OAR-BOGHIS │ SM │ 950 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│140│ 323│ODOREU - BOTIZ │ SM │ 594 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│141│ 329│BAISESTI │ SV │ 777 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│142│ 332│BOSANCI │ SV │ 573 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│143│ 334│GRANICESTI │ SV │ 361 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│144│ 333│LITENI - GURA HUMOR │ SV │ 431 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│145│ 352│BEIBUGEAC - SARINASUF │ TL │ 14.703 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│146│ 364│HORIA │ TL │ 621 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│147│ 359│SUD BABADAG │ TL │ 3.380 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│148│ 357│SUD TULCEA │ TL │ 4.741 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│149│ 365│TOPOLOG │ TL │ 480 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│150│ 348│BEREGSAU │ TM │ 542 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│151│ 408│PERIAM │ TM │ 589 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│152│ 342│OLT-CALMATUI │ TR │ 46.600 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│153│ 346│TERASA GORGANU │ TR │ 1.706 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│154│ 345│TERASA ZIMNICEA │ TR │ 2.930 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│155│ 381│BUDESTI │ VL │ 485 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│156│ 383│N.BALCESCU │ VL │ 410 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│157│ 393│ADJUD - HOMOCEA │ VN │ 984 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│158│ 426│CIORASTI - MAICANESTI │ VN │ 10.441 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│159│ 425│EXTINDEREA MARASESTI │ VN │ 978 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│160│ 427│GOLOGANU - NANESTI │ VN │ 470 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│161│ 424│PUTNA │ VN │ 2.385 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│162│ 394│RUGINEŞTI - PUFESTI PANCIU │ VN │ 2.715 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│163│ 372│CUIBUL VULTURILOR │ VS │ 1.400 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│164│ 378│FĂLCIU │ VS │ 287 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│165│ 374│MÂNJEŞTI │ VS │ 595 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│166│ 376│RÂNZEŞTI │ VS │ 299 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│167│ 375│ROSIESTI │ VS │ 400 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│168│ 370│SOLESTI │ VS │ 1.700 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│169│ 377│TĂCUTA │ VS │ 288 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│170│ 373│TUTOVA │ VS │ 651 │├───┼────┼─────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ │ │ │ TOTAL │ 565.053 │└───┴────┴─────────────────────────────┴────────┴────────────┘  5. AMENAJĂRI COMPLEXE DE DESECARE ŞI COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI┌───┬────┬──────────────────────┬─────┬──────────────────────────────────┐│Nr.│Cod │ │ │ Capacitati ││crt│ame-│ │ ├──────────────────────────┬───────┤│ │na- │ Denumire amenajare │Jude-│Desecare din care: │ ││ │jare│ │tul │ ┌────────┬────────┤ ││ │ │ │ │Total │Gravita │ Prin │ CES ││ │ │ │ │ [ha] │tionala │pompare │ [ha] ││ │ │ │ │ │ [ha] │ [ha] │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 1│1188│CETATEA DE BALTA │ AB│ 59│ 59│ 0 │ 1.573│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 2│ 830│GURA ARIES-INOC │ AB│ 730│ 730│ 0 │ 605│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 3│1033│SECASUL MIC │ AB│ 1.550│ 1.550│ 0 │ 18.311│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 4│1067│SPRING - VINGARD │ AB│ 80│ 80│ 0 │ 631│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 5│ 506│CERMEI -TĂUT │AR,BH│ 6.815│ 2.199│ 4.616 │ 1.097│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 6│ 919│ONIŞCANI-SECUIENI │BC,NT│ 2.995│ 632│ 2.363 │ 335│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 7│ 439│BARCĂU MAL DR. │ │ │ │ │ ││ │ │AVAL SĂLARD │ BH│ 2.612│ 0│ 2.612 │ 1.200│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 8│ 283│B.H.PETA-HIDISEL │ BH│ 2.061│ 2.061│ 0 │ 3.318│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 9│ 337│B.H.VALEA BISTRA │ BH│ 1.105│ 1.105│ 0 │ 1.343│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 10│ 338│B.H.VALEA COSMO │ BH│ 400│ 400│ 0 │ 4.624│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 11│ 340│B.H.VALEA EGER │ BH│ 191│ 191│ 0 │ 1.720│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 12│ 343│B.H.VALEA ÎNOT │ BH│ 1.200│ 1.200│ 0 │ 6.759│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 13│ 438│BARCĂU MAL DR.AM. │ │ │ │ │ ││ │ │MARGHITA │ BH│ 1.027│ 1.027│ 0 │ 4.168│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 14│ 440│BARCĂU MAL STG.AM. │ │ │ │ │ ││ │ │MARGHITA │ BH│ 377│ 377│ 0 │ 4.861│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 15│ 710│CRIS REPEDE MAL DR.AM.│ │ │ │ │ ││ │ │TILEAGD │ BH│ 1.327│ 1.327│ 0 │ 7.103│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 16│ 714│CRIS REPEDE MAL STG.AV│ │ │ │ │ ││ │ │TILEAGD │ BH│ 4.268│ 4.268│ 0 │ 1.020│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 17│1121│VALEA HOLOD │ BH│ 4.930│ 4.930│ 0 │ 4.405│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 18│1132│VALEA NOUA GURBEDIU │ BH│ 2.275│ 2.275│ 0 │ 5.849│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 19│1135│VALEA RATASEL │ BH│ 4.843│ 4.843│ 0 │ 1.615│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 20│ 464│BISTRIŢA AV.,AM.ORAŞ │ │ │ │ │ ││ │ │BISTRIŢA │ BN│ 1.638│ 1.638│ 0 │ 3.738│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 21│ 489│BUDACU INFERIOR, │ │ │ │ │ ││ │ │SUPERIOR │ BN│ 565│ 565│ 0 │ 3.775│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 22│ 870│LECHINTA-V.MORII, │ │ │ │ │ ││ │ │AV.V.MORII │ BN│ 24│ 24│ 0 │ 11.500│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 23│ 896│MONARIU │ BN│ 72│ 72│ 0 │ 243│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 24│1111│VALEA BRATOSA │ BN│ 998│ 998│ 0 │ 3.424│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 25│1117│VALEA DIPSA │ BN│ 2.930│ 2.930│ 0 │ 7.015│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 26│1136│VALEA ROSUA - │ │ │ │ │ ││ │ │AM.BLAJENI │ BN│ 1.850│ 1.850│ 0 │ 3.507│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 27│ 718│CURTESTI - PRAJENI │ BT│ 2.500│ 2.500│ 0 │ 1.388│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 28│ 891│MILETIN JUD. BOTOŞANI │ BT│ 203│ 203│ 0 │ 5.739│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 29│ 958│POIENILE HARIGII │ BT│ 550│ 550│ 0 │ 1.950│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 30│ 486│BUCECEA - CORNI │BT,SV│ 5.226│ 5.226│ 0 │ 3.150│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 31│1182│CINCU CINCŞOR │ BV│ 70│ 70│ 0 │ 503│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 32│ 701│COZD LOVNIC │ BV│ 1.194│ 1.194│ 0 │ 4.032│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 33│ 834│HARSENI LUTA │ BV│ 9.361│ 9.361│ 0 │ 2.490│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 34│ 844│HOMORODUL MARE │ BV│ 1.903│ 1.903│ 0 │ 6.299│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 35│ 483│BREAZA SÂMBĂTA │ BV│ 2.545│ 2.545│ 0 │ 291│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 36│ 796│DURBAV │ BV│ 100│ 100│ 0 │ 18│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 37│ 845│HOMORODUL MIC │ BV│ 739│ 739│ 0 │ 3.879│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 38│1009│SÂMBĂTA VISTEA │ BV│ 5.191│ 5.191│ 0 │ 316│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 39│1037│SERCAIA MANDRA │ BV│ 4.411│ 4.411│ 0 │ 2.069│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 40│1086│TICUS COBOR │ BV│ 489│ 489│ 0 │ 4.568│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 41│1133│VALEA PALOŞ │ BV│ 400│ 400│ 0 │ 3.044│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 42│1148│VENEŢIA SERCAIA │ BV│ 4.693│ 4.693│ 0 │ 2.846│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 43│1158│VISTEA UCEA │ BV│ 2.554│ 2.554│ 0 │ 407│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 44│1159│VLADENI DUMBRAVITA │ BV│ 3.480│ 3.480│ 0 │ 859│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 45│ 980│RAMNICU - SĂRAT │ BZ│ 1.516│ 1.516│ 0 │ 7.576│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 46│1139│VALEA TEANCULUI │ BZ│ 1.257│ 1.257│ 0 │ 772│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 47│ 139│VALEA DĂMBOVIŢEI │ CL,B│ 4.542│ 2.659│ 1.883 │ 800│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 48│ 468│BOCŞA - ŞOŞDEA │ CS│ 4.400│ 4.400│ 0 │ 1.100│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 49│ 444│BARZAVA MIJLOCIE- │ │ │ │ │ ││ │ │DOCLIN │ CS│ 251│ 251│ 0 │ 3.071│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 50│ 461│BISTRA OTELU ROŞU │ CS│ 2.885│ 2.885│ 0 │ 950│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 51│ 467│BOCŞA - BINIS - DOCLIN│ CS│ 1.657│ 1.657│ 0 │ 2.500│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 52│ 495│CADAR - REMETEA │ CS│ 1.782│ 1.782│ 0 │ 5.000│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 53│1185│CIORNOVAT │ CS│ 1.085│ 1.085│ 0 │ 3.923│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 54│ 720│DALBOSET-PRILIPET │ CS│ 970│ 970│ 0 │ 6.000│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 55│ 808│FOROTIC - SURDUC │ CS│ 281│ 281│ 0 │ 2.101│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 56│ 829│GREONI - TICVANI │ CS│ 3.234│ 3.234│ 0 │ 500│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 57│1079│TAU-EZERIS │ CS│ 30│ 30│ 0 │ 400│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 58│1090│TIMIŞUL SUPERIOR- │ │ │ │ │ ││ │ │OBREJA │ CS│ 177│ 177│ 0 │ 939│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 59│1146│VARADIA - SECASENI │ CS│ 2.100│ 2.100│ 0 │ 5.755│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 60│ 123│VRANI - MERCINA │ CS│ 5.102│ 5.102│ 0 │ 1.200│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 61│ 152│APATA MAL DREPT │ CV│ 2.502│ 2.502│ 0 │ 4.096│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 62│ 102│SĂMPETRU RACOŞ │ CV│ 3.598│ 3.598│ 0 │ 3.446│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 63│ 885│MANEST - MALU CU FLORI│ DB│ 1.027│ 1.027│ 0 │ 167│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 64│ 909│NEAJLOV - │ │ │ │ │ ││ │ │VÂNĂTORII MARI │ DB│ 3.212│ 3.212│ 0 │ 1.006│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 65│ 986│RAZNIC - BREASTA │ DJ│ 804│ 804│ 0 │ 4.549│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 66│ 750│OLT SUPERIOR │ HR│ 7.599│ 7.599│ 0 │ 3.385│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 67│ 595│HOMOROD, TÂRNAVA MARE │ HR│ 1.743│ 1.743│ 0 │ 29.010│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 68│ 749│MUREŞ SUPERIOR │ HR│ 11.925│ 11.925│ 0 │ 1.020│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 69│ 280│BOZANTA MOCIRA REMETEA│ MM│ 3.077│ 1.220│ 1.857 │ 1.570│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 70│ 167│ARDUSAT - POMI │ MM│ 914│ 914│ 0 │ 262│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 71│ 220│B.H.CERNA SUPERIOARĂ │ MM│ 87│ 87│ 0 │ 2.082│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 72│ 221│B.H.CAVNIC │ MM│ 1.378│ 1.378│ 0 │ 2.329│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 73│ 802│Amen. REMETEA │ │ │ │ │ ││ │ │CHIOARULUI │ MM│ 135│ 135│ 0 │ 195│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 74│ 803│Amen. SASAR │ MM│ 62│ 62│ 0 │ 126│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 75│ 987│RĂZOARE - LAPUS - │ │ │ │ │ ││ │ │LIBOŢIN │ MM│ 2.404│ 2.404│ 0 │ 480│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 76│1059│SOMEŞ MAL DREPT │ MM│ 6.181│ 6.181│ 0 │ 3.808│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 77│1072│SUCIU-GROŞI │ MM│ 860│ 860│ 0 │ 988│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 78│1061│SOMEŞ MAL STÂNG │ │ │ │ │ ││ │ │TICAU - LAPUS │MM.SM│ 4.979│ 4.979│ 0 │ 3.482│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 79│ 508│AGAPIA - VALEA SEACA │ NT│ 617│ 617│ 0 │ 2.639│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 80│ 559│BOZIENI │ NT│ 294│ 294│ 0 │ 2.860│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 81│ 563│CALNES │ NT│ 84│ 84│ 0 │ 2.568│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 82│ 600│B.H.SUP.VALEA MARE │ NT│ 448│ 448│ 0 │ 2.595│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 83│ 675│VALEA URSULUI - │ │ │ │ │ ││ │ │ONICENI │ NT│ 350│ 350│ 0 │ 2.751│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 84│ 971│Amenaj. DOBRENI │ NT│ 450│ 450│ 0 │ 397│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 85│ 296│B.H.SECASUL MARE │ │ │ │ │ ││ │ │SBB SANGATIN │ SB│ 16│ 16│ 0 │ 1.451│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 86│ 412│B.H.ZONA MEDIAŞ │ SB│ 320│ 320│ 0 │ 1.079│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 87│1194│BH.HARTIBACIU MIJL. │ │ │ │ │ ││ │ │PERIM.I-IV │ SB│ 2.053│ 2.053│ 0 │ 19.229│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 88│1195│BH.SECASUL MARE │ │ │ │ │ ││ │ │SBB.APOLD │ SB│ 1.356│ 1.356│ 0 │ 2.367│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 89│1196│BH.SECASUL MIC │ │ │ │ │ ││ │ │SBB.ARMENI │ SB│ 238│ 238│ 0 │ 3.133│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 90│1197│BH.SMIG-VETEU │ SB│ 150│ 150│ 0 │ 3.165│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 91│ 511│AGRIJUL INFERIOR │ SJ│ 893│ 893│ 0 │ 7.207│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 92│ 554│BOCŞA SALAJENI │ SJ│ 190│ 190│ 0 │ 1.115│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 93│ 572│COSNICIU MARCA │ SJ│ 681│ 681│ 0 │ 927│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 94│ 573│CRASNA AMONTE VIRSOLT │ SJ│ 350│ 350│ 0 │ 14.062│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 95│ 580│DRIGHIU GROAPA │ SJ│ 1.499│ 1.499│ 0 │ 2.772│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 96│ 592│HERECLEAN BOCŞA │ SJ│ 851│ 851│ 0 │ 3.377│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 97│ 593│HERECLEAN ZALĂU │ SJ│ 479│ 479│ 0 │ 1.949│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 98│ 615│MITA PANIC │ SJ│ 500│ 500│ 0 │ 2.301│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ 99│ 624│FILDU │ SJ│ 174│ 174│ 0 │ 265│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│100│ 625│ZIMBOR │ SJ│ 204│ 204│ 0 │ 438│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│101│ 655│UILEAC CARASTELEC │ SJ│ 160│ 160│ 0 │ 1.148│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│102│ 659│VALEA APA SĂRATA │ SJ│ 560│ 560│ 0 │ 3.680│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│103│ 668│VALEA MAJA DIOSOD - │ │ │ │ │ ││ │ │COSEI │ SJ│ 457│ 457│ 0 │ 2.342│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│104│ 843│HOMOROD MAL DREPT │ SM│ 9.171│ 3.331│ 5.840 │ 2.822│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│105│1100│TUR MAL DREPT │ SM│ 9.793│ 0│ 9.793 │ 915│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│106│1102│TURULUNG-NEGREŞTI │ SM│ 13.939│ 10.379│ 3.560 │ 15.800│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│107│ 739│CRAIDOROLT-VIRSOLT │SM.SJ│ 20.577│ 8.610│ 11.967 │ 10.792│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│108│ 502│CARASEU-VALEA │ │ │ │ │ ││ │ │VINULUI-POMI │ SM│ 9.786│ 9.786│ 0 │ 1.664│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│109│1004│SACASENI - ORBAU │ SM│ 557│ 557│ 0 │ 2.665│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│110│1127│VALEA MAJA SAMSUD- │ │ │ │ │ ││ │ │CHIESD │SM,SJ│ 1.420│ 1.420│ 0 │ 8.971│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│111│ 166│ARBORE - MARGINEA- │ │ │ │ │ ││ │ │VOLOVAT │ SV│ 2.122│ 2.122│ 0 │ 5.760│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│112│ 827│GRANICESTI - │ │ │ │ │ ││ │ │CALAFINDESTI │ SV│ 1.071│ 1.071│ 0 │ 1.402│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│113│ 889│MERENI-PLOPENI-SALCEA │ SV│ 1.450│ 1.450│ 0 │ 4.050│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│114│1054│SLOBOZIA-PORNEŞTI │ SV│ 400│ 400│ 0 │ 1.205│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│115│ 8│23 AUGUST- ISACCEA │ TL│ 11.901│ 0│ 11.901 │ 826│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│116│ 928│PECINEAGA -TURCOAIA │ TL│ 3.433│ 0│ 3.433 │ 4.432│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│117│ 818│GHIRODA-RECAŞ │ TM│ 8.879│ 8.879│ 0 │ 5.042│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│118│ 898│MORAVIŢA │ TM│ 12.700│ 7.495│ 5.205 │ 5.140│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│119│ 458│BETHAUSEN - OHABA │ TM│ 630│ 630│ 0 │ 4.246│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│120│ 688│CHERESTAU - DICSANI │ TM│ 357│ 0│ 357 │ 2.298│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│121│1181│CINCA │ TM│ 248│ 248│ 0 │ 260│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│122│ 805│FIBIS-ALIOS │ TM│ 1.588│ 1.588│ 0 │ 1.619│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│123│ 893│MINIS - CHIZDIA │ TM│ 5.076│ 3.514│ 1.562 │ 13.411│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│124│ 988│RECAS - GHIZATAU │ TM│ 3.500│ 3.500│ 0 │ 1.919│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│125│1039│SERGANI - CERNABORA │ TM│ 182│ 182│ 0 │ 204│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│126│1089│TIMIŞUL SUPERIOR │ TM│ 3.099│ 2.699│ 400 │ 305│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│127│1094│TRAIAN VUIA - DUMBRAVA│ TM│ 838│ 838│ 0 │ 978│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│128│ 271│CONTEŞTI - PIETROSANI │ TR│ 5.677│ 0│ 5.677 │ 709│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│129│ 798│ELAN │ VS│ 590│ 590│ 0 │ 15.191│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│130│ 873│LOHAN │ VS│ 415│ 415│ 0 │ 7.879│├───┼────┼──────────────────────┼─────┼────────┼────────┼────────┼───────┤│ │ │TOTAL │ │ 319.060│ 246.034│ 73.026│458.497│└───┴────┴──────────────────────┴─────┴────────┴────────┴────────┴───────┘    6. AMENAJARI DE DESECARE┌───┬────┬─────────────────────────┬───────┬──────────────────────────┐│Nr.│Cod │ │ │ Capacitati ││crt│ame-│ │ ├──────────────────────────┤│ │na- │ Denumire amenajare │Judeţul│Desecare din care: ││ │jare│ │ │ ┌────────┬────────││ │ │ │ │Total │Gravita-│ Prin ││ │ │ │ │ [ha] │tionala │pompare ││ │ │ │ │ │ [ha] │ [ha] ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 1│ 922│PACLISA │ AB│ 247│ 0│ 247│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 2│ 924│PARTOS │ AB│ 403│ 0│ 403│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 3│ 505│CERCAU - MANARADE │ AB│ 315│ 315│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 4│1021│SARD-IGHIU │ AB│ 2.157│ 2.157│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 5│1152│VINEREA - CUGIR │ AB│ 719│ 719│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 6│ 175│AUTOSTRADA PITEŞTI- │ │ │ │ ││ │ │BUCUREŞTI │ AG│ 6.720│ 6.720│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 7│ 723│DAMBOVNIC │ AG│ 7.279│ 7.279│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 8│ 890│MERISANI - VÂLCELE │ AG│ 592│ 592│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 9│ 989│RECEA - BUZOIEŞTI │ AG│ 1.149│ 1.149│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 10│ 22│CHISER POGANIER │ AR│ 17.008│ 6.200│ 10.808│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 11│ 23│CIGHER │ AR│ 9.902│ 3.705│ 6.197│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 12│ 689│COLECTOR ORADEA │ AR│ 417│ 150│ 267│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 13│ 832│GUT │ AR│ 3.809│ 3.809│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 14│ 26│HANIOS VĂRSÂND │ AR│ 24.374│ 196│ 24.178│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 15│ 859│INEU-BOCSIG │ AR│ 950│ 950│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 16│ 17│MUREŞ MAL DREPT │ AR│ 13.610│ 8.800│ 4.810│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 17│ 27│PIL-VĂRSÂND │ AR│ 3.402│ 1.020│ 2.382│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 18│ 20│TEUZ │ AR│ 55.780│ 25.851│ 29.929│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 19│ 21│ARANCA-SECUSIGIU │ AR│ 5.817│ 1.920│ 3.897│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 20│ 25│BUDIER │ AR│ 20.316│ 7.400│ 12.916│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 21│ 19│CRAC-NADLAC │ AR│ 12.104│ 3.428│ 8.676│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 22│ 18│IER ARAD FRONTIERA │ AR│ 32.918│ 12.200│ 20.718│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 23│1333│NADLAG-SEITIN │ AR│ 1.820│ 8│ 1.812│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 24│1087│ŢIGANCA │ AR│ 64│ 64│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 25│1153│VINGA │ AR│ 163│ 50│ 113│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 26│ 30│AFUMAŢI-RUNCU STEFANESTI │ B│ 7.634│ 7.634│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 27│ 430│BALOTESTI - MOARA VLASIEI│ B│ 4.369│ 4.369│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 28│1190│COCANl - BUFTEA │ B│ 1.607│ 1.607│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 29│ 690│COLENTINA-TARTASESTI │ B│ 843│ 843│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 30│ 831│GRĂDIŞTEA - MOARA VLASIEI│ B│ 1.767│ 1.767│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 31│ 869│LACUL MORII │ B│ 657│ 0│ 657│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 32│ 939│PERIS - LIPIA │ B│ 4.333│ 4.333│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 33│1005│SAFTICA-FIERBINŢI │ B│ 3.126│ 3.126│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 34│1069│STEFANESTII DE SUS │ B│ 2.815│ 2.815│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 35│1075│TAMAS - CORBEANCA │ B│ 7.454│ 7.274│ 180│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 36│1110│VALEA - VLASIEI-SAFTICA │ B│ 2.920│ 2.920│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 37│1160│VOLUNTARI - PANTELIMON │ B│ 1.891│ 1.891│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 38│1166│ZONA MOGOSOAIA │ B│ 318│ 318│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 39│ 441│BARCAU MAL STG.AV.SALARD │ BH│ 7.621│ 7.621│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 40│ 68│CANAL COLECTOR MAL │ │ │ │ ││ │ │DR.