ORDIN nr. 384 din 22 iunie 2004pentru aprobarea Listei cuprinzând standardele române privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune, care adoptă standardele europene armonizate
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 29 iulie 2004  În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 457/2003 privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului,ministrul de stat, ministrul economiei şi comerţului, emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Lista cuprinzând standardele române privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune, care adoptă standardele europene armonizate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C-60 din 14 martie 2003, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului industriei şi resurselor şi al ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 318/204/2003 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate pentru asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 25 iunie 2003.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.------------ Notă *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 bis în afara abonamentului şi se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.p. Ministrul de stat,ministrul economiei şi comerţului,Andrei Grigorescu,secretar de statBucureşti, 22 iunie 2004.Nr. 384.  +  Anexa
  *Font 8*
                                            LISTA
  Nr. crt. Indice Titlu Înlocuieşte Data la care înce- tează pre- zumţia de confor- mitate
  1 SR EN 41003:2002 Prescripţii particulare de securitate pentru echipamentele destinate a fi conectate la reţelele de telecomunicaţii
  2 SR EN 50060:1995 Surse de curent pentru sudare manuală cu arc electric cu serviciu limitat
  3 SR EN 50060:1995/ A1:2002 Surse de curent pentru sudare manuală cu arc electric cu serviciu limitat
  4 SR EN 50063:1995 Reguli de securitate privind construcţia şi instalarea maşinilor de sudat electric prin presiune şi procedee conexe STAS 12696-88
  5 SR EN 50065-4-2:2003 Transmisia semnalelor prin reţelele electrice de joasă tensiune în banda de frecvenţe de la 3 kHz până la 148,5 kHz. Partea 4-2: Filtre de joasă tensiune de decuplare. Cerinţe de securitate
  6 SR EN 50078:1996 Capete şi pistoale pentru sudare cu arc electric STAS 11431-92* STAS 11431/1-87
  7 SR EN 50083-1+ A1+A2:2000 Sisteme de distribuţie prin cablu pentru semnale de televiziune, sunet şi multimedia interactiv. Partea 1: Cerinţe de securitate
  8 SR EN 50083-3:2002 Reţele de distribuţie prin cablu pentru semnale de televiziune, semnale de radiodifuziune sonoră şi servicii interactive. Partea 3: Echipamente active de bandă largă utilizate în reţelele de distribuţie prin cablu coaxial 01-10-2004
  9 SR EN 50083-3:2003 Reţele de distribuţie prin cablu pentru semnale de televiziune, semnale de radiodifuziune sonoră şi servicii interactive. Partea 3: Echipamente active de bandă largă utilizate în reţelele de distribuţie prin cablu coaxial SR EN 50083-3:2002
  10 SR EN 50083-4:2002 Reţele de distribuţie prin cablu pentru semnale de televiziune, semnale de radiodifuziune sonoră şi servicii interactive. Partea 4: Echipamente pasive de bandă largă pentru reţelele de distribuţie prin cablu coaxial
  11 SR EN 50083-5:2002 Reţele de distribuţie prin cablu pentru semnale de televiziune, semnale de radiodifuziune sonoră şi servicii interactive. Partea 5: Cap de reţea
  12 SR EN 50083-6:2002 Reţele de distribuţie prin cablu pentru semnale de televiziune, semnale de radiodifuziune sonoră şi servicii interactive. Partea 6: Echipamente optice
  13 SR EN 50085-1:2001 Sisteme de jgheaburi şi de tuburi profilate pentru instalaţii electrice. Partea 1: Prescripţii generale
  14 SR EN 50085-2-3:2002 Sisteme de jgheaburi şi de tuburi profilate pentru instalaţiile electrice. Partea 2-3: Reguli particulare pentru sistemele de jgheaburi cu fante destinate instalaţiilor din dulapuri electrice
