HOTĂRÂRE nr. 1.043 din 1 iulie 2004pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale şi a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 2 august 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Regulamentul privind accesul la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, prevăzut în anexa nr. 1. (2) Se aprobă Regulamentul privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 2Tarifele de emitere a acordurilor de acces, precum şi tarifele de racordare la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, respectiv la sistemele de distribuţie a gazelor naturale, se actualizează prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 538/1999 privind condiţiile de emitere a acordului de utilizare şi consum al gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 9 iulie 1999.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:--------------Ministru de stat, ministrul economiei şi comerţului,Dan Ioan PopescuPreşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementareîn Domeniul Gazelor Naturale,Dan PantilieMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 1 iulie 2004.Nr. 1.043.  +  Anexa 1REGULAMENT 01/07/2004  +  Anexa 2REGULAMENT 01/07/2004