RECTIFICARE nr. 346 din 14 iulie 2004la Legea nr. 346/2004
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 27 august 2004    În Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 29 iulie 2004, se face următoarea rectificare (care aparţine redacţiei "Monitorul Oficial", Partea I):- la art. 4 alin. (1) lit. b), în loc de: "între 10 şi 40 de salariaţi..." se va citi: "între 10 şi 49 de salariaţi..."_______________