HOTĂRÂRE nr. 1.346 din 26 august 2004privind majorarea în luna septembrie 2004 a pensiilor din sistemul public, stabilite anterior datei de 1 aprilie 2001
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 1 septembrie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 81 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Începând cu data de 1 septembrie 2004, punctajul mediu anual aferent pensiilor din sistemul public de pensii ale căror drepturi s-au deschis anterior datei de 1 aprilie 2001 se majorează în condiţiile prezentei hotărâri. (2) Majorarea pensiilor se aplică după efectuarea măsurilor de indexare prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.297/2004 privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii şi a unor venituri ale populaţiei începând cu luna septembrie 2004. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică pensiilor ale căror cuantumuri, cuvenite sau aflate în plată la data de 1 septembrie 2004, nu depăşesc valoarea a trei salarii medii brute utilizate la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004, respectiv suma de 23.046.000 lei.  +  Articolul 2 (1) Punctajul mediu anual aferent pensiilor cuvenite sau aflate în plată în sistemul public de pensii la data de 1 septembrie 2004, stabilite în baza legislaţiei aplicabile în sistemul de asigurări sociale de stat până la data de 1 aprilie 2001, se majorează cu 5,25%. (2) Cuantumul majorat al pensiei se obţine prin înmulţirea punctajului mediu anual, majorat conform prevederilor alin. (1), cu valoarea punctului de pensie actualizată, corespunzătoare lunii septembrie 2004.  +  Articolul 3 (1) Punctajul mediu anual aferent pensiilor cuvenite sau aflate în plată în sistemul public de pensii la data de 1 septembrie 2004, stabilite în baza legislaţiei aplicabile în sistemul de asigurări sociale al agricultorilor până la data de 1 aprilie 2001, se majorează cu 4,1%. (2) Cuantumul majorat al pensiei se obţine prin înmulţirea punctajului mediu anual, majorat conform prevederilor alin. (1), cu valoarea punctului de pensie actualizată, corespunzătoare lunii septembrie 2004.  +  Articolul 4 (1) Cuantumurile pensiilor majorate conform prevederilor prezentei hotărâri nu pot fi mai mari decât valoarea a trei salarii medii brute utilizate la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004, respectiv suma de 23.046.000 lei. (2) În situaţia în care din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri rezultă un cuantum al pensiei mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plată, se menţine cuantumul avantajos.  +  Articolul 5Sumele rezultate în urma aplicării măsurilor prevăzute de prezenta hotărâre se suportă din aceleaşi fonduri ca şi drepturile de bază.  +  Articolul 6Prezenta hotărâre se aplică începând cu luna septembrie 2004.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Dan Mircea PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 26 august 2004.Nr. 1.346.---------