  15 SR EN 50086-1:2001 Sisteme de tuburi de protecţie pentru instalaţii electrice. Partea 1: Reguli generale STAS 549-68* STAS 551-80* STAS 2093-84* STAS 6990-90* STAS 7933-80* STAS 8399-69* STAS 11160/2-78* STAS 11360-89
  16 SR EN 50086-2-1:2002 Sisteme de tuburi de protecţie pentru instalaţii electrice. Partea 2-1: Prescripţii particulare pentru sisteme de tuburi de protecţie rigide
  17 SR EN 50086-2-1: 2002/A11:2002 Sisteme de tuburi de protecţie pentru instalaţii electrice. Partea 2-1: Prescripţii particulare pentru sisteme de tuburi de protecţie rigide
  18 SR EN 50086-2-2:2002 Sisteme de tuburi de protecţie pentru instalaţii electrice. Partea 2-2: Prescripţii particulare pentru sisteme de tuburi de protecţie pliabile
  19 SR EN 50086-2-2: 2002/A11:2002 Sisteme de tuburi de protecţie pentru instalaţii electrice. Partea 2-2: Prescripţii particulare pentru sisteme de tuburi de protecţie pliabile
  20 SR EN 50086-2-3:2002 Sisteme de tuburi de protecţie pentru instalaţii electrice. Partea 2-3: Prescripţii particulare pentru sisteme de tuburi de protecţie flexibile
  21 SR EN 50086-2-3: 2002/A11:2002 Sisteme de tuburi de protecţie pentru instalaţii electrice. Partea 2-3: Prescripţii particulare pentru sisteme de tuburi de protecţie flexibile
  22 SR EN 50086-2-4/ A1:2001 Sisteme de tuburi de protecţie pentru instalaţiile electrice. Partea 2-4: Prescripţii particulare pentru sisteme de tuburi de protecţie îngropate în pământ
  23 SR EN 50086-2-4:2002 Sisteme de tuburi de protecţie pentru instalaţii electrice. Partea 2-4: Prescripţii particulare pentru sisteme de tuburi de protecţie îngropate în pământ
  24 SR EN 50087:2002 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Prescripţii particulare pentru răcitoare de lapte vrac
  25 SR EN 50090-2-2:2001 Sisteme electronice pentru locuinţe şi imobile (HBES). Partea 2-2: Descriere generală. Prescripţii tehnice fundamentale
  26 SR EN 50090-2- 2:2001/A1:2003 Sisteme electronice pentru locuinţe şi clădiri (HBES). Partea 2-2: Vedere de ansamblu asupra sistemului. Cerinţe tehnice generale
  27 SR EN 50091-1-1:2002 Sisteme de alimentare fără pauza (UPS). Partea 1-1: Cerinţe generale şi de securitate pentru UPS utilizate în zonele de acces ale operatorilor
  28 SR EN 50091-1-2:2002 Sisteme de alimentare fără pauza (UPS). Partea 1-2: Cerinţe generale şi de securitate pentru UPS utilizate în incinte cu acces restrictiv
  29 SR EN 50106/A1:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Reguli particulare pentru încercări de lot referitoare la aparatele din domeniul de aplicare al EN 60335-1 şi EN 60967
  30 SR EN 50106/A2:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Reguli particulare pentru încercări de lot referitoare la aparatele din domeniul de aplicare al EN 60335-1 şi EN 60967
  31 SR EN 50106:2003 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Reguli particulare pentru încercări de lot referitoare la aparatele din domeniul de aplicare al EN 60335-1 şi EN 60967
  32 SR EN 50132-2-1:2001 Sisteme de alarmă. Sisteme de supraveghere TVCI care se utilizează în aplicaţiile de securitate. Partea 2-1: Camere alb-negru
  33 SR EN 50146:2002 Coliere pentru instalaţii electrice
  34 SR EN 50165:2001 Echipament electric al aparatelor neelectrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Prescripţii de securitate
  35 SR EN 50165:2001/ A1:2001 Echipament electric al aparatelor neelectrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Prescripţii de securitate
  36 SR EN 50178:2002 Echipamente electronice utilizate în instalaţiile de putere
  37 SR EN 50194:2002 Aparatura electrica pentru detectarea gazelor combustibile în locuri de uz casnic. Metode de incercare şi prescriptii de performanţă
  38 SR EN 50214:2001 Cabluri flexibile pentru lifturi
  39 SR EN 50250:2001 Adaptoare de conversie pentru utilizări industriale
  40 SR EN 50262:2002 Intrări de cablu (presetupe) cu pas metric pentru instalaţii electrice
  41 SR EN 50262:2002/ A1:2002 Intrări de cablu (presetupe) cu pas metric pentru instalaţii electrice
