ORDIN nr. 279 din 22 iulie 2004pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de control, de îndeplinire a măsurilor asigurătorii, precum și de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI - AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 11 august 2004  În temeiul prevederilor art. 8 lit. a) din Statutul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 768/2003, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 116 alin. (4) din Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, modalitățile de finanțare și instrucțiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002, cu modificările și completările ulterioare,secretarul de stat la Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, președintele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura privind activitatea de control, de îndeplinire a măsurilor asigurătorii, precum și de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută în anexa la prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale
  pentru Ocuparea Forței de Muncă,
  Ioan Cindrea,
  secretar de stat
  București, 22 iulie 2004.Nr. 279.  +  ANEXĂPROCEDURĂprivind activitatea de control, de îndeplinire a măsurilor asigurătorii, precum și deefectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legiinr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței demuncă, cu modificările și completările ulterioare