HOTĂRÂRE nr. 1.265 din 13 august 2004pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 25 august 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 60 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 48/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea, elaborarea, atribuirea şi implementarea, în sistem descentralizat, a programelor/proiectelor de cercetaredezvoltare şi de stimulare a inovării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 26 februarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei şi cercetării,Alexandru AthanasiuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 13 august 2004.Nr. 1.265.  +  AnexăNORMA 13/08/2004