ORDIN nr. 493 din 21 iulie 2004pentru modificarea şi completarea Prescripţiei tehnice PT R 11-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţiilor de transport pe plan înclinat pentru persoane", aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 101/2003
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 10 august 2004    În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificările ulterioare,având în vedere referatul de aprobare prezentat,ministru de stat, ministrul economiei şi comerţului emite următorul ordin:  +  Articolul IPrescripţia tehnică PT R 11-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţiilor de transport pe plan înclinat pentru persoane", aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 101/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 şi 182 bis din 24 martie 2003, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Punctul 1.3.1 - Standarde - va avea următorul cuprins:"1.3.1. StandardeStandardele sunt menţionate în anexa W.Standardele menţionate în prezenta prescripţie tehnică nu sunt obligatorii.În consecinţă, utilizatorii prezentei prescripţii tehnice pot folosi şi alte standarde prin care să se demonstreze respectarea cerinţelor prevăzute de prezenta prescripţie tehnică."2. După anexa V se introduce anexa W care va avea următorul cuprins:"ANEXA WSTANDARDESR EN 719:1995 Coordonarea sudării. Sarcini şi responsabilităţiSR EN 757:1998 Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi pentru sudarea manuală cu arc electric a oţelurilor cu limită de curgere ridicată.ClasificareSR EN 1600:2000 Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi pentru sudarea manuală cu arc electric a oţelurilor inoxidabile şi refractare.ClasificareSR EN 10113/1:1995 Produse laminate la cald din oţeluri de construcţii sudabile cu granulaţie fină. Partea 1: Condiţii generale de livrareSTAS 5930-89 Şurub de păsuire cu cap hexagonal. Clasa de execuţie ASTAS 6168-90 Măsuri de siguranţă contra incendiilor. Scări de salvare în caz de incendiu. Prescripţii generaleSTAS 6221-89 Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice. Iluminatul natural al încăperilor. Prescripţii de calculSTAS 3197/1-91 Lucrări de cale ferată. Prisma căiiSTAS 3197/2-90 Căi ferate normale. Elemente geometriceSTAS 4067-84 Căi ferate industriale normale şi înguste. Elemente geometriceSTAS 4531-89 Căi ferate înguste. GabariteSTAS 7076-88 Armături industriale din fontă şi oţel. Condiţii tehnice generale de calitateSTAS 7194-79 Sudabilitatea oţelurilor. Elemente de bazăSTAS 8183-80 Oţeluri pentru ţevi fără sudură, de uz general. Mărci şi condiţii tehnice de calitateSTAS 8216-68 Arcuri disc. Calculul arcurilorSTAS 8324-86 Oţel laminat la cald. Profile din oţel siliciosSTAS 10101/20-90 Acţiuni în construcţii. Încărcări date de vântSTAS 10108/1-81 Construcţii civile, industriale şi agricole. Prescripţii pentru proiectarea construcţiilor din ţevi de oţelSTAS 10108/2-83 Construcţii din oţel. Calculul elementelor din oţel alcătuite din profile cu pereţi subţiri, formate la receSTAS 10382-88 Oţeluri pentru ţevi utilizate la temperaturi scăzute. Mărci şi condiţii tehnice de calitateSTAS 12604/5-90 Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii electrice fixe. Prescripţii de proiectare, execuţie şi verificare."  +  Articolul IIPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul de stat, ministrul economiei şi comerţului,Andrei Grigorescu,secretar de statBucureşti, 21 iulie 2004.Nr. 493.-----------