ORDIN nr. 492 din 13 iulie 2004privind aprobarea caracteristicilor siglei Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 9 august 2004    În temeiul art. 26 alin. (3) şi al art. 30 din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Sigla Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (anexa nr. 1) simbolizează administraţia fiscală, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Finanţelor Publice.Sigla Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se compune din reprezentarea grafică stilizată a literelor A şi F. Sigla este color, reprezentând culorile drapelului României. Culorile reprezentării grafice sunt: a) laturile oblice ale literei A sunt colorate în albastru; b) linia de legătură dintre laturile oblice ale literei A reprezentată în siglă printr-un cerc - este colorată în galben; c) litera F este colorată în roşu.În reprezentarea grafică a siglei, litera F se află aplicată peste litera A.  +  Articolul 2Se aprobă caracteristicile siglei Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu elementele grafice şi culorile specifice, astfel cum sunt reprezentate în anexa nr. 1.  +  Articolul 3Se dispune utilizarea siglei Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în antetul tuturor documentelor care reprezintă corespondenţa externă, în ţară şi străinătate, a agenţiei şi a structurilor din subordinea sa şi se aprobă modelul documentului cu antet conform anexei nr. 2.Sigla poate fi reprodusă color sau în alb-negru.Documentul cu antet este compus din: a) sigla Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală poziţionată în colţul din stânga sus al documentului; b) în partea dreaptă a siglei se scrie "Ministerul Finanţelor Publice", "Agenţia Naţională de Administrare Fiscală" şi numele direcţiei generale/direcţiei/numele structurilor municipale, orăşeneşti, comunale; c) partea superioară a paginii este delimitată printr-o linie de restul acesteia; d) în partea inferioară a paginii, delimitată printr-o linie de restul acesteia, se scriu adresa şi codul poştal, numerele de telefon şi de fax, adresa pentru mesaje electronice.  +  Articolul 4Sigla Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală poate fi imprimată pe materialele promoţionale ale instituţiei, în cazul în care vor fi realizate astfel de materiale promoţionale.  +  Articolul 5Direcţia economică şi administrativă va lua măsurile ce se impun pentru înregistrarea siglei Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală ca marcă înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci.  +  Articolul 6Compartimentul purtătorului de cuvânt, relaţii publice şi mass-media va lua măsurile ce se impun pentru informarea, popularizarea şi transmiterea spre utilizare a siglei Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală către toate structurile din subordinea acesteia, care au obligaţia să respecte prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 8Conducerile structurilor din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prezentul ordin.  +  Articolul 9Direcţia economică şi administrativă va lua măsurile ce se impun pentru publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Agenţiei Naţionalede Administrare Fiscală,Neculae PlăiaşuBucureşti, 13 iulie 2004.Nr. 492.  +  Anexa 1  +  Anexa 2Adresa: ................ Codul poştal: ................Tel.: .................. Fax: .........................E-mail: ..............................................._______________