ORDONANŢĂ nr. 73 din 19 august 2004pentru abrogarea art. 11 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie în România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 26 august 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 1 pct. V.4 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă alin. (2) al art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 185/2004.  +  Articolul 2Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei şi cercetării,Alexandru AthanasiuMinistru de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Marian Florian SăniuţăMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Dan Mircea PopescuBucureşti, 19 august 2004.Nr. 73.-----------