ORDIN nr. 464 din 21 iulie 2004pentru modificarea Prescripției tehnice PT C 5-2003, ediția 1, "Cerințe tehnice privind utilizarea recipientelor butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune", aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 306/2003
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 5 august 2004  În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea și funcționarea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Comerțului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificările ulterioare,având în vedere referatul de aprobare prezentat,ministru de stat, ministrul economiei și comerțului, emite următorul ordin:  +  Articolul IPrescripția tehnică PT C 5-2003, ediția 1, "Cerințe tehnice privind utilizarea recipientelor butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune", aprobată prin Ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 306/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 905 și 905 bis din 18 decembrie 2003, se modifică după cum urmează:– Punctul 1.3.2 - Standarde și normative - va avea următorul cuprins:1.3.2. Standarde și normativeStandardele și normativele sunt menționate în anexa A.Standardele menționate în prezenta prescripție tehnică nu sunt obligatorii. În consecință, utilizatorii prezentei prescripții tehnice pot folosi și alte standarde prin care să se demonstreze respectarea cerințelor prevăzute de prezenta prescripție tehnică.  +  Articolul IIPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul de stat, ministrul economiei și comerțului,
  Andrei Grigorescu,
  secretar de stat
  București, 21 iulie 2004.Nr. 464.--------