ORDIN nr. 89 din 27 iulie 2004pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA COPILULUI ȘI ADOPȚIE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 19 august 2004    În temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2001 privind înființarea Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție, aprobată și modificată prin Legea nr. 252/2001, cu modificările ulterioare, și ale art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 770/2003 privind organizarea și funcționarea Autorității naționale pentru Protecția Copilului și Adopție,secretarul de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Standardele minime obligatorii privind centrul de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2005.
    Secretarul de stat al Autorității Naționale pentru Protecția de stat al Autorității Naționale,
    Gabriela Coman
    București, 27 iulie 2004.Nr. 89.  +  ANEXĂSTANDARDE MINIME OBLIGATORIIprivind Centrul de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat