ORDIN nr. 467 din 21 iulie 2004pentru modificarea Prescripţiei tehnice PT C 8-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind amplasarea-instalarea, asamblarea, exploatarea, repararea, distribuţia şi verificarea instalaţiilor de gaze petroliere lichefiate", aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 309/2003
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 4 august 2004    În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificările ulterioare,având în vedere referatul de aprobare prezentat,ministrul de stat, ministrul economiei şi comerţului, emite următorul ordin:  +  Articolul IPrescripţia tehnică PT C 8-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind amplasarea-instalarea, asamblarea, exploatarea, repararea, distribuţia şi verificarea instalaţiilor de gaze petroliere lichefiate", aprobată prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 309/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 şi 910 bis din 19 decembrie 2003, se modifică după cum urmează:- Punctul 1.3.2. - Standarde şi normative - va avea următorul cuprins:"1.3.2. Standarde şi normativeStandardele şi normativele sunt menţionate în anexa A.Standardele menţionate în prezenta prescripţie tehnică nu sunt obligatorii. În consecinţă, utilizatorii prezentei prescripţii tehnice pot folosi şi alte standarde prin care să se demonstreze respectarea cerinţelor prevăzute de prezenta prescripţie tehnică."  +  Articolul IIPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul de stat,ministrul economiei şi comerţului,Andrei Grigorescu,secretar de statBucureşti, 21 iulie 2004.Nr. 467.________________