ORDIN nr. 492 din 21 iulie 2004pentru modificarea și completarea Prescripției tehnice PT R10-2003, ediția 1, "Cerințe tehnice privind utilizarea instalațiilor de transport pe cablu pentru persoane - teleschiuri și telesănii", aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 100/2003
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 5 august 2004    În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea și funcționarea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Comerțului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificările ulterioare,având în vedere referatul de aprobare prezentat,ministru de stat, ministrul economiei și comerțului, emite următorul ordin:  +  Articolul IPrescripția tehnică PT R 10-2003, ediția 1, "Cerințe tehnice privind utilizarea instalațiilor de transport pe cablu pentru persoane - teleschiuri și telesănii", aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 100/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 și 177 bis din 20 martie 2003, se modifică și se completează după cum urmează:1. Punctul 1.3.1 - Standarde - va avea următorul cuprins:1.3.1. StandardeStandardele sunt menționate în anexa W.Standardele menționate în prezenta prescripție tehnică nu sunt obligatorii.În consecință, utilizatorii prezentei prescripții tehnice pot folosi și alte standarde prin care să se demonstreze respectarea cerințelor prevăzute de prezenta prescripție tehnică.2. După anexa V se introduce anexa W care va avea următorul cuprins:  +  Anexa WSTANDARDESR EN 719:1995 Coordonarea sudării. Sarcini și responsabilitățiSR EN 757:1998 Materiale pentru sudare. Electrozi înveliți pentru sudarea manuală cu arc electric a oțelurilor cu limită de curgere ridicată. ClasificareSR EN 1600:2000 Materiale pentru sudare. Electrozi înveliți pentru sudarea manuală cu arc electric a oțelurilor inoxidabile și refractare. ClasificareSR EN 10113/1:1995 Produse laminate la cald din oțeluri de construcții sudabile cu granulație fină. Partea 1: Condiții generale de livrareSTAS 5930-89 Șurub de păsuire cu cap hexagonal. Clasa de execuție ASTAS 6168-90 Măsuri de siguranță contra incendiilor. Scări de salvare în caz de incendiu. Prescripții generaleSTAS 6221-89 Construcții civile, industriale și agrozootehnice. Iluminatul natural al încăperilor. Prescripții de calculSTAS 7194-79 Sudabilitatea oțelurilor. Elemente de bazăSTAS 8183-80 Oțeluri pentru țevi fără sudură de uz general. Mărci și condiții tehnice de calitateSTAS 8324-86 Oțel laminat la cald. Profile din oțel siliciosSTAS 10101/20-90 Acțiuni în construcții. Încărcări date de vântSTAS 10108/1-81 Construcții civile, industriale și agricole. Prescripții pentru proiectarea construcțiilor din țevi de oțelSTAS 10108/2-83 Construcții din oțel. Calculul elementelor din oțel alcătuite din profile cu pereți subțiri, formate la receSTAS 10382-88 Oțeluri pentru țevi utilizate la temperaturi scăzute. Mărci și condiții tehnice de calitateSTAS 12604/5-90 Protecția împotriva electrocutărilor. Instalații electrice fixe. Prescripții de proiectare, execuție și verificare  +  Articolul IIPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    p. Ministrul de stat, ministrul economiei și comerțului,
    Andrei Grigorescu,
    secretar de statBucurești, 21 iulie 2004.Nr. 492.---------