  42 SR EN 50265-1:2001 Metode comune de încercare a cablurilor supuse la foc. Încercare de rezistenţă la propagarea verticală a flăcării pe un conductor sau cablu izolat. Partea 1: Aparatură de încercare
  43 SR EN 50265-2-1:2001 Metode comune de încercare a cablurilor supuse la foc. Încercare de rezistenţă la propagarea verticală a flăcării pe un conductor sau cablu izolat. Partea 2-1: Proceduri - Flacăra de tip preamestec de 1 kW
  44 SR EN 50265-2-2:2001 Metode comune de încercare a cablurilor supuse la foc. Încercare de rezistenţă la propagarea verticală a flăcării pe un conductor sau cablu izolat. Partea 2-2: Proceduri - Flacăra de tip difuzie
  45 SR EN 50266-1:2003 Metode comune de încercare a cablurilor supuse la foc. Încercare de rezistenţă la propagarea verticală a flăcării pe conductoare sau cabluri în mănunchi în poziţie verticală. Partea 1: Aparatura de încercare SR HD 405.3 S1:2002
  46 SR EN 50266-2-1:2003 Metode comune de încercare a cablurilor supuse a foc. Încercarea de rezistenţă la propagarea verticală a flăcării pe conductoare sau cabluri în mănunchi în poziţie verticală. Partea 2-1: Proceduri. Categoria A F/R SR HD 405.3 S1:2002
  47 SR EN 50266-2-2:2003 Metode comune de încercare a cablurilor supuse a foc. Încercare de rezistenţă la propagarea verticală a flăcării pe conductoare sau cabluri în mănunchi în poziţia verticală. Partea 2-2: Proceduri. Categoria A SR HD 405.3 S1:2002
  48 SR EN 50266-2-3:2003 Metode comune de încercare a cablurilor supuse la foc. Încercare de rezistenţă la propagarea verticală a flăcării pe conductoare sau cabluri în mănunchi în poziţie verticală. Partea 2-3: Proceduri. Categoria B
  49 SR EN 50266-2-4:2003 Metode comune de încercare a cablurilor supuse la foc. Încercare de rezistenţă la propagarea verticală a flăcării pe conductoare sau cabluri în manunchi în poziţie verticală. Partea 2-4: Proceduri. Categoria C
  50 SR EN 50266-2-5:2003 Metode comune de încercare a cablurilor supuse la foc. Încercare de rezistenţă la propagarea verticală a flăcării pe conductoare sau cabluri în mănunchi în poziţie verticală. Partea 2-5: Proceduri. Cabluri cu dimensiuni mici. Categoria D
  51 SR EN 50267-1:2001 Metode de încercare uzuale pentru cabluri în Condiţii de foc. Încercări asupra gazelor emise în timpul combustiei materialelor din cabluri. Partea 1: Aparatura
  52 SR EN 50267-2-1:2001 Metode de încercare uzuale pentru cabluri în condiţii de foc. Încercări asupra gazelor emise în timpul combustiei materialelor din cabluri. Partea 2-1: Proceduri. Determinarea cantităţii de gaze acide halogenate
  53 SR EN 50267-2-2:2001 Metode de încercare uzuale pentru cabluri în condiţii de foc. Încercări asupra gazelor emise în timpul combustiei materialelor din cabluri. Partea 2-2: Proceduri - Determinarea gradului de aciditate a gazelor din materiale prin măsurarea pH-ului şi a conductivităţii
  54 SR EN 50267-2-3:2001 Metode de încercare uzuale pentru cabluri în condiţii de foc. Încercări asupra gazelor emise în timpul combustiei materialelor din cabluri. Partea 2-3: Proceduri. Determinarea gradului de aciditate a gazelor din cabluri prin determinarea mediei ponderate
  55 SR EN 50268-1:2001 Metode de încercare uzuale pentru cabluri în condiţii de foc. Măsurarea densităţii fumului degajat de cabluri care ard în condiţii definite. Partea 1: Aparatura
  56 SR EN 50268-2:2001 Metode de încercare uzuale pentru cabluri în condiţii de foc. Măsurarea densităţii fumului degajat de cabluri care ard în condiţii definite. Partea 2: Procedura
  57 SR EN 50274:2003 Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Protecţia împotriva socurilor electrice. Protecţia împotriva contactului direct involuntar cu părţi active periculoase
  58 SR EN 50298:2001 Carcase destinate ansamblurilor de aparataj de joasă tensiune. Prescripţii generale
  59 SR EN 50319:2002 Detectoare de proximitate. Prescripţii pentru detectoare de proximitate care au o ieşire analogică
  60 SR EN 50364:2002 Limitarea expunerii umane la câmpurile electromagnetice generate de dispozitive care funcţionează în domeniul de frecvenţă de la 0 Hz până la 10 GHz, folosite în Supravegherea Electronică a Obiectelor (EAS), Identificarea prin Radiofrecvenţă (RFID) şi aplicaţii similare
