ORDIN nr. 496 din 21 iulie 2004pentru modificarea şi completarea Prescripţiei tehnice PT R 14-2002, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind introducerea pe piaţă şi verificarea în exploatare a cablurilor, lanţurilor, benzilor, funiilor, cârligelor şi elementelor de legare şi prindere a sarcinii utilizate la instalaţii de ridicat", aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 643/2002
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 10 august 2004    În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificările ulterioare,având în vedere referatul de aprobare prezentat,ministru de stat, ministrul economiei şi comerţului emite următorul ordin:  +  Articolul IPrescripţia tehnică PT R 14-2002, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind introducerea pe piaţă şi verificarea în exploatare a cablurilor, lanţurilor, benzilor, funiilor, cârligelor şi elementelor de legare şi prindere a sarcinii utilizate la instalaţii de ridicat", aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 643/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 15 ianuarie 2003, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Punctul 1.3.1 - Legi şi hotărâri - va avea următorul cuprins:"- Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat- Legea nr. 90/1996 privind protecţia muncii- Hotărârea Guvernului nr. 119/2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a maşinilor industriale"2. Punctul 1.3.2 - Standarde - va avea următorul cuprins:"1.3.2. StandardeStandardele sunt menţionate în anexa I.Standardele menţionate în prezenta prescripţie tehnică nu sunt obligatorii.În consecinţă, utilizatorii prezentei prescripţii tehnice pot folosi şi alte standarde prin care să se demonstreze respectarea cerinţelor prevăzute de prezenta prescripţie tehnică."3. După capitolul 1 - Generalităţi - se introduce capitolul 1A cu următorul cuprins:"1A. Introducerea pe piaţăCondiţiile pentru introducerea pe piaţă a cablurilor, lanţurilor, benzilor, funiilor, cârligelor şi elementelor de legare şi prindere a sarcinii sunt menţionate în Hotărârea Guvernului nr. 119/2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a maşinilor industriale."4. După anexa H se introduce anexa I cu următorul cuprins:"ANEXA ISTANDARDESR ISO 4309:1993 Instalaţii de ridicat. Cabluri. Criterii de examinare şi de scoatere din funcţiuneSR ISO 7531:1996 Cabluri de legare pentru sarcini, de uz general. Caracteristici şi condiţiiSR EN 818-1:2000 Lanţuri cu zale scurte pentru ridicat. Reguli de securitate. Partea 1: Condiţii generale de recepţieSR EN 818-2:2000 Lanţuri cu zale scurte pentru ridicat. Reguli de securitate. Partea 2: Lanţ de toleranţă mijlocie pentru lanţuri de legare. Clasa 8SR EN 818-4:2000 Lanţuri cu zale scurte pentru ridicat. Reguli de securitate. Partea 4: Lanţuri de legare. Clasa 8SR 1944-1:1999 Instalaţii de ridicat. Cârlige simple forjate, cu tijă. Partea 1: Condiţii tehnice pentru materiale, execuţie şi livrareSR 1944-2:1999 Instalaţii de ridicat. Cârlige simple forjate, cu tijă. Partea 2: Cârlige cu tijă neprelucratăSR 1944-3:2000 Instalaţii de ridicat. Cârlige simple forjate, cu tijă. Partea 3: Cârlige cu tijă filetatăSR 1944-4:1999 Instalaţii de ridicat. Cârlige simple forjate, cu tijă. Partea 4: Filet rotundSTAS 1352-91 Cabluri de oţel. Condiţii tehnice generale de calitateSTAS 1353-86 Cabluri de oţel. Cabluri compuse, duble, construcţie normală. Forme şi dimensiuniSTAS 1513-80 Cabluri din oţel. Cabluri construcţie simplă. Forme şi dimensiuniSTAS 1528-68 Lanţuri industriale cu zale sudate pentru tracţiune şi ridicat. Lanţuri de uz general cu zale sudate. Condiţii generaleSTAS 1553-80 Cabluri din oţel. Cabluri compuse, duble, flexibile. Condiţii tehnice de calitateSTAS 1559-80 Cabluri din oţel. Cabluri late plate. Forme şi dimensiuniSTAS 1689-80 Cabluri din oţel. Cabluri duble, construcţie combinată. Forme şi dimensiuniSTAS 1710-75 Cabluri din oţel. Clasificare şi terminologieSTAS 2690-80 Cabluri din oţel. Cabluri compuse, duble, construcţie concentrică. Forme şi dimensiuniSTAS 2693-80 Cabluri din oţel. Cabluri compuse, construcţie triplă. Forme şi dimensiuniSTAS 7952-87 Lanţuri industriale cu zale sudate pentru tracţiune şi ridicat. Lanţuri de uz general cu zale sudate lungi. Parametri principaliSTAS 8057-84 Instalaţii de ridicat. Cabluri pentru legăturiSTAS 8058-73 Instalaţii de ridicat. Cârlige lamelare simple pentru oale de turnare. Condiţii tehnice de calitateSTAS 8474-87 Instalaţii de ridicat. Cârlige cu ochiSTAS 9798-74 Cârlige pentru instalaţii de ridicat. Terminologie şi simboluri graficeSTAS 10742-76 Cârlige pentru ridicarea containerelorSTAS 12177-84 Instalaţii de ridicat. Cârlige forjate. Controlul în exploatare."  +  Articolul IIPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul de stat, ministrul economiei şi comerţului,Andrei Grigorescu,secretar de statBucureşti, 21 iulie 2004.Nr. 496.------------