-CEFA │ BH│ 44.618│ 0│ 44.618│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 41│ 709│CRIS REPEDE MAL │ │ │ │ ││ │ │DR.AM.ORADEA │ BH│ 2.970│ 2.970│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 42│ 711│CRIS REPEDE MAL DR.AV. │ │ │ │ ││ │ │ORADEA │ BH│ 9.860│ 1.824│ 8.036│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 43│1122│VALEA IERULUI │ BH,SM│ 76.242│ 63.717│ 12.525│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 44│1001│S.C.A.Z. ORADEA │ BH│ 484│ 484│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 45│ 743│DES.DRENAJ AM.BECLEAN │ BN│ 1.945│ 1.945│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 46│ 698│COSULA - 0NEAGA │ BT│ 1.741│ 1.741│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 47│1098│TUDORA-CORNI │ BT│ 1.314│ 1.314│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 48│ 442│BARSA VULCANIŢA │ BV│ 12.183│ 12.183│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 49│1012│ŞAMPETRU APATA │ BV│ 2.003│ 1.883│ 120│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 50│1157│VISTEA │ BV│ 222│ 222│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 51│ 100│HARMAN - PREJMER │ BV,CV│ 6.398│ 5.058│ 1.340│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 52│ 174│AUGUSTIN APATA │ BV│ 803│ 803│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 53│ 469│BOD │ BV│ 1.724│ 1.724│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 54│ 704│CRCC SÂMBĂTA CINCSOR │ BV│ 776│ 776│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 55│ 705│CRCC UCEA │ BV│ 157│ 157│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 56│ 716│CRIZBAV │ BV│ 1.620│ 1.620│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 57│ 795│DRAGUS - POMI │ BV│ 201│ 201│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 58│ 797│DURBAV UAI │ BV│ 16│ 16│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 59│ 801│FELMER SOARS │ BV│ 611│ 611│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 60│ 910│NETOTU BREAZA │ BV│ 4.923│ 4.923│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 61│ 999│ROTBAV - FELDIOARA │ BV│ 506│ 506│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 62│1000│ROTBAV SOARS │ BV│ 202│ 202│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 63│1008│SÂMBĂTA - REDARE │ │ │ │ ││ │ │CIRCUIT AGR. │ BV│ 183│ 183│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 64│1015│SAMPETRU VARGIS │ BV│ 866│ 866│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 65│1030│SEBEŞ MANDRA │ BV│ 5.965│ 5.965│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 66│1038│SERCAIA │ BV│ 40│ 40│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 67│1103│TURZUN │ BV│ 453│ 453│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 68│1105│UNGRA │ BV│ 308│ 308│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 69│1156│VISCRI │ BV│ 273│ 273│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 70│1161│VULCAN │ BV│ 201│ 201│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 71│ 149│AMARU │ BZ│ 3.656│ 3.656│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 72│ 478│BRADEANU │ BZ│ 5.109│ 3.209│ 1.900│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 73│ 493│C.F. - D.N. │ BZ│ 2.874│ 2.874│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 74│1183│CIORANCA │ BZ│ 1.700│ 1.700│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 75│ 826│GLODEANU SĂRAT │ BZ│ 3.520│ 3.520│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 76│ 419│GLODEANU SILIŞTEA │ BZ│ 14.694│ 14.694│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 77│ 828│GRECEANCA │ BZ│ 4.544│ 4.544│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 78│ 380│MIHAILESTI │ BZ│ 4.154│ 4.154│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 79│ 902│MOVILA BANULUI │ BZ│ 784│ 784│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 80│ 908│NAIANCA │ BZ│ 5.345│ 5.345│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 81│ 923│PADINA │ BZ│ 14.760│ 10.910│ 3.850│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 82│ 955│POGOANELE │ BZ│ 12.506│ 10.306│ 2.200│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 83│1006│SĂGEATA │ BZ│ 6.320│ 6.320│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 84│1019│SĂRATA │ BZ│ 2.497│ 2.497│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 85│ 421│STILPU - COSTESTI │ BZ│ 4.497│ 4.497│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 86│1191│COCORAEST │ BZ,IL│ 5.255│ 5.255│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 87│ 268│GRINDU - COCORA │ BZ,IL│ 12.482│ 11.284│ 1.198│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 88│ 447│BEDECIU │ CJ│ 75│ 75│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 89│ 800│FEIURD INFERIOR │ CJ│ 25│ 25│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 90│ 807│FINEATA VACILOR │ CJ│ 445│ 445│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 91│ 810│GADALIN │ CJ│ 483│ 483│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 92│ 811│GADALIN SUPERIOR │ CJ│ 480│ 480│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 93│ 863│JICHIS-BUNESTI │ CJ│ 163│ 163│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 94│ 884│MARALOIU │ CJ│ 228│ 228│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 95│1003│S. D. E. CLUJ │ CJ│ 160│ 160│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 96│1092│TOCBEŞTI │ CJ│ 435│ 435│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 97│1112│VALEA CAIANULUI │ CJ│ 145│ 145│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 98│1114│VALEA COJOCNEI │ CJ│ 250│ 250│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│ 99│1115│VALEA GRISULUI │ CJ│ 500│ 500│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│100│1120│VALEA HAJDAŢII │ CJ│ 627│ 627│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│101│1128│VALEA MARE - CLUJ │ CJ│ 150│ 150│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│102│1137│VALEA SOPORULUI │ CJ│ 289│ 289│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│103│1144│VALEA ZAPODIEI │ CJ│ 141│ 141│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│104│ 132│VALEA ARGEŞULUI │ CL│ 320│ 0│ 320│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│105│ 852│IAM - CIORTEA │ CS│ 2.304│ 2.304│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│106│ 853│IAM-RUSOVA │ CS│ 1.817│ 1.817│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│107│ 862│ISCIP BERZOVIA │ CS│ 552│ 552│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│108│1253│HARSOVA - CIOBANU │ CT│ 4.721│ 0│ 4.721│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│109│1255│SEIMENI │ CT│ 480│ 0│ 480│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│110│1303│GARLICIU - DAIENI │ CT,TL│ 1.246│ 0│ 1.246│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│111│ 473│BOROSNEU MARE │ CV│ 9.700│ 9.700│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│112│1192│CHICHIS-ILIENI │ CV│ 1.100│ 1.100│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│113│ 420│GHELINTA-BRATES │ CV│ 9.124│ 9.124│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│114│ 877│LUNGA - GHELNITA │ CV│ 3.790│ 3.790│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│115│ 957│POIAN - ESTELNIC │ CV│ 2.760│ 2.760│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│116│ 984│RÂUL NEGRU │ CV│ 4.328│ 4.328│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│117│ 436│BALTENI II - CREVEDIA │ DB│ 9.589│ 9.589│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│118│ 460│BILCIURESTI │ DB│ 4.458│ 4.458│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│119│ 479│BRATESTI - COMISANI │ DB│ 2.725│ 2.725│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│120│ 487│BUCUREŞTI - NORD │ DB│ 7.411│ 7.411│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│121│ 721│DAMBOVITA - CREVEDIA │ DB│ 1.120│ 1.120│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│122│ 722│DAMBOVITA - SLOBOZIA │ DB│ 2.280│ 2.280│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│123│ 379│IONESTI - VIŞINA │ DB│ 3.317│ 3.317│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│124│ 965│POTOPU - RĂSTOACA │ DB│ 6.287│ 6.287│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│125│ 176│AVAL TARTASESTI │ DB.GR│ 9.099│ 9.099│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│126│ 157│APELE VII - ZANOAGA │ DJ│ 11.060│ 10.892│ 168│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│127│ 173│ATENUARE FANTANELE │ DJ│ 1.603│ 1.500│ 103│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│128│ 445│BECHET-DABULENI │ DJ│ 7.861│ 0│ 7.861│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│129│1187│CIUPERCENI - DESA │ DJ│ 1.055│ 0│ 1.055│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│130│ 219│ROJISTE - LISTEAVA │ DJ│ 8.650│ 2.500│ 6.150│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│131│1035│SECUI - BRATOVOIESTI │ DJ│ 1.534│ 1.534│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│132│ 944│PISC-SEACA │ DJ│ 688│ 688│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│133│ 734│DES.BUDUHALA │ GJ│ 754│ 0│ 754│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│134│ 249│DES.SOMANESTI │ GJ│ 610│ 0│ 610│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│135│ 731│DES.BRANESTI PLOPSORU │ GJ│ 1.960│ 1.960│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│136│ 738│DES.CILNIC │ GJ│ 935│ 135│ 800│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│137│ 745│DES.IASI BUDIENI │ GJ│ 4.104│ 4.104│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│138│ 764│DES.PESTISANI │ GJ│ 131│ 131│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│139│ 769│DES.TURCENI │ GJ│ 727│ 690│ 37│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│140│ 500│CANAL DUNĂRE BUCUREŞTI │ GR│ 770│ 770│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│141│1026│SCHITU GHIMPAŢI BILA │ GR│ 801│ 801│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│142│ 455│BERIU SIBISEL │ HD│ 1.919│ 1.919│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│143│ 474│BOSOROD BRETEA │ HD│ 1.850│ 1.850│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│144│ 477│BRAD VATA │ HD│ 1.185│ 1.185│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│145│ 484│BRETEA VILCELE BATALAR │ HD│ 1.438│ 1.438│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│146│ 839│HAŢEG UNIREA TUSTEA │ HD│ 3.415│ 3.415│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│147│ 887│MARTINEŞTI TURDAS │ HD│ 980│ 980│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│148│ 920│ORAŞTIE ROMOS │ │ │ │ ││ │ │AUREL VLAICU │ HD│ 3.000│ 3.000│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│149│ 981│RAPOLT BOBILNA │ HD│ 591│ 591│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│150│1007│SALCIVA LAPUSNIC │ HD│ 80│ 80│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│151│ 824│GIURGENI-VLADENI │ IL│ 14.878│ 0│ 14.878│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│152│ 28│ADÂNCATĂ PATRU FRAŢI │ IL│ 6.189│ 0│ 6.189│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│153│ 177│AXINTELE BARNATESCU │ IL│ 1.971│ 1.284│ 687│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│154│ 697│COSERENI - BARBATESCU │ IL│ 5.763│ 5.763│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│155│ 822│GIRBOVI - CIOCÂRLIA │ IL│ 4.440│ 4.440│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│156│ 823│GIRBOVI - MANASIA │ IL│ 6.000│ 6.000│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│157│ 850│I.ROATA- BROSTENI │ IL│ 518│ 518│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│158│ 880│MAIA-BRAZI-FIERBINTI │ IL│ 3.529│ 3.529│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│159│ 881│MALU ROŞU - ARMASESTI │ IL│ 5.175│ 5.175│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│160│ 901│MOSTISTEA 9+10 │ IL│ 6.494│ 6.494│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│161│ 991│REVIGA - ROVINE - CRUNŢI │ IL│ 3.280│ 3.280│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│162│1040│SF.GHEORGHE - CAZANESTI │ IL│ 2.439│ 2.439│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│163│1126│VALEA MACRIS. - I.ROATA │ IL│ 6.000│ 6.000│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│164│ 927│PAŞCANI │ IS│ 1.470│ 0│ 1.470│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│165│ 286│ROMAN - RACHITENI │ IS.NT│ 6.680│ 2.171│ 4.509│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│166│ 38│ALBEŞTI │ IS│ 400│ 400│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│167│ 429│IAŞI - PODUL ILOAIEI │ IS│ 1.405│ 1.405│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│168│1076│TANSA - PODUL ILOAIEI │ IS│ 1.625│ 1.625│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│169│ 58│ALUNIS-POTAU │ MM,SM│ 8.141│ 0│ 8.141│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│170│ 476│BOZANTA - SEINI │ MM│ 2.984│ 2.984│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│171│ 687│CHECHIS MAL DREPT │ MM│ 24│ 24│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│172│1024│SATULUNG - ARIESUL DE │ │ │ │ ││ │ │PĂDURE │ MM│ 441│ 441│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│173│1118│VALEA