ORDIN nr. 1.028 din 18 august 2004pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 26 august 2004    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de sănătate publică şi inspecţia sanitară de stat nr. OB.9.423/2004,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 3 iulie 1997, se modifică după cum urmează:1. Articolul 21 din anexă va avea următorul cuprins:"Art. 21. - Sistemele de aprovizionare cu apă a localităţilor trebuie să furnizeze apa potabilă în cantitatea necesară şi de calitate corespunzătoare normelor naţionale, astfel încât să nu afecteze starea de sănătate a consumatorilor conform reglementărilor în vigoare."2. Alineatul 4 al articolului 102 din anexă va avea următorul cuprins:"Reţeaua de apă, aflată în responsabilitatea directă a autorităţii aeroportului, trebuie să fie construită, exploatată şi întreţinută astfel încât să distribuie permanent apa de calitate conform reglementărilor în vigoare."  +  Articolul IIPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Ovidiu BrînzanBucureşti, 18 august 2004.Nr. 1.028.-----