ORDIN nr. 490 din 21 iulie 2004pentru modificarea şi completarea Prescripţiei tehnice PT R8-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane telegondole", aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 109/2003
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 5 august 2004    În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificările ulterioare,având în vedere referatul de aprobare prezentat,ministru de stat, ministrul economiei şi comerţului, emite următorul ordin:  +  Articolul IPrescripţia tehnică PT R8-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind utilizarea instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane - telegondole", aprobată prin Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 109/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 şi 287 bis din 24 aprilie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Punctul 1.3.1 - Standarde - va avea următorul cuprins:"1.3.1. StandardeStandardele sunt menţionate în anexa W.Standardele menţionate în prezenta prescripţie tehnică nu sunt obligatorii.În consecinţă, utilizatorii prezentei prescripţii tehnice pot folosi şi alte standarde prin care să se demonstreze respectarea cerinţelor prevăzute de prezenta prescripţie tehnică."2. După anexa V se introduce anexa W cu următorul cuprins:"ANEXA WSTANDARDESR EN 719:1995 Coordonarea sudării. Sarcini şi responsabilităţiSR EN 757:1998 Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi pentru sudarea manuală cu arc electric a oţelurilor cu limită de curgere ridicată. ClasificareSR EN 1600:2000 Materiale pentru sudare. Electrozi înveliţi pentru sudarea manuală cu arc electric a oţelurilor inoxidabile şi refractare. ClasificareSR EN 10113/1:1995 Produse laminate la cald din oţeluri de construcţii sudabile cu granulaţie fină. Partea 1:Condiţii generale de livrareSTAS 5930-89 Şurub de păsuire cu cap hexagonal. Clasa de execuţie ASTAS 6168-90 Măsuri de siguranţă contra incendiilor. Scări de salvare în caz de incendiu. PrescripţiigeneraleSTAS 6221-89 Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice. Iluminatul natural al încăperilor. Prescripţii de calculSTAS 7194-79 Sudabilitatea oţelurilor. Elemente de bazăSTAS 8183-80 Oţeluri pentru ţevi fără sudură de uz general. Mărci şi condiţii tehnice de calitateSTAS 8324-86 Oţel laminat la cald. Profile din oţel siliciosSTAS 10101/20-90 Acţiuni în construcţii. Încărcări date de vântSTAS 10108/1-81 Construcţii civile, industriale şi agricole. Prescripţii pentru proiectarea construcţiilor din ţevi de oţelSTAS 10108/2-83 Construcţii din oţel. Calculul elementelor din oţel alcătuite din profile cu pereţi subţiri, formate la receSTAS 10382-88 Oţeluri pentru ţevi utilizate la temperaturi scăzute. Mărci şi condiţii tehnice de calitateSTAS 12604/5-90 Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii electrice fixe. Prescripţii de proiectare, execuţie şi verificare"  +  Articolul IIPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul de stat, ministrul economiei şi comerţului,Andrei Grigorescu,secretar de statBucureşti, 21 iulie 2004.Nr. 490.---------