  61 SR EN 50371:2003 Standard generic pentru a demonstra conformitatea aparatelor electrice şi electronice de mică putere cu restricţiile de bază privind expunerea persoanelor la câmpuri electromagnetice (10 MHz-300 GHz). Public
  62 SR EN 60034-1+ A1+A2:2000 Maşini electrice rotative. Partea 1: Valori nominale şi caracteristici de funcţionare STAS 1893/1-89
  63 SR EN 60034-1+A1+ A2:2000/A11:2003 Maşini electrice rotative. Partea 1: Valori nominale şi caracteristici de funcţionare
  64 SR EN 60034-12/ A11:2001 Maşini electrice rotative. Partea 12: Caracteristici de pornire ale motoarelor asincrone trifazate cu rotor în colivie cu o singură turaţie, pentru tensiuni de alimentare mai mici sau egale cu 660 V, 50 Hz 01-05-2005
  65 SR EN 60034-12/ A2:2001 Maşini electrice rotative. Partea 12: Caracteristici de pornire ale motoarelor asincrone trifazate cu rotor în colivie, cu o singură turaţie, pentru tensiuni de alimentare mai mici sau egale cu 660 V, 50 Hz 01-05-2005
  66 SR EN 60034-12:2002 Maşini electrice rotative. Partea 12: Caracteristici de pornire ale motoarelor asincrone trifazate cu rotor în scurt-circuit cu o singură turaţie pentru tensiuni de alimentare până la 660 V inclusiv, 50 Hz SR CEI 60034- 12+A1:1995 01-05-2005
  67 SR EN 60034-12:2003 Maşini electrice rotative. Partea 12: Caracteristici de pornire ale motoarelor asincrone trifazate cu rotor în scurt-circuit cu o singură turaţie SR EN 60034- 12:2002* SR EN 60034-12/ A2:2001* SR EN 60034-12/ A11:2001
  68 SR EN 60034-14:2000 Maşini electrice rotative. Partea 14: Vibraţii mecanice ale anumitor maşini cu înălţimea axei mai mare sau egală cu 56 mm. Masurare, evaluare şi limite ale vibraţiilor SR CEI 60034- 14:1993
  69 SR EN 60034-16- 1:2002 Maşini electrice rotative. Partea 16: Sisteme de excitaţie pentru maşini sincrone. Capitolul 1: Definiţii SR CEI 60034 -16-1:1994
  70 SR EN 60034-18- 1:1998 Maşini electrice rotative. Partea 18: Evaluarea funcţională a sistemelor de izolaţie. Secţiunea 1: Principii directoare generale
  71 SR EN 60034-18- 1:1998/A1:2001 Maşini electrice rotative. Partea 18: Evaluare funcţională ale sistemelor de izolaţie. Secţiunea 1: Principii directoare generale
  72 SR EN 60034-18-21+ A1+A2:1998 Maşini electrice rotative. Partea 18: Evaluarea funcţională a sistemelor de izolaţie. Secţiunea 21: Proceduri de încercare pentru înfăşurări din conductor. Evaluare termică şi clasificare
  73 SR EN 60034-18- 22:2002 Maşini electrice rotative. Partea 18-22: Evaluarea funcţională a sistemelor de izolaţie. Proceduri de încercare pentru înfăsurări din conductor. Clasificarea modificărilor şi a înlocuirilor de componente ale izolaţiei
  74 SR EN 60034-18- 31+A1:1999 Maşini electrice rotative. Partea 18: Evaluarea funcţională a sistemelor de izolaţie. Secţiunea 31: Proceduri de încercare pentru înfăşurări performante. Evaluarea termică şi clasificarea sistemelor de izolaţie utilizate în maşinile electrice până la 50 M
  75 SR EN 60034-2:2001 Maşini electrice rotative. Partea 2: Metode pentru determinarea prin încercări a pierderilor şi a randamentului maşinilor electrice rotative (cu excepţia maşinilor pentru tracţiune)
  76 SR EN 60034- 2:2001/A1:2001 Maşini electrice rotative. Partea 2: Metode pentru determinarea prin încercări a pierderilor şi a randamentului maşinilor electrice rotative (cu excepţia maşinilor pentru tracţiune)
  77 SR EN 60034- 2:2001/A2:2001 Maşini electrice rotative. Partea 2: Metode pentru determinarea prin încercări a pierderilor şi a randamentului maşinilor electrice rotative (cu excepţia maşinilor pentru tracţiune)
  78 SR EN 60034-4:2001 Maşini electrice rotative. Partea 4: Metode pentru determinarea prin încercări a mărimilor maşinilor sincrone
  79 SR EN 60034-5:2003 Maşini electrice rotative. Partea 5: Grade de protecţie asigurate prin proiectarea completă a maşinilor electrice rotative (cod IP). Clasificare SR CEI 60034 -5-93
