PROCEDURĂ din 10 august 2004de conlucrare în prevenirea şi monitorizarea cazurilor de violenţă în familie
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 17 august 2004     +  Articolul 1Prezenta procedură reglementează modul de colaborare a persoanelor desemnate de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Sănătăţii, prin structurile lor teritoriale şi a asistenţilor familiali, în prevenirea şi monitorizarea cazurilor de violenţă în familie.  +  Articolul 2 (1) Modul concret de conlucrare se stabileşte prin protocoalele de colaborare încheiate la nivel judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, între: a) inspectoratele de poliţie judeţene, Direcţia generală de poliţie a municipiului Bucureşti; b) comandamentele judeţene de jandarmi, respectiv Comandamentul de jandarmi al municipiului Bucureşti; c) direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti; d) direcţiile pentru dialog, familie şi solidaritate socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin compartimentele cu atribuţii în combaterea violenţei în familie; e) unităţile pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie de la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti. (2) Protocoalele de colaborare au în vedere activităţile pe care persoanele desemnate de către instituţiile menţionate la alin. (1) le vor desfăşura pentru prevenirea şi monitorizarea cazurilor de violenţă în familie.  +  Articolul 3Protocoalele de colaborare vor stabili: a) prevenirea violenţei în familie prin organizarea de dezbateri publice, elaborarea şi difuzarea de materiale documentare privind cauzele şi consecinţele violenţei în familie, realizarea de programe educative pentru părinţi şi copii; b) realizarea bazei de date pentru gestionarea situaţiilor de violenţă în familie prin centralizarea informaţiilor primite din teritoriu la nivelul compartimentelor cu atribuţii în combaterea violenţei în familie din cadrul direcţiilor pentru dialog, familie şi solidaritate socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; c) monitorizarea cazurilor de violenţă în familie din sectorul sau unitatea teritorială deservită; culegerea informaţiilor asupra acestora; întocmirea unei evidenţe separate; asigurarea accesului la informaţii, la cererea organelor judiciare şi a părţilor sau reprezentanţilor acestora; d) accesul şi schimbul reciproc de informaţii între persoanele desemnate să instrumenteze cazurile de violenţă în familie; e) sesizarea compartimentelor cu atribuţii în combaterea violenţei în familie din cadrul direcţiilor pentru dialog, familie şi solidaritate socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, de către medici şi poliţişti implicaţi în instrumentarea cazurilor de violenţă în familie; f) colaborarea dintre medici, poliţişti, jandarmi, persoanele din cadrul compartimentelor cu atribuţii în combaterea violenţei în familie din cadrul direcţiilor pentru dialog, familie şi solidaritate socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi a asistenţilor familiali în instrumentarea propriu-zisă a cazurilor, ţinând cont de specificitatea fiecărui caz; g) îndrumarea părţilor implicate în conflict, respectiv a agresorului şi a victimei, spre servicii sociale şi medicale de specialitate; h) schimbul periodic de informaţii privind situaţiile de risc şi cazurile concrete de violenţă în familie; i) informarea şi sprijinirea poliţiştilor şi jandarmilor care, în cadrul activităţii lor specifice, se confruntă cu situaţii de violenţă în familie; j) colaborarea cu serviciile specializate pentru protecţia copilului de la nivel judeţean şi raportarea cazurilor de violenţă în familie, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul 4 (1) Protocoalele de colaborare pot fi modificate sau completate numai cu acordul părţilor. (2) Protocoalele de colaborare vor fi încheiate până la data de 1 octombrie 2004.-----