ORDIN nr. 495 din 21 iulie 2004pentru modificarea şi completarea Prescripţiei tehnice PT R 13-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea tehnică a ascensoarelor cu schip", aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 106/2003
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 5 august 2004    În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificările ulterioare,având în vedere referatul de aprobare prezentat,ministru de stat, ministrul economiei şi comerţului, emite următorul ordin:  +  Articolul IPrescripţia tehnică PT R 13-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea şi verificarea tehnică a ascensoarelor cu schip", aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 106/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 şi 263 bis din 16 aprilie 2003, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Punctul 1.4.2. - Standarde - va avea următorul cuprins:"1.4.2. StandardeStandardele sunt menţionate în anexa V.Standardele menţionate în prezenta prescripţie tehnică nu sunt obligatorii.În consecinţă, utilizatorii prezentei prescripţii tehnice pot folosi şi alte standarde prin care să se demonstreze respectarea cerinţelor prevăzute de prezenta prescripţie tehnică."2. După anexa U se introduce anexa V care va avea următorul cuprins:"ANEXA VSTANDARDESR EN 719:1995 Coordonarea sudării. Sarcini şi responsabilităţiSR EN 757:1998 Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi pentru sudarea manuală cu arc electric a oţelurilor cu limită de curgere ridicată. ClasificareSR EN 1600:2000 Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi pentru sudarea manuală cu arc electric a oţelurilor inoxidabile şi refractare. ClasificareSR EN 10113/1:1995 Produse laminate la cald din oţeluri de construcţii sudabile cu granulaţie fină. Partea 1:Condiţii generale de livrareSTAS 1125/1-91 Sudarea metalelor. Electrozi înveliţi pentru sudarea cu arc electric. Condiţii tehnice generale de calitateSTAS 1125/6-90 Sudarea metalelor. Electrozi înveliţi pentru încărcarea prin sudare. Condiţii tehnice de calitateSTAS 7194-79 Sudabilitatea oţelurilor. Elemente de bazăSTAS 8183-80 Oţeluri pentru ţevi fără sudură de uz general. Mărci şi condiţii tehnice de calitateSTAS 8324-86 Oţel laminat la cald. Profile din oţel siliciosSTAS R 8542-79 Alegerea oţelurilor pentru construcţii metaliceSTAS 10108/1-81 Construcţii civile, industriale şi agricole. Prescripţii pentru proiectarea construcţiilor din ţevi de oţelSTAS 10382-88 Oţeluri pentru ţevi utilizate la temperaturi scăzute. Mărci şi condiţii tehnice de calitateSTAS 12604/5-90 Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii electrice fixe. Prescripţii de proiectare, execuţie şi verificareSTAS 7526-91 Instalaţii de ridicat. Transmisii prin cablu. Reguli de calcul şi prescripţii de proiectareSTAS 6979-83 Instalaţii de ridicat. Tambure pentru cabluri de oţel. CaneluriSTAS 3208-72 Instalaţii de ridicat. Role pentru cabluri de oţel. Diametre de înfăşurare şi profilul şanţuluiSR ISO 4301-1:1994 Instalaţii de ridicat. Clasificare. Partea 1: Generalităţi"  +  Articolul IIPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul de stat, ministrul economiei şi comerţului,Andrei Grigorescu,secretar de statBucureşti, 21 iulie 2004.Nr. 495.--------