ORDIN nr. 530 din 28 iulie 2004privind completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 232/313/130/2003 pentru aprobarea normelor cu privire la definirea, descrierea şi prezentarea oţetului şi a acidului acetic de calitate alimentară
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Nr. 530 din 28 iulie 2004
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Nr. 987 din 3 august 2004
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
  • Nr. 204 din 11 august 2004
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 26 august 2004    Văzând Referatul de aprobare nr. 93.726 din 16 iulie 2004, întocmit de Direcţia generală de reglementare şi implementare,având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 57/2002,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, al Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, ministrul sănătăţii şi preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin:  +  Articolul UNIC (1) Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 232/313/130/2003 pentru aprobarea normelor cu privire la definirea, descrierea şi prezentarea oţetului şi a acidului acetic de calitate alimentară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 11 august 2003, se completează cu articolul 1^1, care va avea următorul cuprins:"Art. 1^1. - (1) Prevederile art. 2 din anexa nr. 1 nu se aplică oţetului fabricat şi/sau comercializat în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau în Turcia ori care este fabricat în mod legal într-un stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European, cu condiţia ca cerinţele aplicabile acestui produs în statul respectiv să asigure un nivel de protecţie echivalent cu cel prevăzut în prezentul ordin. (2) Prevederile art. 1 alin. (3) din anexa nr. 2 nu se aplică acidului acetic de calitate alimentară fabricat şi/sau comercializat în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau în Turcia ori care este fabricat în mod legal într-un stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European, cu condiţia ca cerinţele aplicabile acestui produs în statul respectiv să asigure un nivel de protecţie echivalent cu cel prevăzut în prezentul ordin." (2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii, pădurilorşi dezvoltării rurale,Petre Daeap. Ministrul sănătăţii,Aurel Nechita,secretar de statPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Consumatorilor,Gabriel Eduard Matei------------