HOTĂRÂRE nr. 1.208 din 29 iulie 2004privind modificarea art. 5 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 458/1997
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 6 august 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICArticolul 5 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 458/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 25 august 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Membrii comisiei de privatizare, inclusiv vicepreşedintele acesteia, beneficiază de o indemnizaţie lunară stabilită la 10% din nivelul salariului corespunzător funcţiei de preşedinte executiv al societăţii bancare supuse privatizării. (2) Preşedintele comisiei de privatizare beneficiază de o indemnizaţie lunară stabilită la 20% din nivelul salariului corespunzător funcţiei de preşedinte executiv al societăţii bancare supuse privatizării."PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────Preşedintele Autorităţiipentru Valorificarea Activelor Statului,Mircea UrsacheMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 29 iulie 2004.Nr. 1.208.________________