  80 SR EN 60034-6:2002 Maşini electrice rotative. Partea 6: Moduri de răcire (Cod IC)
  81 SR EN 60034-7:1996 Maşini electrice rotative. Partea 7: Clasificarea formelor constructive şi a modurilor de montaj (Codul IM) STAS 3998/1-74* STAS 3998/2-74
  82 SR EN 60034-7:1996/ A1:2001 Maşini electrice rotative. Partea 7: Clasificarea formelor constructive, a modurilor de montaj şi poziţia cutiei de borne (Cod IM)
  83 SR EN 60034-9:2000 Maşini electrice rotative. Partea 9: Limite de zgomot SR CEI 60034- 9:1993
  84 SR EN 60051-1:2002 Aparate de măsurat electrice indicatoare analogice cu acţiune directă şi accesoriile lor. Partea 1: Definiţii şi prescripţii generale comune tuturor părţilor
  85 SR EN 60051-2:2000 Aparatele electrice de măsurat indicatoare analogice cu acţiune directă şi accesoriile lor. Partea 2: Prescripţii particulare pentru ampermetre şi voltmetre
  86 SR EN 60051-3+ A1:2000 Aparate electrice de măsurat indicatoare analogice cu acţiune directă şi accesoriile lor. Partea 3: Prescripţii particulare pentru wattmetre şi varmetre
  87 SR EN 60051-4:2000 Aparate electrice de măsurat indicatoare analogice cu acţiune directă şi accesoriile lor. Partea 4: Prescripţii particulare pentru frecventmetre
  88 SR EN 60051-5:2002 Aparate de măsurat electrice indicatoare analogice cu acţiune directă şi accesoriile lor. Partea 5: Prescripţii speciale pentru fazmetre, cosfimetre şi sincronoscoape
  89 SR EN 60051-6:1998 Aparate electrice de măsurat indicatoare cu acţiune directă şi accesoriile lor. Partea 6: Prescripţii specifice pentru ohmetre (impedantmetre) şi conductometre
  90 SR EN 60051-7:2000 Aparate electrice de măsurat indicatoare analogice cu acţiune directă şi accesoriile lor. Partea 7: Prescripţii particulare pentru aparatele cu funcţii multiple
  91 SR EN 60051-8:2002 Aparate de măsurat electrice indicatoare analogice cu acţiune directă şi accesoriile lor. Partea 8: Prescripţii speciale pentru accesorii
  92 SR EN 60051-9:2002 Aparate de măsurat electrice indicatoare analogice cu acţiune directă şi accesoriile lor. Partea 9: Metode de încercare recomandate
  93 SR EN 60051-9:2002/ A1:2002 Aparate electrice de măsurare. Indicatoare analogice cu acţiune directă şi accesoriile lor. Partea 9: Metode de încercare recomandate
  94 SR EN 60051-9:2002/ A2:2002 Aparate electrice de măsurare. Indicatoare analogice cu acţiune directă şi accesoriile lor. Partea 9: Metode de încercare recomandate
  95 SR EN 60061-1:2002 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 1: Socluri pentru lămpi STAS 7388-88* STAS 10662-81* STAS 10631-88* STAS 555/2-83* STAS 555/3-83* STAS 555/4-83* STAS 555/5-83* STAS 555/6-83* STAS 555/7-84* STAS 3914/2-83* STAS 3914/3-83* STAS 3914/4-83* STAS 3914/5-83* STAS 3914/6-84
  96 SR EN 60061-1:2002/ A1:2001 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 1: Socluri pentru lămpi
  97 SR EN 60061- 1:2002/A2:2001 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 1: Socluri pentru lămpi
  98 SR EN 60061- 1:2002/A21:2002 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 1: Socluri pentru lămpi
  99 SR EN 60061- 1:2002/A22:2002 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 1: Socluri pentru lămpi
  100 SR EN 60061- 1:2002/A23:2002 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 1: Socluri pentru lămpi
  101 SR EN 60061- 1:2002/A24:2001 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 1: Socluri pentru lămpi
  102 SR EN 60061- 1:2002/A25:2001 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 1: Socluri pentru lămpi
  103 SR EN 60061- 1:2002/A26:2001 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 1: Socluri pentru lămpi
  104 SR EN 60061- 1:2002/A27:2003 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 1: Socluri pentru lămpi
  105 SR EN 60061- 1:2002/A28:2003 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 1: Socluri pentru lămpi
  106 SR EN 60061- 1:2002/A29:2003 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 1: Socluri pentru lămpi
