HOTĂRÂRE nr. 1.089 din 8 iulie 2004pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 5 august 2004



    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 3 alin. (2) din Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificările ulterioare, precum şi al art. III din Legea nr. 30/2004 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Hotărârea Guvernului nr. 1.287/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 22 decembrie 2000, se abrogă.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:-------------Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Miron Tudor MitreaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 8 iulie 2004.Nr. 1.089.  +  AnexăNORMA 08/07/2004