RECTIFICARE nr. 544 din 7 aprilie 2004la Hotărârea Guvernului nr. 544/2004
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 19 august 2004    În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 544/2004 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.621/2003 pentru organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 28 aprilie 2004, se fac următoarele rectificări (care nu aparţin Redacţiei "Monitorul Oficial", Partea I):- la coloana 3 - "Denumirea", rândul 4, în loc de: "Sediu corp" se va citi "Sediu corp C";- la coloana 4 - "Descrierea tehnică (pe scurt)", rândul 1, în loc de: "Suprafaţa = 397.650 mp" se va citi: "Suprafaţa = 3.976,5 mp";- la coloana 4 - "Descrierea tehnică (pe scurt)", rândul 4, în loc de: "P" se va citi: "P -suprafaţă desfăşurată = 605 mp, suprafaţă construită = 93 mp";- la coloana 4 - "Descrierea tehnică (pe scurt)", rândul 5, se va citi: "P";- la coloana 5 - "Vecinătăţile (după caz, pe scurt)", rândul 1, în loc de: "A.D.P. sectorul 1, bl. nr. 807, bl. nr. 65" se va citi: "A.D.P. Sector 1, imobil nr. 10 din str. Medelnicerului, imobil nr. 12 din str. Medelnicerului, Apa Nova - staţie pompare, imobil nr. 1 din Intr. 1 Mai, imobil nr. 3 din Intr. 1 Mai";- la coloana 5 - "Vecinătăţile (după caz, pe scurt)", rândul 2, în loc de: "A.D.P. sectorul 1, bl. nr. 807, bl. nr. 65" se va citi: "A.D.P. Sector 1";- la coloana 5 - "Vecinătăţile (după caz, pe scurt)", rândul 3, în loc de: "A.D.P. sectorul 1, bl. nr. 807, bl. nr. 65" se va citi: "A.D.P. Sector 1, Apa Nova - staţie pompare, imobil nr. 10 din str. Medelnicerului, imobil nr. 12 din str. Medelnicerului";- la coloana 5 - "Vecinătăţile (după caz, pe scurt)", rândul 4, în loc de: "A.D.P. sectorul 1, bl. nr. 807, bl. nr. 65" se va citi: "A.D.P. Sector 1, Apa Nova - staţie pompare, imobil nr. 1 din Intr. 1 Mai, imobil nr. 3 din Intr. 1 Mai";- la coloana 7 - "Anul dobândirii/dării în folosinţă", rândul 4, în loc de: "1930" se va citi: "1973".-----------