DOBRICULUI │ MM│ 529│ 529│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│174│1142│VALEA VISEU │ MM│ 1.000│ 1.000│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│175│ 860│IOJIB-SEINI │ MM,SM│ 6.573│ 6.573│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│176│ 719│DES. COMLOD ZONA │ │ │ │ ││ │ │BAND-GREBENIŞ │ MS│ 231│ 231│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│177│ 751│DES. COMLOD CRĂIESTI │ │ │ │ ││ │ │SINCAI │ MS│ 554│ 554│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│178│ 752│DES.PÂRÂUL BICHIS-ATINTIS│ MS│ 267│ 267│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│179│ 753│DES.PÂRÂUL COMLOD, │ │ │ │ ││ │ │ZONA MADARAS │ MS│ 471│ 471│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│180│ 754│DES.PARAUL CUIESD │ MS│ 443│ 443│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│181│ 755│DES.PARAUL CULD - IDICIU │ MS│ 627│ 627│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│182│ 756│DES.PARAUL DE CIMPIE │ MS│ 505│ 505│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│183│ 757│DES.PÂRÂUL FLET │ MS│ 281│ 281│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│184│ 758│DES.PÂRÂUL LIVEZENI │ MS│ 101│ 101│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│185│ 759│DES.PARAUL SĂRAT SING.MS │ MS│ 158│ 158│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│186│ 760│DES.PARAUL SESU - BOLOGA │ MS│ 591│ 591│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│187│ 761│DES.PARAUL SEULIA DE DEAG│ MS│ 116│ 116│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│188│ 762│DES.PARAUL SINGER │ MS│ 153│ 153│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│189│ 763│DES.PARAUL VOINICENI │ MS│ 111│ 111│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│190│ 770│DES.VALEA AGRIŞ │ MS│ 306│ 306│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│191│ 771│DES.VALEA BAN │ MS│ 464│ 464│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│192│ 772│DES.VALEA BEICA │ MS│ 428│ 428│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│193│ 773│DES.VALEA CERGHID │ MS│ 1.000│ 1.000│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│194│ 774│DES.VALEA CHENDU │ MS│ 706│ 706│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│195│ 775│DES.VALEA DOMALD │ MS│ 213│ 213│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│196│ 776│DES.VALEA GHEGHES │ MS│ 166│ 166│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│197│ 777│DES.VALEA LUT │ MS│ 2.617│ 2.617│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│198│ 778│DES.VALEA NADES │ MS│ 2.070│ 2.070│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│199│ 779│DES.VALEA OROI │ MS│ 150│ 150│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│200│ 780│DES.VALEA ROUĂ │ MS│ 290│ 290│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│201│ 782│DES.VALEA SALCUD │ MS│ 587│ 587│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│202│ 783│DES.VALEA SENEREUS │ MS│ 103│ 103│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│203│ 733│DES.BRUSTURI - RAUCESTI │ NT│ 2.196│ 2.196│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│204│ 744│DES.DULCESTI │ NT│ 99│ 99│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│205│ 747│DES.MARGINENI │ NT│ 26│ 26│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│206│ 767│DES.STEFAN CEL MARE │ NT│ 197│ 197│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│207│ 298│DABULENI - POTELU │ OT│ 15.212│ 767│ 14.445│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│208│ 29│AEI VERGULEASA │ OT│ 596│ 596│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│209│ 793│DRAGANESTI - BECIU │ OT│ 11.126│ 11.126│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│210│ 914│NISIPURI - TIA MARE │ OT│ 6.791│ 6.791│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│211│1099│TUFENI GHIMPETENI │ OT│ 4.846│ 4.846│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│212│1163│ZANOAGA-APELE VII │ OT│ 13.121│ 13.121│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│213│ 44│ALBEŞTI - URLAŢI │ PH│ 1.234│ 1.234│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│214│ 56│ALBEŞTI - VADUL PARAULUI │ PH│ 2.886│ 2.886│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│215│1184│CIORANI-ALBEŞTI │ PH│ 2.350│ 2.350│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│216│ 707│CRICOV - CIORANI │ PH│ 2.383│ 2.383│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│217│ 336│DUMBRAVA-DRAGANESTI │ PH│ 3.206│ 3.206│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│218│ 809│FULGA-VALEA TOLII │ PH│ 7.217│ 7.217│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│219│ 817│GHIGHIU - BOLDEŞTI │ │ │ │ ││ │ │GRĂDIŞTEA │ PH│ 1.371│ 0│ 1.371│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│220│ 837│HATCARAU - DRAGANESTI │ PH│ 813│ 813│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│221│ 851│IALOMIŢA - CIORANI │ PH│ 4.223│ 4.223│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│222│ 979│RAFOV - BARCANESTI │ PH│ 849│ 849│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│223│ 990│RECEA-VIISOARA │ PH│ 5.863│ 5.863│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│224│1025│SCARNAVA - BALACUTA │ PH│ 1.535│ 1.535│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│225│1045│SIRNA-TINOSU │ PH│ 644│ 644│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│226│ 328│DES.VALEA HARTIBACIULUI │ SB│ 2.950│ 2.611│ 339│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│227│ 932│PERIM. ETAL. DES. │ │ │ │ ││ │ │ALTANA-NOCRICH │ SB│ 902│ 902│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│228│ 729│DES.AVRIG - SCOREI │ SB│ 7.245│ 7.245│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│229│ 730│DES.BAZNA BOIAN VELT │ │ │ │ ││ │ │BLAJEL │ SB│ 213│ 213│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│230│ 732│DES.BROSTENI │ SB│ 45│ 45│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│231│ 735│DES.CES BH OLT │ │ │ │ ││ │ │RACOVITA SĂRATA │ SB│ 500│ 500│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│232│ 740│DES.CRISTIAN - POPLACA │ SB│ 2.158│ 2.158│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│233│ 741│DES.CRISTIAN-SIBIU- │ │ │ │ ││ │ │SURA-MARE │ SB│ 2.631│ 2.631│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│234│ 742│DES.DEALUL OCNEI - │ │ │ │ ││ │ │RUSCIORI │ SB│ 2.399│ 2.399│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│235│ 746│DES.IGHISUL VECHI │ SB│ 21│ 21│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│236│ 748│DES.MOSNA │ SB│ 112│ 112│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│237│ 765│DES.S.C.P.C.O.C.CRISTIAN │ SB│ 665│ 665│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│238│ 766│DES.SCOREI - ARPAS │ SB│ 3.682│ 3.682│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│239│ 768│DES.SURA - MARE │ SB│ 26│ 26│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│240│ 784│DES.VISA │ SB│ 800│ 800│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│241│ 574│CES CRASNA MAL STING │ SJ│ 300│ 300│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│242│ 781│DES.VALEA SĂLAJULUI │ SJ│ 1.900│ 1.900│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│243│ 703│CRASNA MAL STÂNG │ SM│ 27.502│ 11.116│ 16.386│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│244│1058│SOMAS-CRASNA │ SM│ 38.317│ 0│ 38.317│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│245│1060│SOMEŞ MAL DREPT JUD. │ │ │ │ ││ │ │SATU MARE │ SM│ 27.417│ 0│ 27.417│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│246│1084│TEREBESTI - GELU │ SM│ 6.337│ 108│ 6.229│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│247│1101│TUR MAL STÂNG │ SM│ 9.630│ 0│ 9.630│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│248│1078│TÂRNA - BATARCI │ SM│ 2.215│ 1.973│ 242│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│249│ 977│RĂDĂUŢI │ SV│ 8.040│ 8.040│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│250│ 418│BAIA - RADASENI - │ │ │ │ ││ │ │FINTANA MARE │ SV│ 5.527│ 5.527│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│251│ 452│BERCHISESTI │ SV│ 1.790│ 1.790│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│252│ 471│BOGDANESTI │ SV│ 654│ 654│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│253│ 497│CALAFINDESTI SERBAUTI │ SV│ 2.983│ 2.983│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│254│ 498│CALATINDESTI- │ │ │ │ ││ │ │BALCAUTI-SIRET │ SV│ 3.111│ 3.111│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│255│1173│CHILISENI - UDESTI │ SV│ 2.600│ 2.600│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│256│ 724│DORNEŞTI FRATAUTI ŞIRET │ SV│ 4.253│ 4.253│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│257│ 789│DORNEŞTI - FRATAUTII NOI │ SV│ 4.664│ 4.664│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│258│ 792│DOLHASCA - SILIŞTEA │ SV│ 714│ 714│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│259│ 841│HINTESTI SIMINICEA │ SV│ 628│ 628│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│260│1043│ŞIRET │ SV│ 1.058│ 1.058│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│261│1168│ZVORISTEA │ SV│ 568│ 568│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│262│ 856│IGLITA - CARCALIU │ TL│ 812│ 0│ 812│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│263│ 878│MACIN - CARACALIU │ TL│ 1.717│ 0│ 1.717│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│264│ 876│LUNCA │ TL│ 500│ 0│ 500│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│265│1022│SARINASUF │ TL│ 1.297│ 0│ 1.297│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│266│ 165│ARANCA │ TM│ 55.582│ 0│ 55.582│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│267│ 437│BANLOC │ TM│ 10.196│ 1.477│ 8.719│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│268│ 443│BARZAVA MIJLOCIE │ TM│ 13.469│ 12.172│ 1.297│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│269│ 449│BEGHEIUL VECHI-VEST │ │ │ │ ││ │ │TIMIŞOARA │ TM│ 10.500│ 0│ 10.500│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│270│ 453│BEREGSAU - AMONTE │ TM│ 1.513│ 1.513│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│271│1189│CHECEA-JIMBOLIA │ TM│ 54.451│ 0│ 54.451│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│272│ 812│GALATCA │ TM│ 8.280│ 0│ 8.280│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│273│ 872│LIVEZILE │ TM│ 5.462│ 0│ 5.462│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│274│ 904│MURESAN │ TM│ 6.040│ 0│ 6.040│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│275│ 915│NORD - LANCA - BIRDA │ TM│ 31.615│ 18.147│ 13.468│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│276│ 925│PARTOS - GLOGONI │ TM│ 2.876│ 0│ 2.876│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│277│ 956│POGONIS │ TM│ 11.069│ 5.012│ 6.057│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│278│ 985│RAUTI - SANMIHAIU GERMAN │ TM│ 5.128│ 0│ 5.128│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│279│ 996│ROIGA │ TM│ 6.855│ 6.070│ 785│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│280│1016│SANNICOLAU - SARAVALE │ TM│ 19.998│ 0│ 19.998│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│281│1073│SUD - LANCA - BIRDA │ TM│ 9.984│ 0│ 9.984│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│282│1074│SURGANI │ TM│ 7.760│ 2.060│ 5.700│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│283│1081│TEBA-TIMISAT │ TM│ 28.063│ 0│ 28.063│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│284│1104│UIVAR - PUSTINIŞ │ TM│ 5.403│ 0│ 5.403│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│285│1154│VINGA- BILED - BEREGSAU │ TM│ 25.530│ 16.907│ 8.623│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│286│ 448│BEGA SUPERIOARA │ TM│ 364│ 364│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│287│ 450│BEHELA │ TM│ 1.662│ 1.662│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│288│ 466│BOCIAR │ TM│ 4.126│ 0│ 