  107 SR EN 60061- 1:2002/A3:2001 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 1: Socluri pentru lămpi
  108 SR EN 60061- 1:2002/A4:2001 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 1: Socluri pentru lămpi
  109 SR EN 60061- 1:2002/A5:2001 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 1: Socluri pentru lămpi
  110 SR EN 60061- 1:2002/A6:2003 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 1: Socluri pentru lămpi
  111 SR EN 60061- 1:2002/A7:2003 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 1: Socluri pentru lămpi
  112 SR EN 60061-2:2002 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 2: Dulii STAS 4101-75* STAS 10662-81* STAS 10682-90
  113 SR EN 60061- 2:2002/A1:2003 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 2: Dulii
  114 SR EN 60061- 2:2002/A18:2002 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 2: Dulii
  115 SR EN 60061- 2:2002/A19:2002 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 2: Dulii
  116 SR EN 60061- 2:2002/A2:2003 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 2: Dulii
  117 SR EN 60061- 2:2002/A20:2002 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 2: Dulii
  118 SR EN 60061- 2:2002/A21:2003 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 2: Dulii
  119 SR EN 60061- 2:2002/A22:2003 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii; şi securităţii. Partea 2: Dulii
  120 SR EN 60061- 2:2002/A23:2003 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 2: Dulii
  121 SR EN 60061- 2:2002/A24:2003 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 2: Dulii
  122 SR EN 60061- 2:2002/A25:2003 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 2: Dulii
  123 SR EN 60061- 2:2002/A26:2003 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 2: Dulii
  124 SR EN 60061- 2:2002/A3:2003 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 2: Dulii
  125 SR EN 60061- 2:2002/A4:2003 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 2: Dulii
  126 SR EN 60061- 2:2002/A5:2003 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 2: Dulii
  127 SR EN 60061- 2:2002/A6:2003 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 2: Dulii
  128 SR EN 60061- 2:2002/A7:2003 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 2: Dulii
  129 SR EN 60061-3:2002 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 3: Calibre STAS 1340-75* STAS 1341-81* STAS 6496-88* STAS 6573-75* STAS 6703-74* STAS 10602-76* STAS 10661-88
  130 SR EN 60061- 3:2002/A1:2003 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 3: Calibre
  131 SR EN 60061- 3:2002/A2:2003 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 3: Calibre
  132 SR EN 60061- 3:2002/A20:2002 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi al securităţii. Partea 3: Calibre
  133 SR EN 60061- 3:2002/A21:2002 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi al securităţii. Partea 3: Calibre
  134 SR EN 60061- 3:2002/A22:2002 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi al securităţii. Partea 3: Calibre
  135 SR EN 60061- 3:2002/A23:2003 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 3: Calibre
  136 SR EN 60061- 3:2002/A24:2003 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 3: Calibre
  137 SR EN 60061- 3:2002/A25:2003 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 3: Calibre
  138 SR EN 60061- 3:2002/A26:2003 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 3: Calibre
  139 SR EN 60061- 3:2002/A27:2003 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 3: Calibre
  140 SR EN 60061- 3:2002/A28:2003 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 3: Calibre
  141 SR EN 60061- 3:2002/A3:2003 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 3: Calibre
  142 SR EN 60061- 3:2002/A4:2003 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 3: Calibre
  143 SR EN 60061- 3:2002/A5:2003 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 3: Calibre
  144 SR EN 60061- 3:2002/A6:2003 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 3: Calibre
