ORDIN nr. 1.153 din 29 iulie 2004pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitatea Ministerului Finanţelor Publice a titlurilor de participare deţinute de România la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi la Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 17 august 2004  În temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind înregistrarea în contabilitatea Ministerului Finanţelor Publice a titlurilor de participare deţinute de România la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi la Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia generală a contabilităţii publice şi Direcţia de buget şi contabilitate internă vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 29 iulie 2004.Nr. 1.153.  +  Anexa NORME METODOLOGICEprivind înregistrarea în contabilitatea Ministerului Finanţelor Publice a titlurilor de participare deţinute de România la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi la Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre  +  Articolul 1Prezentele norme metodologice stabilesc procedura de înregistrare în contabilitatea Ministerului Finanţelor Publice a operaţiunilor privind contribuţia României la capitalul Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi la cel al Băncii pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre, operaţiuni ce se efectuează în baza următoarelor acte normative:- Legea nr. 24/1990 privind ratificarea Acordului de înfiinţare a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 25 octombrie 1990;- Ordonanţa Guvernului nr. 4/1997 privind majorarea de către România a capitalului său autorizat la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, conform Rezoluţiei nr. 59 din 15 aprilie 1996 a Consiliului Guvernatorilor Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind majorarea capitalului autorizat şi a subscripţiei la capitalul autorizat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 29 ianuarie 1997, aprobată prin Legea nr. 53/1997;- Hotărârea Guvernului nr. 263/1998 privind procedurile şi modalităţile de plată aferente majorării capitalului autorizat al României la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 15 mai 1998, cu modificările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 991/2002 pentru modificarea art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 263/1998 privind procedurile şi modalităţile de plată aferente majorării capitalului autorizat al României la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 16 septembrie 2002;- Legea nr. 67/1996 pentru ratificarea Acordului de înfiinţare a Băncii pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre, semnat la Atena la 30 decembrie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 23 iulie 1996, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2Ministerul Finanţelor Publice înregistrează în contabilitate acţiunile subscrise deţinute de statul român la capitalul Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi la cel al Băncii pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre, respectiv acţiunile vărsate sau nevărsate, după caz.  +  Articolul 3Sumele achitate de Ministerul Finanţelor Publice de la capitolul 51.01 "Autorităţi publice" titlul 38 "Transferuri" art. 40.11 "Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale", reprezentând contravaloarea acţiunilor vărsate şi care au fost înregistrate în contabilitate prin formula 410 "Cheltuielile instituţiei publice finanţate de la buget" = 700 "Finanţare de la buget privind anul curent", se evidenţiază şi cu ajutorul contului 07 "Titluri de participare la capitalul unor organisme internaţionale" şi contul 702 "Finanţare de la buget privind anii precedenţi şi alte surse".  +  Articolul 4Sumele rămase de achitat în contul acţiunilor nevărsate se înregistrează în contabilitate cu ajutorul contului 07 "Titluri de participare la capitalul unor organisme internaţionale" şi al contului 08 "Vărsăminte de efectuat pentru active fixe financiare".Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de mai sus se efectuează la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României pentru data de 30 iunie 2004.  +  Articolul 5Acţiunile deţinute şi nevărsate, precum şi vărsămintele de efectuat se reevaluează trimestrial, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României pentru ultima zi din perioada la care se face raportarea.  +  Articolul 6Contul 07 "Titluri de participare la capitalul unor organisme internaţionale" se raportează în Bilanţul contabil pentru instituţiile publice la codul 1021 şi se adună la codul 100. Contul 08 "Vărsăminte de efectuat pentru active fixe financiare" se raportează la codul 406 şi se adună la codul 390.  +  Articolul 7Funcţiunea conturilor nou-introduse în Planul de conturi general pentru instituţiile publice şi monografia principalelor operaţiuni, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 324/1984 sunt prezentate mai jos.CONTUL 07 "Titluri de participare la capitalul unor organisme internaţionale"Cu ajutorul acestui cont Ministerul Finanţelor Publice înregistrează în contabilitate valoarea titlurilor de participare deţinute de România la capitalul unor organisme internaţionale.Contul 07 "Titluri de participare la capitalul unor organisme internaţionale" este un cont de activ. În debit se înregistrează valoarea titlurilor de participare la capitalul unor organisme internaţionale, iar în credit, valoarea titlurilor de participare la capitalul unor organisme internaţionale, scăzute din evidenţă. Soldul debitor reprezintă valoarea titlurilor de participare la capitalul unor organisme internaţionale.Contul 07 "Titluri de participare la capitalul unor organisme internaţionale" se debitează prin creditul conturilor:08 "Vărsăminte de efectuat pentru active fixe financiare"- cu valoarea acţiunilor subscrise şi nevărsate, deţinute de România la capitalul unor organisme internaţionale până la data de 30 iunie 2004.412 "Diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate în urma reevaluării titlurilor de participare la data întocmirii situaţiilor financiare;702 "Finanţarea din anii precedenţi şi alte surse"- cu valoarea acţiunilor subscrise şi vărsate până la data de 30 iunie 2004, deţinute de România la capitalul unor organisme internaţionale.Contul 07 "Titluri de participare la capitalul unor organisme internaţionale" se creditează prin debitul conturilor:412 "Diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate în urma reevaluării titlurilor de participare la data întocmirii situaţiilor financiare;702 "Finanţarea din anii precedenţi şi alte surse"- cu valoarea acţiunilor deţinute de România la capitalul unor organisme internaţionale, răscumpărate de acestea şi scăzute din evidenţă.Contul 08 "Vărsăminte de efectuat pentru active fixe financiare"Cu ajutorul acestui cont Ministerul Finanţelor Publice înregistrează în contabilitate vărsămintele de efectuat pentru titlurile de participare deţinute de România la capitalul unor organisme internaţionale.Contul 08 "Vărsăminte de efectuat pentru active fixe financiare" este un cont de pasiv. În credit se înregistrează vărsămintele de efectuat pentru titluri de participare deţinute de România la capitalul unor organisme internaţionale, iar în debit, vărsămintele efectuate. Soldul creditor reprezintă vărsămintele de efectuat.Contul 08 "Vărsăminte de efectuat pentru active fixe financiare" se creditează prin debitul următoarelor conturi:07 "Titluri de participare la capitalul unor organisme internaţionale"- cu valoarea acţiunilor subscrise şi nevărsate deţinute de România la capitalul unor organisme internaţionale;412 "Diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate în urma reevaluării vărsămintelor de efectuat la data întocmirii situaţiilor financiare.Contul 08 "Vărsăminte de efectuat pentru active fixe financiare" se debitează prin creditul următoarelor conturi:700 "Finanţarea de la buget privind anul curent"- cu plata subscripţiei acţiunilor deţinute, de la bugetul de stat.412 "Diferenţe de curs valutar"- cu diferenţele favorabile de curs valutar rezultate în urma decontării datoriilor în valută, precum şi reevaluării vărsămintelor de efectuat la data întocmirii situaţiilor financiare.  +  Articolul 8Planul de conturi general pentru instituţiile publice şi monografia principalelor operaţiuni, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 324/1984 se completează astfel:
    Denumirea contuluiClasaSinteticFuncţia
    Conturi nou-introduse      
    Titluri de participare la capitalul unor organisme internaţionale007A
    Vărsăminte de efectuat pentru active fixe financiare008P
             Monografia principalelor operaţiuni
    Explicaţia operaţiunilorCont debitorCont creditor
    Înregistrarea contravalorii acţiunilor vărsate achitate până la 30 iunie 2004 de Ministerul Finanţelor Publice07702
    Subscrierea acţiunilor deţinute de România la capitalul unor organisme internaţionale0708
    Scăderea din evidenţă a acţiunilor deţinute de România şi răscumpărate de către organismele internaţionale70207
    Înregistrarea diferenţelor favorabile de curs valutar rezultate în urma reevaluării titlurilor de participare la data întocmirii situaţiilor financiare07412
    Înregistrarea diferenţelor nefavorabile de curs valutar rezultate în urma reevaluării titlurilor de participare la data întocmirii situaţiilor financiare41207
    Plata subscripţiei acţiunilor deţinute, de la bugetul de stat08%
        412
        700
    Înregistrarea diferenţelor nefavorabile de curs valutar, rezultate în urma reevaluării vărsămintelor de efectuat la data întocmirii situaţiilor financiare41208
    Înregistrarea diferenţelor favorabile de curs valutar, rezultate în urma decontării datoriilor sau reevaluării vărsămintelor de efectuat la data întocmirii situaţiilor financiare08412
  --------