4.126│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│289│ 501│CARACI │ TM│ 5.503│ 0│ 5.503│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│290│ 507│CERNABORA-TIMISINA │ TM│ 8.310│ 2.825│ 5.485│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│291│ 842│HITIAS - COSTEI │ TM│ 384│ 384│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│292│ 882│MANASTUR - BUNEA MARE │ TM│ 94│ 94│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│293│ 994│RIU - GLAVIŢA │ TM│ 8.486│ 8.486│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│294│ 993│RUDNA - GIULVAZ │ TM│ 5.643│ 0│ 5.643│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│295│1088│TIMIŞUL MORT │ TM│ 19.692│ 0│ 19.692│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│296│ 446│BECIU - LITA │ TR│ 12.491│ 4.951│ 7.540│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│297│1041│SFINŢEŞTI - VARTOAPE │ TR│ 2.989│ 2.989│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│298│1046│SISTEM FĂUREŞTI - LALOSU │ VL│ 1.924│ 1.924│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│299│1047│SISTEM TREPTEANCA- │ │ │ │ ││ │ │CUNGREA MARE │ VL│ 455│ 455│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│300│ 499│CALIENI - NANESTI │ VN│ 11.814│ 5.912│ 5.902│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│301│ 170│ARMENI GOLOGANU │ VN│ 4.950│ 4.950│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│302│ 696│CORBITA │ VN│ 1.235│ 1.235│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┼────────┼────────┼────────┤│303│1053│SLIMNIC-COTATCU-BALANU │ VN│ 17.460│ 17.460│ 0│├───┼────┼─────────────────────────┼───────┴────────┼────────┼────────┤│ │ │TOTAL │ 1.511.400│ 818.235│ 693.165│└───┴────┴─────────────────────────┴────────────────┴────────┴────────┘    7. AMENAJĂRI DE COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI┌───┬────┬───────────────────────────────┬────────┬────────────┐│Nr.│Cod │ │ │Capacitati ││crt│ame-│ │ ├────────────┤│ │na- │ Denumire amenajare │Judeţul │ Irigatii ││ │jare│ │ │ [ha] ││ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 1│ 451│BENIC - CRAIVA │ AB │ 159│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 2│ 514│ALBA IULIA │ AB │ 3.509│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 3│ 706│CRICAU │ AB │ 40│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 4│ 819│GIMBAS - MESCREAC │ AB │ 1.352│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 5│ 864│JIDVEI - BLAJ │ AB │ 3.023│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 6│ 879│MAGINA-AIUD │ AB │ 550│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 7│ 894│MIRASLAU │ AB │ 31│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 8│ 917│OCNA MUREŞ │ AB │ 2.544│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 9│ 926│PARVA - PETRISAT │ AB │ 360│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 10│ 940│PETRISAT - PANADE │ AB │ 361│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 11│ 941│PIANU DE JOS │ AB │ 23│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 12│1010│SAMNICLAUS - CRAIESTI │ AB │ 1.163│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 13│1011│SAMNICLAUS - PANADE │ AB │ 2.915│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 14│1018│SANTIMBRU - BARABAT │ AB │ 180│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 15│1028│SEBEŞ - CUNTA │ AB │ 392│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 16│1029│SEBEŞ - SASCIORI │ AB │ 1.000│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 17│1066│SPINOASA - GREABAN │ AB │ 552│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 18│1125│VALEA LUNGA │ AB │ 556│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 19│ 178│B.H.ARGES │ AG │ 8.662│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 20│ 179│B.H.ARGESEL │ AG │ 4.947│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 21│ 187│B.H.BASCOV │ AG │ 2.428│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 22│ 189│B.H.BRATIA │ AG │ 6.800│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 23│ 190│B.H.CĂLINEŞTI │ AG │ 475│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 24│ 214│B.H.CARCINOV │ AG │ 5.615│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 25│ 239│B.H.DAMBOVITA │ AG │ 5.511│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 26│ 245│B.H.DOAMNEI │ AG │ 6.947│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 27│ 256│B.H.IZVORANI │ AG │ 147│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 28│ 305│B.H.STEFANESTI │ AG │ 341│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 29│ 308│B.H.TARGULUI │ AG │ 11.195│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 30│ 325│B.H.TOPOLOG │ AG │ 4.716│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 31│ 358│B.H.VALENI │ AG │ 781│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 32│ 360│B.H.VALSAN │ AG │ 7.423│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 33│ 395│B.H.VRANESTI │ AG │ 789│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 34│ 57│ALMAS │ AR │ 121│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 35│ 470│BODESTI │ AR │ 900│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 36│1176│CHISINDIA │ AR │ 703│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 37│1177│CHIZDIA │ AR │ 324│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 38│ 715│GRIS. ALB │ AR │ 4.420│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 39│ 903│MUREŞ │ AR │ 1.987│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 40│ 907│MUSTEŞTI │ AR │ 732│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 41│ 24│ADÂNC ŞI PANA │ BC │ 341│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 42│ 151│APA NEAGRA │ BC │ 2.479│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 43│1170│BAHNA BALCESCU │ BC │ 3.075│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 44│ 454│BERHECI │ BC │ 28.106│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 45│ 459│BIJGHIR │ BC │ 470│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 46│ 463│BISTRIŢA │ BC │ 3.307│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 47│ 503│CASIN │ BC │ 52│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 48│ 787│DODROTFOR │ BC │ 6.913│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 49│ 794│DRAGOVA │ BC │ 2.683│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 50│ 897│MORA │ BC │ 607│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 51│ 929│PERESCHIV │ BC │ 7.332│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 52│ 959│POLOCIN │ BC │ 198│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 53│ 972│RACATAU I │ BC │ 5.783│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 54│ 973│RACATAU II │ BC │ 6.665│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 55│ 995│ROGOAZA │ BC │ 668│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 56│1044│SIRET PARAVA │ BC │ 3.491│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 57│1055│SOCI │ BC │ 3.105│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 58│1080│TAZLAU │ BC │ 221│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 59│1095│TREBIS │ BC │ 2.630│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 60│1113│VALEA CHISTELNITEI │ BC │ 103│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 61│1130│VALEA MARE - FARAOANI │ BC │ 967│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 62│1131│VALEA MORII │ BC │ 4.202│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 63│1164│ZELETIN │ BC │ 15.226│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 64│ 335│B.H.TUTOVA SUPERIOR │BC,NT,VS│ 21.089│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 65│ 339│B.H.VALEA PANTA │ BH │ 2.890│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 66│ 712│CRIS REPEDE MAL DR.AV.TILEAGD │ BH │ 2.020│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 67│ 713│CRIS REPEDE MAL STG.AM.TILEAGD │ BH │ 1.950│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 68│ 727│DEALURILE BIHARIEI │ BH │ 149│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 69│ 728│DEALURILE SANTIMBREU │ BH │ 225│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 70│ 937│PERIM.ETAL.POCOLA │ BH │ 1.506│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 71│1138│VALEA TASAD │ BH │ 2.439│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 72│ 85│AM. PLANTAŢII POMI JUDEŢ │ BN │ 1.560│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 73│ 91│AM.PLANTAŢII VII JUDEŢ │ BN │ 973│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 74│ 695│CONLODUL SUPERIOR │ BN │ 10.197│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 75│1165│ZONACICEU │ BN │ 3.000│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 76│ 422│BĂLĂBĂNI - DIMACHENI │ BT │ 625│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 77│ 491│BURLA │ BT │ 11.500│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 78│ 686│COASTA-BURLEŞTI │ BT │ 232│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 79│ 700│COZANCEA │ BT │ 3.535│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 80│ 717│CUCORANI - BOTOŞANI │ BT │ 5.147│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 81│ 791│DOROHOI - DAVIDOAIA │ BT │ 4.905│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 82│ 854│IBANEASA │ BT │ 5.317│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 83│ 865│JIJIA DOROHOI-UNGURENI │ BT │ 4.679│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 84│ 866│JIJIA SUPERIOARA │ BT │ 13.269│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 85│ 900│MORISCA │ BT │ 11.302│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 86│ 954│PODRIGA │ BT │ 9.559│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 87│ 960│POMI AVRAMENI │ BT │ 292│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 88│ 961│POMI FRUMUŞICA │ BT │ 670│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 89│ 962│POMI RACHITI │ BT │ 324│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 90│ 963│POMI VORONA │ BT │ 253│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 91│1068│SILIŞTEA │ BT │ 408│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 92│1048│SITNA │ BT │ 5.087│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 93│1083│TERASE ALBEŞTI │ BT │ 731│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 94│1141│VALEA VIILOR │ BT │ 163│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 95│1151│VII BALUSENI │ BT │ 306│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 96│ 836│HARTIBACIU SUPERIOR │ BV │ 3.622│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 97│ 930│PERIM.ETAL.APATA │ BV │ 1.451│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 98│ 946│PL.POMI SOARS │ BV │ 235│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ 99│ 964│POMI ZARNESTI │ BV │ 50│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│100│1013│SAMPETRU APATA MAL DR. │ BV │ 441│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│101│1014│SAMPETRU APATA MAL STG. │ BV │ 2.328│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│102│1027│SCROAFA BUNESTI │ BV │ 3.500│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│103│1065│SONA - HALMEAG TICUS │ BV │ 1.426│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│104│1077│TARLUNG │ BV │ 4.310│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│105│1155│VIRGHISAUGUSTIN │ BV │ 1.056│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│106│ 423│BĂLAN EASA │ BZ │ 10.103│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│107│ 465│BLAJANCA │ BZ │ 1.292│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│108│ 481│BREAZA JUD. BUZĂU │ BZ │ 790│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│109│1174│CHIOJDU │ BZ │ 1.855│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│110│1178│CILNAU │ BZ │ 8.926│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│111│1180│CIMPULUNGEANCA │ BZ │ 1.180│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│112│1186│CISLAU │ BZ │ 386│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│113│ 725│DARA │ BZ │ 108│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│114│ 905│MURGEŞTI │ BZ │ 287│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│115│ 913│NISCOV-SĂRATA │ BZ │ 2.757│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│116│ 943│PIRSCOV │ BZ │ 2.167│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│117│1020│SARATEL │ BZ │ 8.429│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│118│1049│SLANIC - VERSANT DREPT │ BZ │ 2.410│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│119│1050│SLANIC - VERSANT STING │ BZ │ 3.157│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│120│1093│TOHANEANCA │ BZ │ 1.037│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│121│1116│VALEA CU DRUM │ BZ │ 181│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│122│ 158│Amen. plantaţii pomi CASEI │ CJ │ 108│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│123│ 159│Amen. plantaţii pomi │ │ ││ │ │ÎNFRĂŢIREA CLUJ │ CJ │ 96 │├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│124│ 160│Amen. plantaţii pomi MICA │ CJ │ 273│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│125│ 161│Amen. plantaţii pomi ORAŞ │ │ ││ │ │HUEDIN │ CJ │ 172│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│126│ 162│Amen. plantaţii pomi PLĂIEŞTI │ CJ │ 253│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│127│ 163│Amen. plantaţii pomi RECEA │ │ ││ │ │CRISTUR │ CJ │ 100│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│128│ 164│Amen. plantaţii pomi RUGASESTI │ CJ │ 128│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│129│ 510│CES AGARBICIU │ CJ │ 889│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│130│ 509│CES AGHIRES NADASEL IZVOARE │ CJ │ 2.515│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│131│ 525│CES APV MIHAI VITEAZU │ CJ │ 102│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│132│ 526│CES ASCHILEU │ CJ │ 244│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│133│ 548│CES BECAS │ CJ │ 1.750│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│134│ 549│CES BEDECIU │ CJ │ 1.265│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│135│ 553│CES BOBILNA - DEJ │ CJ │ 493│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│136│ 564│CES CĂPUŞUL MARE │ CJ │ 3.254│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│137│ 566│CES CHINTENI │ CJ │ 3.703│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│138│ 567│CES CLUJ NORD │ CJ │ 435│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│139│ 568│CES CODOR-JICHIS │ CJ │ 1.814│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│140│ 578│CES DEALUL FELEACULUI │ CJ │ 513│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│141│ 582│CES FEIURD INFERIOR │ CJ │ 2.120│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│142│ 583│CES FEIURD SUPERIOR │ CJ │ 4.112│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│143│ 584│CES FINEATA VACILOR │ CJ │ 1.840│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│144│ 585│CES FLORESTI - GIRBAU │ CJ │ 1.987│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│145│ 587│CES GADALIN SUPERIOR │ CJ │ 6.215│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│146│ 607│CES JICHIS - BUNESTI │ CJ │ 3.347│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│147│ 608│CES JUCU-RĂSCRUCI │ CJ │ 1.370│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│148│ 609│CES LEGHIA - NADAS │ CJ │ 1.830│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│149│ 610│CES MACAU - INUC │ CJ │ 2.832│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│150│ 611│CES MARALOIU SUPERIOR │ CJ │ 4.450│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│151│ 612│CES MURATORI │ CJ │ 1.572│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│152│ 614│CES MICEŞTI │ CJ │ 1.184│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│153│ 616│CES NADAS - MERA │ CJ │ 1.000│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│154│ 617│CES NIMA - BUNESTI │ CJ │ 735│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│155│ 619│CES PANICENI │ CJ │ 1.118│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│156│ 621│CES PERIMETRU ETALON TURDA │ CJ │ 2.000│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│157│ 623│CES PETRIND - RUGINOASA │ CJ │ 652│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│158│ 631│CES POPEŞTI │ CJ │ 2.600│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│159│ 637│CES S.D.E CLUJ │ CJ │ 210│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│160│ 644│CES SOIMENI - BUDEI │ CJ │ 2.782│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│161│ 645│CES SOMEŞ MAL DREPT │ CJ │ 3.502│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│162│ 646│CES SONES MAL STING │ CJ │ 2.100│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│163│ 649│CES SUCEAG │ CJ │ 2.231│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│164│ 652│CES TOCBEŞTI │ CJ │ 2.910│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│165│ 654│CES TUREA - BAGARA │ CJ │ 2.861│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│166│ 661│CES VALEA BORSA - CRISTOREL │ CJ │ 4.452│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│167│ 662│CES VALEA BORSA - FUNDĂTURA │ CJ │ 1.876│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│168│ 664│CES VALEA CAIANULUI │ CJ │ 2.910│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│169│ 665│CES VALEA CALDA │ CJ │ 2.838│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│170│ 667│CES VALEA COJOCNEI │ CJ │ 2.561│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│171│ 669│CES VALEA MARE SARD - NADASEL │ CJ │ 2.510│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│172│ 670│CES VALEA MIHAIESTI - SUMURDUC │ CJ │ 1.939│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│173│ 671│CES VALEA RACILOR INF.+MIJLOCIU│ CJ │ 2.999│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│174│ 672│CES VALEA RACILOR SUPERIOR │ CJ │ 3.070│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│175│ 674│CES VALEA TIFREI - TOPA │ CJ │ 3.648│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│176│ 676│CES VALEA ZAPODIEI │ CJ │ 3.181│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│177│ 679│CES VIISOARA - TRITENI │ CJ │ 200│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│178│ 680│CES VISTEA - GIRBAU │ CJ │ 2.083│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│179│ 693│COMPLETĂRI CES VALEA MARE │ CJ │ 165│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│180│1097│TRITENI COLONIE │ CJ │ 239│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│181│ 639│CES SANCRAIUL ALMASULUI │ CJ │ 3.684│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│182│ 462│BISTRA POIANA MĂRULUI │ CS │ 860│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│183│ 868│JOLDOVA - BELOBRESCA │ CS │ 4.007│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│184│ 899│MORAVITA SUPERIOARA │ CS │ 1.578│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│185│1149│VERMES │ CS │ 826│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│186│1150│VICINIC │ CS │ 3.200│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│187│ 918│OJDULA │ CV │ 536│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│188│ 150│ANINOASA DOICESTI │ DB │ 109│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│189│ 708│CRICOVUL DULCE │ DB │ 91│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│190│ 875│LUPEŞTI │ DB │ 760│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│191│ 906│MUSCEL │ DB │ 1.574│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│192│ 942│PICIOR DE MUNTE │ DB │ 512│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│193│ 966│POTOPU PERIM. II │ DB │ 714│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│194│ 967│POTOPU PERIM. III │ DB │ 1.617│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│195│ 968│POTOPU PERIM. IV │ DB │ 1.878│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│196│ 970│PUCIOASA │ DB │ 1.553│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│197│ 983│RÂUL ALB │ DB │ 861│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│198│1123│VALEA LARGA │ DB │ 1.600│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│199│1124│VALEA LARGA - AVAL PUCHENI │ DB │ 25│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│200│1129│VALEA MARE - DAMBOVITA │ DB │ 131│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│201│1134│VALEA PREOTESEI │ DB │ 397│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│202│1140│VALEA TUNULUI │ DB │ 210│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│203│ 141│AMARADIA │ DJ │ 6.733│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│204│ 168│ARGETOAIA │ DJ │ 7.664│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│205│ 494│CACIULATU │ DJ │ 83│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│206│ 685│CIUTURA │ DJ │ 230│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│207│ 816│GEMARTALUI │ DJ │ 4.958│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│208│ 821│GIOROC │ DJ │ 152│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│209│ 846│HOREZU JUD.DOLJ │ DJ │ 3.960│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│210│ 867│JIUL MIJLOCIU │ DJ │ 5.552│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│211│ 933│PERIM. ETAL DOLJ │ DJ │ 388│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│212│ 953│PLOSCA │ DJ │ 3.211│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│213│1167│ZONA OLTCIT │ DJ │ 292│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│214│ 519│CES AMARADIA MIJLOCIE │ GJ │ 5.302│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│215│ 520│CES AMARADIA SEACA - MUSETESTI │ GJ │ 2.028│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│216│ 521│CES AMARADIA SUPERIOARA │ GJ │ 6.393│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│217│ 522│CES AMARAZUIA │ GJ │ 2.450│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│218│ 524│CES DRAGUTESTI │ GJ │ 383│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│219│ 527│CES B.H. BLAHNITA │ GJ │ 5.618│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│220│ 530│CES B.H.AMARADIA SEACA │ GJ │ 2.223│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│221│ 534│CES B.H.BISTRIŢA JALES │ GJ │ 5.293│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│222│ 536│CES B.H.GILORT CIOCADIA │ GJ │ 2.093│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│223│ 556│CES BORASCU - PLOPSORU │ GJ │ 1.308│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│224│ 557│CES BORASCU - TURCENI │ GJ │ 3.164│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│225│ 560│CES BRANESTI │ GJ │ 350│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│226│ 577│CES DEALU BĂNCII │ GJ │ 65│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│227│ 590│CES GALBEN - CILNIC │ GJ │ 4.157│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│228│ 596│CES IAŞI - BUDIENI │ GJ │ 2.924│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│229│ 622│CES PESTISANI │ GJ │ 200│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│230│ 627│CES PLOSCA │ GJ │ 1.003│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│231│ 630│CES POMI DRACUTESTI │ GJ │ 238│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│232│ 641│CES SLAVUTA │ GJ │ 1.262│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│233│ 643│CES SOHODOL ARCANI │ GJ │ 110│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│234│ 651│CES TG.JIU POLOAGA │ GJ │ 300│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│235│ 663│CES VALEA BOULUI │ GJ │ 1.402│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│236│ 677│CES VALUTA │ GJ │ 