ORDONANŢĂ nr. 57 din 29 iulie 2004pentru modificarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 6 august 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 1 pct. I.27 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul IDenumirea persoană juridică română se înlocuieşte în cuprinsul Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 28 ianuarie 2003, cu modificările ulterioare, cu denumirea persoană juridică.  +  Articolul IIPrezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Traian Panait,secretar de statBucureşti, 29 iulie 2004.Nr. 57._____________