HOTĂRÂRE nr. 1.143 din 23 iulie 2004privind organizarea în România a Reuniunii Grupului director al Batalionului multinaţional de geniu "Tisa" în perioada 20-24 septembrie 2004
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 30 iulie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă organizarea în România a Reuniunii Grupului director al Batalionului multinaţional de geniu "Tisa", care include şi Ziua distinşilor vizitatori, în perioada 20-24 septembrie 2004.  +  Articolul 2 (1) În scopul participării la reuniunea prevăzută la art. 1, se aprobă invitarea în ţară a unui număr de 20 de personalităţi străine, prin derogare de la prevederile cap. II pct. 2 şi, respectiv, ale pct. 5 lit. B din Normele privind organizarea în ţară a acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific, precum şi cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către instituţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991, cu modificările ulterioare. (2) Cheltuielile aferente reuniunii prevăzute la art. 1 se suportă din bugetul aprobat Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2004. (3) Cheltuielile de protocol necesare organizării şi desfăşurării reuniunii prevăzute la art. 1 se stabilesc prin normative proprii, potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:───────────────p. Ministrul apărării naţionale,George Cristian Maior,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 23 iulie 2004.Nr. 1.143._________________