1.137│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│237│ 681│CES VLADIMIR │ GJ │ 1.810│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│238│ 74│AM. PL. POMI BAIEŞTI PUI │ HD │ 273│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│239│ 79│AM.PL.POMI DEVA │ HD │ 365│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│240│ 81│AM.PL.POMI NADASTIE RUŞI │ HD │ 391│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│241│ 82│AM.PL.POMI TOTESTI │ HD │ 446│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│242│ 83│AM.PL.POMI VALEA TILESULUI │ HD │ 85│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│243│ 475│BOSOROD GRID │ HD │ 1.060│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│244│ 694│COMPLPER. ETAL. MARTINEŞTI │ │ ││ │ │JELEDINŢI │ HD │ 1.700│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│245│ 699│COVRAGIU BUCIUM │ HD │ 250│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│246│ 814│GEOAGIU BAMPOTOC │ HD │ 4.000│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│247│ 815│GEOAGIU HOMOROD │ HD │ 1.954│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│248│ 820│GÂNŢAGA COVRAGIU │ HD │ 500│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│249│ 833│HĂRĂU BÂRSĂU │ HD │ 1.500│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│250│ 838│HAŢEG UNIREA │ HD │ 2.815│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│251│ 849│HUNEDOARA HASDAT │ HD │ 1.140│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│252│ 857│ILIA SIRBI │ HD │ 672│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│253│ 886│MARTI N EŞTI DÂNCU MARE │ HD │ 3.300│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│254│ 934│PERIM.ETALON HUNEDOARA │ HD │ 2.120│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│255│ 978│RĂDULEŞTI DOBRA │ HD │ 3.071│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│256│ 982│RAPOLT GEOAGIU │ HD │ 425│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│257│ 992│RIBITA BAIA DE GRIS │ HD │ 911│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│258│ 997│ROMOS ROMOSEL │ HD │ 863│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│259│ 998│ROMOS VAIDEI │ HD │ 135│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│260│1017│SANTAMARIA DE PIATRA - TOTIA │ HD │ 2.464│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│261│1023│SARMISEGETUZA ZEICANI │ HD │ 300│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│262│1143│VALEA VOINII │ HD │ 2.159│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│263│1147│VATA OCISOR │ HD │ 728│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│264│ 116│AM.SINESTI │ IL │ 346│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│265│ 892│MILETIN │ IS │ 2.515│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│266│ 911│NICOLINA │ IS │ 18.408│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│267│ 969│PRUT │ IS │ 16.799│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│268│1042│SIRET │ IS │ 4.187│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│269│1056│SACOVAT │ IS │ 9.652│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│270│ 182│B.H.BAHLUI │ IS,NT │ 40.904│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│271│ 532│CES B.H.BÂRLAD │ IS,VS │ 69.280│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│272│ 678│CES VASLUIET │ IS,VS │ 44.611│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│273│ 702│CRASNA │ IS,VS │ 26.138│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│274│ 169│ARIESU DE PĂDURE │ MM │ 420│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│275│ 287│B.H.SĂLAJ INFERIOR │ MM │ 15.025│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│276│ 492│BUTEASA VIMA CAROIENI │ MM │ 5.723│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│277│1179│CÂMPULUNG LA TISA │ MM │ 425│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│278│ 804│SEINI │ MM │ 173│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│279│1002│S.C.P.P. BAIA MARE │ MM │ 196│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│280│1109│VADU IZEI │ MM │ 130│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│281│1145│VĂLENII SOMCUTEI │ MM │ 155│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│282│ 413│BABTA │ MM,SM │ 3.000│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│283│ 101│AM.PLANTAŢII VIT.IAS SEUCA │ MS │ 1.342│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│284│ 117│AMEN.PL.VIE ŞI POMI ZAGĂR │ │ ││ │ │BROTEA │ MS │ 126│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│285│ 122│AMEN.PL.POMI SIGHIŞOARA- │ │ ││ │ │ŢIGMANDRA │ MS │ 75│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│286│ 126│AMEN. PL.VIE POMI SIGHIŞOARA │ │ ││ │ │- DANEŞ │ MS │ 765│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│287│ 569│CES COMLOD CRĂIEŞTI-MĂDĂRAŞI │ MS │ 12.325│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│288│ 570│CES COMLOD MADĂRAŞI-LECHINŢA │ MS │ 20.087│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│289│ 597│CES IN B.H. MUREŞ SĂRATA │ │ ││ │ │CUCERDEA │ MS │ 3.060│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│290│ 598│CES IN B.H.MS.CERGHID IZVOARE │ │ ││ │ │LASCUD │ MS │ 2.866│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│291│ 599│CES IN B.H.NIRAJ, AM.ACUM.VALEA│ MS │ 2.629│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│292│ 601│CES IN B.H.TRN.MICA NADEŞ │ │ ││ │ │CIORTOŞ │ MS │ 3.600│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│293│ 602│CES IN B.H.TRN.MICA, MICA- │ │ ││ │ │TÂRNĂVENI │ MS │ 5.424│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│294│ 603│CES IN B.H.TRN.MICA.BALAUŞERI │ MS │ 6.750│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│295│ 604│CES IN B.V.TR.MIC.BALAUŞER │ │ ││ │ │SUPLACU │ MS │ 5.688│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│296│ 605│CES IN B.V.TR.MICA SUPLACU MICA│ MS │ 6.010│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│297│ 620│CES PÂRÂUL DE CÂMPIE Z. │ │ ││ │ │SESU-BOLOGA │ MS │ 1.380│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│298│ 416│BAHNA-ROMÂNI-HOISASTI-CINDESTI │ NT │ 1.143│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│299│1171│BALTATESTI-ŢIBUCANI-BALANESTI │ NT │ 816│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│300│ 552│CES BISTRIŢA - SCHITU CEAHLĂU │ NT │ 500│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│301│ 555│CES BOGHICEA - BARA │ NT │ 4.787│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│302│ 558│CES BORLESTI - GÂNDEŞTI │ NT │ 2.033│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│303│ 576│CES CUIEJDIU │ NT │ 980│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│304│ 586│CES FUNDĂTURA │ NT │ 1.570│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│305│ 588│CES GADINTI - AVERESTI │ NT │ 111│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│306│ 589│CES GADINTI - POIENARI(ETALON) │ NT │ 2.362│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│307│ 606│CES ION CREANGA - BALUSESTI │ NT │ 2.375│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│308│ 629│CES POIENARI - PANCESTI │ NT │ 114│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│309│ 632│CES POTOCINA │ NT │ 90│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│310│ 635│CES RÂŞCA │ NT │ 1.965│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│311│ 636│CES RECEA - ICUSESTI │ NT │ 2.501│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│312│ 786│DOBA-PLESOIU │ OT │ 2.743│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│313│ 813│GEMARTALUI │ OT │ 10.387│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│314│ 847│HOREZU JUD.OLT │ OT │ 3.058│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│315│ 951│PLAPCEA MICA │ OT │ 3.854│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│316│1051│SLATINA-DUNĂRE │ OT │ 878│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│317│1071│STREHARET │ OT │ 2.900│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│318│1085│TESLUI │ OT │ 1.511│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│319│1096│TREPTEANCA - CUNGREA │ OT │ 485│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│320│ 456│BERTEA - SLANIC │ PH │ 1.008│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│321│ 472│BOLDEŞTI - LIPANESTI │ PH │ 525│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│322│ 482│BREAZA JUD. PRAHOVA │ PH │ 528│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│323│1371│BREAZA-MALAELE │ PH │ 37│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│324│ 490│BUDUREASA │ PH │ 3.633│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│325│ 504│CEPTURA ROTARI │ PH │ 1.017│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│326│1175│CHIOJOCEANCA │ PH │ 6.141│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│327│ 806│FILIPESTII DE PĂDURE │ PH │ 202│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│328│ 825│GLAVANA-BORDENI │ PH │ 88│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│329│ 861│IORDACHEANU │ PH │ 5.033│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│330│ 883│MANECIU - DUMBRAVESTI │ PH │ 5.483│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│331│ 912│NICOVANI │ PH │ 1.007│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│332│ 916│NUCET - CARBUNESTI │ PH │ 3.014│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│333│1034│SECIU - PLEASA - CHITORANI │ PH │ 1.191│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│334│1070│STIMNIC - ZELETIN │ PH │ 4.144│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│335│1370│TELEGA-MELICESTI │ PH │ 8│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│336│1091│ŢINTEA-BAICOI │ PH │ 152│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│337│1106│URLAŢI - NUCET │ PH │ 34│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│338│1107│URLOI - SEMĂN │ PH │ 1.041│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│339│1119│VALEA DOFTANEI │ PH │ 2.722│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│340│ 180│B.H.AXENTE-SEVER │ SB │ 448│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│341│ 183│B.H.BALTASBB.BAZNA │ SB │ 359│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│342│ 192│B.H.CAPALNA-POIANA-DUMBRAVENI │ SB │ 185│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│343│ 226│B.H.CISNADIE │ SB │ 90│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│344│ 227│B.H.CISNADIE-TOCILE │ SB │ 254│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│345│ 237│B.H.CRISTIAN SURA-MARE POPLACA │ SB │ 496│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│346│ 250│B.H.CRISTIAN VL. MARULUI │ SB │ 106│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│347│ 238│B.H.CURCIU-DARLOS │ SB │ 2.215│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│348│ 240│B.H.DEALU DAII(S.C.Z.CRISTIAN) │ SB │ 1.154│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│349│ 252│B.H.HARŢI BACI U INF.PERIM.I-V │ SB │ 6.560│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│350│ 255│B.H.HARŢI BACI U SUP. │ │ ││ │ │PERIM.I-III │ SB │ 13.814│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│351│ 269│B.H.OLTSBB.NOUL │ SB │ 455│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│352│ 285│B.H.RICHIS │ SB │ 87│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│353│ 290│B.H.SECASUL MARE PERIM.I-IV │ SB │ 3.341│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│354│ 297│B.H.SECASUL MIC SBB. PAUCA │ SB │ 4.252│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│355│ 299│B.H.SOROSTIN │ SB │ 40│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│356│ 306│B.H.TAPU │ SB │ 115│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│357│ 387│B.H.VISA SBB.ALAMOR │ SB │ 3.283│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│358│ 388│B.H.VISA SBB.SLIMNIC - RUŞI │ SB │ 4.445│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│359│ 