ORDIN nr. 458 din 21 iulie 2004pentru modificarea Prescripției tehnice PT A 3-2003, ediția 1, "Cerințe tehnice privind proiectarea, construirea, omologarea, instalarea, utilizarea și verificarea tehnică periodică a aparatelor consumatoare de combustibili lichizi", aprobate prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 366/2003
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ȘI COMERȚULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 5 august 2004  În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea și funcționarea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Comerțului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificările ulterioare,având în vedere referatul de aprobare prezentat,ministru de stat, ministrul economiei și comerțului, emite următorul ordin:  +  Articolul IPrescripția tehnică PT A 3-2003, ediția 1, "Cerințe tehnice privind proiectarea, construirea, omologarea, instalarea, utilizarea și verificarea tehnică periodică a aparatelor consumatoare de combustibili lichizi", aprobată prin Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 366/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 și 456 bis din 26 iunie 2003, se modifică și se completează după cum urmează:1. Punctul 1.3.2 - Standarde - va avea următorul cuprins:1.3.2. StandardeStandardele sunt menționate în anexa N.Standardele menționate în prezenta prescripție tehnică nu sunt obligatorii. În consecință, utilizatorii prezentei prescripții tehnice pot folosi și alte standarde prin care să se demonstreze respectarea cerințelor prevăzute de prezenta prescripție tehnică.2. După anexa M se introduce anexa N care va avea următorul cuprins:  +  Anexa NSTANDARDESR EN 1:2001 Sobe cu combustibil lichid cu arzătoare cu vaporizare, racordate la o conductă de evacuare a produselor de ardereSR EN 10088-2:1998 Oțeluri inoxidabile. Partea 2: Condiții tehnice de livrare a tablelor și benzilor pentru utilizări generaleSR EN 24006-2000 Măsurarea debitului fluidelor în conducte închise. Vocabular și simboluriSR ISO 7145:1997 Măsurarea debitului fluidelor în conducte închise de secțiune circulară. Metode de măsurare a vitezei într-un singur punctSR 6226:1995 Sobe metalice cu combustibili solizi. Condiții tehnice generale de calitateSTAS 54-80 Combustibil lichid ușorSTAS 177-89 Produse petroliere. Combustibil lichid pentru uz neindustrial, tip P și tip MSTAS 4369-81 Instalații de încălzire și ventilare. TerminologieSTAS 6563-83 Măsurarea presiunii, vitezei și debitului cu tuburi Pitot-prandtl. Metode de măsurareSTAS 6793-86 Coșuri, canale de fum pentru focare obișnuite la construcții civile. Prescripții generale.  +  Articolul IIPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul de stat, ministrul economiei și comerțului,
  Andrei Grigorescu,
  secretar de stat
  București, 21 iulie 2004.Nr. 458.--------