  145 SR EN 60061- 3:2002/A7:2003 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 3: Calibre
  146 SR EN 60061-4:2002 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi al securităţii. Partea 4: Ghid şi informaţie generală STAS CEI 60061- 4:1992
  147 SR EN 60061- 4:2002/A1:2003 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 4: Ghid şi informaţie generală
  148 SR EN 60061- 4:2002/A2:2003 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 4: Ghid şi informaţie generală
  149 SR EN 60061- 4:2002/A3:2003 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 4: Ghid şi informaţie generală
  150 SR EN 60061- 4:2002/A5:2003 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 4: Ghid şi informaţie generală
  151 SR EN 60061- 4:2002/A6:2003 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 4: Ghid şi informaţie generală
  152 SR EN 60061- 4:2002/A7:2003 Socluri pentru lămpi, dulii şi calibre pentru controlul interschimbabilităţii şi securităţii. Partea 4: Ghid şi informaţie generală
  153 SR EN 60065:2000 Aparate electronice audio, video şi similare. Cerinţe de securitate SR EN 60065:1999 01-03-2007
  154 SR EN 60065:2003 Aparate electronice audio, video şi similare. Cerinţe de securitate SR EN 60065:2000
  155 SR EN 60110-1:2001 Condensatoare de putere pentru instalaţii de încălzire prin inducţie. Partea 1: Generalităţi
  156 SR EN 60127-1:2001 Siguranţe fuzibile miniatură. Partea 1: Definiţii pentru siguranţe fuzibile miniatură şi prescripţii generale pentru elemente de înlocuire miniatură
  157 SR EN 60127- 1:2001/A1:2003 Siguranţe fuzibile miniatură. Partea 1: Definiţii pentru siguranţe fuzibile miniatură şi prescripţii generale pentru elemente de înlocuire miniatură
  158 SR EN 60127-2:2001 Siguranţe fuzibile miniatură. Partea 2: Elemente de înlocuire tubulare
  159 SR EN 60127- 2:2001/A1:2001 Siguranţe fuzibile miniatură. Partea 2: Siguranţe fuzibile tubulare
  160 SR EN 60127- 2:2001/A2:2003 Siguranţe fuzibile miniatură. Partea 2: Elemente de înlocuire tubulare
  161 SR EN 60127-3:2001 Siguranţe fuzibile miniatură. Partea 3: Elemente de înlocuire miniaturizate
  162 SR EN 60127-4:2001 Siguranţe fuzibile miniatură. Partea 4: Elemente de înlocuire modulare universale (UMF)
  163 SR EN 60127- 4:2001/A1:2003 Siguranţe fuzibile miniatură. Partea 4: Elemente de înlocuire modulare universale (UMF)
  164 SR EN 60127-6:2001 Siguranţe fuzibile miniatură. Partea 6: Ansambluri-suport pentru elemente de înlocuire tubulare miniatură
  165 SR EN 60127- 6:2001/A1:2001 Siguranţe fuzibile miniatură. Partea 6: Ansambluri-suport pentru elemente de înlocuire tubulare miniatură
  166 SR EN 60143-1:2001 Condensatoare serie pentru reţele electrice. Partea 1: Generalitati. Caracteristici functionale, încercări şi valori nominale. Reguli de securitate. Ghid pentru instalare şi utilizare
  167 SR EN 60143-2:2001 Serie de condensatoare pentru reţelele electrice. Partea 2: Echipament de protecţie pentru baterii de condensatoare serie
  168 SR EN 60155:2001 Startere pentru lămpi fluorescente SR EN 60155:1994
  169 SR EN 60155:2001/ A1:2001 Startere pentru lămpi cu fluorescenta
  170 SR EN 60188:2001 Lămpi cu vapori de mercur la înaltă presiune STAS 7832/1-84* STAS 7832/2-84* STAS 7832/3-84* STAS 7832/4-84* STAS 7832/5-84
  171 SR EN 60188:2001/ A1:2001 Lămpi cu vapori de mercur la înaltă presiune
  172 SR EN 60188:2001/ A5:2001 Lămpi cu vapori de mercur la înaltă presiune
  173 SR EN 60192:2003 Lămpi cu vapori de sodiu la joasă presiune
  174 SR EN 60192:2003/ A4:2003 Lămpi cu vapori de sodiu la joasă presiune
  175 SR EN 60192:2003/ A5:2003 Lămpi cu vapori de sodiu la joasă presiune
  176 SR EN 60204-1:2000 Securitatea maşinilor. Echipamentul electric al maşinilor. Partea 1: Cerinţe generale STAS 8138-83
  177 SR EN 60215:2001 Reguli de securitate pentru echipamentele de emisie radioelectrica STAS 12441/1-87* STAS 12441/2-87
  178 SR EN 60215:2001/ A1:2001 Reguli de securitate pentru echipamentele de emisie radioelectrica
