HOTĂRÂRE nr. 1.297 din 19 august 2004privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii şi a unor venituri ale populaţiei începând cu luna septembrie 2004
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 27 august 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, al art. 81 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 21 alin. (3) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Începând cu luna septembrie 2004 pensionarii din sistemul public de pensii beneficiază de indexarea pensiilor în condiţiile prezentei hotărâri. (2) Măsurile de indexare se aplică pensiilor ale căror cuantumuri, cuvenite sau aflate în plată, nu depăşesc valoarea a trei salarii medii brute utilizate la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004, respectiv suma de 23.046.000 lei.  +  Articolul 2 (1) Valoarea unui punct de pensie se actualizează prin indexare cu 4%. (2) Valoarea actualizată a punctului de pensie este de 2.869.507 lei.  +  Articolul 3În cazul persoanelor ale căror drepturi s-au deschis anterior datei de 1 aprilie 2001, pensia indexată rezultă prin aplicarea valorii actualizate a punctului de pensie asupra punctajului mediu anual cuvenit sau aflat în plată.  +  Articolul 4 (1) Pentru drepturile de pensie deschise în baza Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, cuantumurile se stabilesc conform prevederilor art. 76 alin. (1) şi (3), luându-se în considerare valoarea actualizată a punctului de pensie în sumă de 2.869.507 lei, stabilită conform prevederilor art. 81 din aceeaşi lege. (2) De la prevederile alin. (1) sunt exceptate persoanele ale căror cuantumuri de pensie, cuvenite sau aflate în plată, depăşesc valoarea a trei salarii medii brute utilizate la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004, respectiv suma de 23.046.000 lei.  +  Articolul 5 (1) Cuantumurile pensiilor indexate conform prevederilor prezentei hotărâri nu pot fi mai mari decât valoarea a trei salarii medii brute utilizate la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004, respectiv suma de 23.046.000 lei. (2) În situaţia în care din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri rezultă un cuantum al pensiei mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plată, se menţine cuantumul avantajos.  +  Articolul 6 (1) Începând cu luna septembrie 2004 se indexează cu 4% următoarele venituri ale populaţiei: a) pensiile I.O.V.R.; b) indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, din a 91-a zi de concediu medical; c) indemnizaţia de maternitate, precum şi indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav, din a 91-a zi de concediu de maternitate, respectiv de concediu medical; d) indemnizaţia pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani sau a copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 3 ani, stabilită anterior datei de 1 ianuarie 2004, din a 91-a zi de concediu pentru creşterea copilului; e) indemnizaţiile lunare acordate în baza Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare; f) indemnizaţiile şi sporurile ce se acordă în temeiul Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Măsura de protecţie socială prevăzută la alin. (1) se aplică persoanelor beneficiare ale indemnizaţiilor menţionate la lit. b) şi c), ale căror cuantumuri nu depăşesc plafonul reprezentând de 3 ori salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului de asigurări sociale de stat pe anul 2004, respectiv 23.046.000 lei şi care au îndeplinit, anterior lunii septembrie 2004 sau în cursul acestei luni, condiţia prevăzută de lege pentru acordarea indexării. (3) Măsura de protecţie socială prevăzută la alin. (1) se aplică persoanelor beneficiare ale indemnizaţiilor menţionate la lit. d), ale căror cuantumuri nu depăşesc valoarea salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004, respectiv 7.682.000, şi care au îndeplinit, anterior lunii septembrie 2004 sau în cursul acestei luni, condiţia prevăzută de lege pentru acordarea indexării.  +  Articolul 7Sumele rezultate în urma aplicării măsurilor de protecţie socială prevăzute de prezenta hotărâre se suportă din aceleaşi fonduri ca şi drepturile de bază.  +  Articolul 8Prezenta hotărâre se aplică începând cu luna septembrie 2004.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:--------------Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Dan Mircea PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 19 august 2004.Nr. 1.297.---------