ORDIN nr. 979 din 30 iulie 2004privind eliberarea autorizaţiei de liberă practică
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 11 august 2004    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale asistenţă medicală nr. OB/8.786 din 30 iulie 2004,având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, cu modificările ulterioare,având în vedere prevederile Legii nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România,având în vedere prevederile Legii nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România,având în vedere prevederile Legii nr. 308/2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din România,având în vedere prevederile Legii nr. 460/2003 privind exercitarea profesiilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România,având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, aprobată cu modificări prin Legea nr. 598/2001,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Personalul medical care prestează servicii medicale în unităţi medicale publice sau private, precum şi personalul care desfăşoară activităţi pentru servicii conexe actului medical au obligaţia de a solicita Ministerului Sănătăţii eliberarea autorizaţiei de liberă practică.  +  Articolul 2Eliberarea autorizaţiilor se face de către Ministerul Sănătăţii prin direcţiile de sănătate publică.  +  Articolul 3Pentru personalul medical şi cel care desfăşoară activităţi pentru servicii conexe actului medical din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Justiţiei, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Serviciul Român de Informaţii, autorizaţia de liberă practică se eliberează de către Ministerul Sănătăţii, prin Direcţia generală asistenţă medicală.  +  Articolul 4Autorizaţia de liberă practică se va elibera conform modelului din anexa care face parte integrantă al prezentului ordin.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 84/1998.  +  Articolul 6Direcţia generală asistenţă medicală şi direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prezentul ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Ovidiu BrînzanBucureşti, 30 iulie 2004.Nr. 979.  +  Anexa (Pentru medici)MINISTERUL SĂNĂTĂŢIIDIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI .............Nr. ......... data ...................AUTORIZAŢIE DE LIBERĂ PRACTICĂNr. ..............Ministerul Sănătăţii autorizează pe:Numele şi prenumele ....................................Profesia solicitantului ................................Domiciliat/domiciliată în ..............................Să exercite profesiunea de medic în unităţi medicale autorizate de Ministerul Sănătăţii, conform pregătirii profesionale şi în conformitate cu Legea nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România.Activităţile autorizate se pot desfăşura cu îndeplinirea condiţiilor de dotare minimă, conform Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, cu modificările ulterioare.Orice dispozitiv medical utilizat la desfăşurarea activităţilor autorizate trebuie înregistrat la Ministerul Sănătăţii, conform Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale.Director,(Pentru medici dentişti)MINISTERUL SĂNĂTĂŢIIDIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI .............Nr. ............... data .................AUTORIZAŢIE DE LIBERĂ PRACTICĂNr. ..............Ministerul Sănătăţii autorizează pe:Numele şi prenumele ................................Profesia solicitantului ............................Domiciliat/domiciliată în ..........................Să exercite profesiunea de medic dentist în unităţi medicale autorizate de Ministerul Sănătăţii, conform pregătirii profesionale şi în conformitate cu Legea nr. 308/2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din România.Activităţile autorizate se pot desfăşura cu îndeplinirea condiţiilor de dotare minimă, conform Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, cu modificările ulterioare.Orice dispozitiv medical utilizat la desfăşurarea activităţilor autorizate trebuie înregistrat la Ministerul Sănătăţii, conform Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale.Director,(Pentru biochimişti, biologi şi chimişti)MINISTERUL SĂNĂTĂŢIIDIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI .............Nr. ............ data ...................AUTORIZAŢIE DE LIBERĂ PRACTICĂNr. ..............Ministerul Sănătăţii autorizează pe:Numele şi prenumele ....................................Profesia solicitantului .....................................Domiciliat/domiciliată în .................................Să exercite profesiunea de ........ în unităţi autorizate de Ministerul Sănătăţii, conform pregătirii profesionale, în conformitate cu Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România.Activităţile autorizate se pot desfăşura cu îndeplinirea condiţiilor de spaţiu şi dotare minimă, conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 710/2000.Orice dispozitiv medical utilizat la desfăşurarea activităţilor autorizate trebuie înregistrat la Ministerul Sănătăţii, conform Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale.Director,(Pentru asistenţi medicali şi moaşe)MINISTERUL SĂNĂTĂŢIIDIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI .............Nr. ......... data ...........AUTORIZAŢIE DE LIBERĂ PRACTICĂNr. .......Ministerul Sănătăţii autorizează pe:Numele şi prenumele ..................................Profesia solicitantului ..............................Domiciliat/domiciliată în ............................Să exercite profesiunea de asistent medical/moaşă în unităţi medicale autorizate de Ministerul Sănătăţii, conform pregătirii profesionale şi în conformitate cu Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România.Activităţile autorizate se pot desfăşura cu îndeplinirea condiţiilor de dotare minimă conform Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, cu modificările ulterioare.Orice dispozitiv medical utilizat la desfăşurarea activităţilor autorizate trebuie înregistrat la Ministerul Sănătăţii, conform Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale.Director,(Pentru asistenţi de farmacie)MINISTERUL SĂNĂTĂŢIIDIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI .............Nr. ............ data ...................AUTORIZAŢIE DE LIBERĂ PRACTICĂNr. ...........Ministerul Sănătăţii autorizează pe:Numele şi prenumele ..............................Profesia solicitantului ..........................Domiciliat/domiciliată în ........................Să exercite profesiunea de asistent de farmacie în unităţi farmaceutice autorizate de Ministerul Sănătăţii, conform pregătirii profesionale, în conformitate cu Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România şi cu reglementările în vigoare privind activitatea farmaceutică.Autorizaţia de liberă practică se eliberează pentru activităţi în orice tip de unitate farmaceutică condusă de un farmacist, precum şi în unităţi farmaceutice conduse de asistenţi de farmacie (drogherie).Director,(Pentru activităţi conexe)MINISTERUL SĂNĂTĂŢIIDIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI .............Nr. ............. data ..............AUTORIZAŢIE DE LIBERĂ PRACTICĂNr. ..............Ministerul Sănătăţii autorizează pe:Numele şi prenumele ..................................Profesia .............................................Domiciliat/domiciliată în ............................Să practice profesiunea de ........ în unităţi autorizate de Ministerul Sănătăţii, conform pregătirii profesionale, în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, aprobată cu modificări prin Legea nr. 598/2001.Orice dispozitiv medical utilizat la desfăşurarea activităţilor autorizate trebuie înregistrat la Ministerul Sănătăţii, conform Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale.Director,_____________