HOTĂRÂRE nr. 1.294 din 13 august 2004privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 27 august 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 10 din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:--------------Ministrul educaţiei şi cercetării,Alexandru AthanasiuMinistrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,Silvia Adriana ŢicăuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 13 august 2004.Nr. 1.294.  +  AnexăNORMA 13/08/2004