ORDIN nr. 456 din 21 iulie 2004pentru modificarea Prescripţiei tehnice PT A1-2002 "Cerinţe tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi", aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 397/2002
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 9 august 2004    În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificările ulterioare,având în vedere referatul de aprobare prezentat,ministru de stat, ministrul economiei şi comerţului emite următorul ordin:  +  Articolul IPrescripţia tehnică PT A1-2002 "Cerinţe tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi", aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 397/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 11 septembrie 2002, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Punctul 1.3.2 - Standarde şi normative - va avea următorul cuprins:"1.3.2. Standarde şi normativeStandardele şi normativele sunt menţionate în anexa A.Standardele menţionate în prezenta prescripţie tehnică nu sunt obligatorii. În consecinţă, utilizatorii prezentei prescripţii tehnice pot folosi şi alte standarde prin care să se demonstreze respectarea cerinţelor prevăzute de prezenta prescripţie tehnică."2. Din anexa A se elimină standardele STAS 66-78, STAS 8130-88 şi SR EN 161+A1:1998.3. În anexa A se introduc standardele:
      SR 66:2001Gaz petrolier lichefiat. Condiţii şi metode de încercare
      SR EN 161:2002Robinete de închidere automate pentru arzătoare cu gaz şi aparate cu gaz.
     +  Articolul IIPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul de stat,ministrul economiei şi comerţului,Andrei Grigorescu,secretar de statBucureşti, 21 iulie 2004.Nr. 456. --------