391│B.H.VISA SUPERIOARA SBB.RAURA │ SB │ 4.500│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│360│ 403│B.H.ZAVOI │ SB │ 493│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│361│ 512│CES AGRIJUL MIJLOCIU │ SJ │ 7.434│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│362│ 513│CES AGRIJUL SUPERIOR │ SJ │ 6.928│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│363│ 516│CES ALMAS MESTEREAGA │ SJ │ 280│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│364│ 517│CES ALMAS PETRINDU RUGINOASA │ SJ │ 2.040│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│365│ 518│CES ALMASUL SUPERIOR │ SJ │ 7.690│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│366│ 523│CES APĂRARE ORAŞ ZALĂU │ SJ │ 2.130│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│367│ 546│CES BARCAU SUPERIOR │ SJ │ 5.463│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│368│ 547│CES BARCAU VALCĂU FIZES │ SJ │ 120│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│369│ 550│CES BERCEA SINTAMARIE │ SJ │ 350│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│370│ 575│CES CRASNA VIRSOLT SIMLEU │ SJ │ 4.127│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│371│ 579│CES DOBRIN CRISENI │ SJ │ 40│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│372│ 591│CES GIRBOU CERNUC │ SJ │ 2.526│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│373│ 626│CES PL.VIE IAS ZALĂU │ SJ │ 105│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│374│ 638│CES SĂLAJUL SUPERIOR │ SJ │ 12.684│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│375│ 640│CES SCPP ZALĂU │ SJ │ 817│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│376│ 657│CES V.SOMES CORMENIS TIHAU │ SJ │ 5.610│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│377│ 658│CES V.SOMES DOBROCINA NEGRENI │ SJ │ 3.290│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│378│ 660│CES VALEA AURIE │ SJ │ 376│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│379│ 666│CES VALEA CIUMARNA │ SJ │ 45│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│380│ 936│PERIM.ETALMESESENI │ SJ │ 2.100│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│381│ 485│BROSTENI - DRAGUSENI │ SV │ 1.800│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│382│ 496│CALAFINDESTI - BALCAUTI ŞIRET │ SV │ 316│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│383│ 788│DOLHASCA │ SV │ 3.681│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│384│ 790│PORNEŞTI - FRATAUTII NOI ŞIRET │ SV │ 612│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│385│ 840│HATIA │ SV │ 2.088│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│386│ 858│ILISASCA │ SV │ 6.454│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│387│ 871│LISAURA-LITENI │ SV │ 3.511│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│388│ 874│LUCINA │ SV │ 1.336│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│389│ 888│MEDIASCA │ SV │ 2.104│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│390│ 948│PLANTAŢII FINTINELE │ SV │ 100│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│391│ 949│PLANTAŢII POMI DOLHESTI │ SV │ 55│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│392│ 950│PLANTAŢII POMI MERESTI GÂNDAC. │ SV │ 100│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│393│ 952│PLATONITA │ SV │ 251│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│394│ 975│RADASENI I │ SV │ 467│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│395│ 976│RADASENI II │ SV │ 30│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│396│1036│SERBAUTI - CALAFINDESTI │ SV │ 782│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│397│1057│SOLONET │ SV │ 8.988│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│398│1063│SOMUZU MARE │ SV │ 25.450│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│399│1064│SOMUZU MIC │ SV │ 9.430│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│400│1162│VULTUREŞTI │ SV │ 792│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│401│1169│ZVORISTEA - ZAMOSTEA │ SV │ 4.325│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│402│ 457│BESTEPE │ TL │ 203│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│403│ 726│DEALUL SOMOVA │ TL │ 243│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│404│ 921│OSTROV - PECINEAGA │ TL │ 1.723│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│405│ 938│PERIM.ETAL.TULCEA │ TL │ 2.129│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│406│1052│SLAVA │ TL │ 7.066│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│407│1082│TELITA │ TL │ 3.295│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│408│1108│VACARENI - LUNCAVITA │ TL │ 1.358│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│409│ 799│FADIMAC - CLADOVA │ TM │ 4.771│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│410│ 935│PERIM.ETAL LUGOJ │ TM │ 720│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│411│ 60│AM.DRAGASANI. │ VL │ 20│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│412│ 70│AM.CALIMANESTI │ VL │ 30│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│413│ 71│AM. SCUNDU │ VL │ 190│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│414│ 72│AM.PĂŞUNE TISA │ VL │ 150│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│415│ 73│AM.B.H.TARIIA - MATEESTI │ VL │ 235│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│416│ 76│AM.PL.POMI BERBESTI │ VL │ 456│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│417│ 77│AM. PL POMI CAP LI VEZI │ VL │ 470│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│418│ 78│AM.PL.POMI CAP SINESTI │ VL │ 266│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│419│ 80│AM.PL.POMI MOSOROASA │ VL │ 385│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│420│ 84│AM.PL.VII CERNA - FIRTATESTI │ VL │ 700│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│421│ 135│AM.VII DRAGASANI-DEALU OLT │ VL │ 223│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│422│ 133│AM.VII DRAGASANI-MITROFANI │ VL │ 820│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│423│ 136│AM.VII DRAGASANI-PRUNDENI │ VL │ 437│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│424│ 137│AM.VII SCPVV DRAGASANI-JIBLEA │ VL │ 87│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│425│ 138│AM.VII ST.DRAGASANI │ VL │ 104│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│426│ 382│AMEN.BABENI │ VL │ 345│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│427│ 171│AMEN.BALCESTI │ VL │ 355│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│428│ 172│AMEN.CRETENI │ VL │ 360│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│429│ 188│B.H.BOISOARA │ VL │ 180│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│430│ 228│B.H.COISCA │ VL │ 150│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│431│ 251│B.H.GOVORA │ VL │ 4.158│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│432│ 257│B.H.OLANESTI │ VL │ 3.998│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│433│ 386│B.H.OLANU DRAGOESTI │ VL │ 100│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│434│ 270│B.H.OLTET MAL ST.LALOSU-BABENI │ VL │ 1.518│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│435│ 301│B.H.STANEASCA │ VL │ 340│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│436│1172│B.H.VERDEA-MITROFANI │ VL │ 140│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│437│ 528│CES B.H.ACUM. DAIESTI │ VL │ 1.113│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│438│ 529│CES B.H.ACUM.RM.VÂLCEA │ VL │ 1.730│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│439│ 531│ANINOASA-BEROIOIU │ VL │ 1.353│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│440│ 533│CES B.H.BISTRIŢA │ VL │ 7.072│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│441│ 535│CES B.H.CERNA │ VL │ 3.720│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│442│ 537│CES B.H.LUNCAVAT │ VL │ 7.076│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│443│ 538│CES B.H.OLTET │ VL │ 515│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│444│ 539│CES B.H.OLTETSUBB.HOREZU │ VL │ 2.334│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│445│ 540│CES B.H.OLTETUL MIJLOCIU │ VL │ 11.419│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│446│ 541│CES B.H.PÂRÂUL SĂRAT │ VL │ 500│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│447│ 542│CES B.H.PESCEANA │ VL │ 850│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│448│ 543│CES B.H.SIRINEASA - ORLESTI │ VL │ 1.254│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│449│ 544│CES B.H.TOPOLOGUL INFERIOR │ VL │ 3.493│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│450│ 545│CES B.H.TREPTEANCA-CUNGREA MARE│ VL │ 913│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│451│ 561│CES BUCSANI CIOROIU │ VL │ 4.075│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│452│ 691│COMP.CES BABENI - MIHAESTI │ VL │ 729│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│453│ 692│COMP.CES BALCESTI - IRIMESTI │ VL │ 303│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│454│ 895│MODERNIZ - VII LA ST.DRAGASANI │ VL │ 40│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│455│ 931│PERIM.ETALCHEIA │ VL │ 10│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│456│ 945│PL.POMI RM.VÂLCEA │ VL │ 162│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│457│ 947│PL.VII IAS DRAGASANI - GUSOIENI│ VL │ 224│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│458│ 551│CES BERHECI III │ VN │ 3.876│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│459│ 562│CES BURCA - VIDRA │ VN │ 100│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│460│ 565│CES CÂRLIGELE │ VN │ 483│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│461│ 571│CES COPACESTI │ VN │ 577│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│462│ 581│CES DUMITRESTI-CHIOJDENI │ VN │ 1.078│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│463│ 594│CES HOMOCEA │ VN │ 1.618│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│464│ 613│CES MERA-REGHIU │ VN │ 100│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│465│ 618│CES ODOBESTI - COTESTI │ VN │ 7.557│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│466│ 628│CES PLOSCUTENI │ VN │ 2.187│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│467│ 633│CES RAMNA MIJLOCIE │ VN │ 924│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│468│ 634│CES RAMNICU - SĂRAT │ VN │ 1.278│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│469│ 642│CES SLIMNICU - COTATCU │ VN │ 1.953│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│470│ 647│CES STRAOANE │ VN │ 100│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│471│ 648│CES STURZA │ VN │ 5.735│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│472│ 650│CES TANASOAIA │ VN │ 402│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│473│ 656│CES URECHESTI │ VN │ 1.022│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│474│ 673│CES VALEA SĂRII │ VN │ 600│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│475│ 682│CES ZĂBRĂUŢI - PUTNA │ VN │ 9.200│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│476│ 683│CES ZĂBRĂUŢI TROTUS │ VN │ 10.201│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│477│ 684│CES ZELETIN IX │ VN │ 2.797│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│478│ 488│BUDA │ VS │ 3.384│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│479│ 515│CES ALBITA - FALCIU │ VS │ 7.839│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│480│ 848│HORINCEA │ VS │ 4.783│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│481│ 855│IDRICI │ VS │ 1.464│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│482│ 974│RACOVA │ VS │ 22.848│├───┼────┼───────────────────────────────┼────────┼────────────┤│ │ │TOTAL │ │ 1.414.828│└───┴────┴───────────────────────────────┴────────┴────────────┘_____________