  179 SR EN 60215:2001/ A2:2001 Reguli de securitate pentru echipamentele de emisie radioelectrica
  180 SR EN 60238:2001 Dulii cu filet Edison pentru lămpi STAS 690-89
  181 SR EN 60238:2001/ A1:2003 Dulii cu filet Edison pentru lămpi
  182 SR EN 60252:2001 Condensatoare pentru motoare de curent alternativ 01-10-2004
  183 SR EN 60252-1:2003 Condensatoare pentru motoare de curent alternativ. Partea 1: Generalitati. Caracteristici functionale, încercări şi valori nominale. Reguli de securitate. Ghid pentru instalare şi utilizare SR EN 60252:2001
  184 SR EN 60255-5:2003 Relee electrice. Partea 5: Coordonarea izolaţiei pentru relee de măsura şi dispozitive de protecţie. Prescripţii şi încercări
  185 SR EN 60269-1:2001 Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 1: Prescripţii generale STAS 4173/1-91
  186 SR EN 60269-2+ A1:2001 Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 2: Prescripţii suplimentare pentru sigurante fuzibile destinate a fi utilizate la persoane calificate sigurante fuzibile pentru aplicaţii industriale)
  187 SR EN 60269- 2+A1:2001/A2:2003 Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 2: Prescripţii suplimentare pentru sigurante fuzibile destinate a fi utilizate de persoane calificate sigurante fuzibile pentru aplicaţii industriale)
  188 SR EN 60269-3:2002 Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 3: Prescripţii suplimentare pentru sigurante fuzibile destinate a fi utilizate de către persoane necalificate (siguranţe fuzibile utilizate în special pentru aplicaţii casnice şi similare)
  189 SR EN 60269-4:2001 Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 4: Prescripţii suplimentare referitoare la elemente de înlocuire pentru siguranţe fuzibile de protecţie a dispozitivelor cu semiconductoare
  190 SR EN 60269- 4:2001/A1:2001 Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 4: Prescripţii suplimentare referitoare la elemente de înlocuire pentru siguranţe fuzibile de protecţie a dispozitivelor cu semiconductoare
  191 SR EN 60269-4-1:2003 Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 4-1: Prescripţii suplimentare referitoare la elemente de înlocuire pentru siguranţe fuzibile de protecţie a dispozitivelor cu semiconductoare. Secţiunile de la I până la III: Exemple de tipuri de elemente de înlocuire standardizate
  192 SR EN 60309-1:2001 Prize de curent pentru uz industrial. Partea 1: Reguli generale SR EN 60309- 1:1998
  193 SR EN 60309-2:2002 Prize de curent pentru uz industrial. Partea 2: Prescripţii de interschimbabilitate dimensională pentru aparate cu stifturi şi teci SR EN 60309- 2:2000
  194 SR EN 60320-1:2003 Conectoare pentru uz casnic şi uz general similar. Partea 1: Prescripţii generale SR EN 60320- 1+A1:1999* SR EN 60320- 1+A1:1999/ A2:2002
  195 SR EN 60320-1+ A1:1999 Conectoare pentru uz casnic şi de uz general similar. Partea 1: Prescripţii generale STAS 2801/1- 85*STAS 2801/2- 90*STAS 2801/ 3-90 01-07-2004
  196 SR EN 60320- 1+A1:1999/A2:2002 Conectoare pentru uz casnic şi uz general similar. Partea 1: Prescripţii generale 01-07-2004
  197 SR EN 60320-2-1:2002 Conectoare pentru uz casnic şi uz general similar. Partea 2-1: Conectoare pentru maşini de cusut STAS 2801/4-88
  198 SR EN 60320-2-2:2002 Conectoare pentru uz casnic şi uz general similar. Partea 2-2: Conectoare de interconectare pentru echipamente electrice casnice şi similare
  199 SR EN 60335-1:1999 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 1: Prescripţii generale STAS 2614/1-86
  200 SR EN 60335- 1:1999/A1:2002 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 1: Prescripţii generale
  201 SR EN 60335- 1:1999/A11:2002 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 1: Prescripţii generale
  202 SR EN 60335- 1:1999/A12:2002 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 1: Prescripţii generale
  203 SR EN 60335- 1:1999/A13:2002 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 1: Prescripţii generale
  204 SR EN 60335- 1:1999/A14:2002 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 1: Prescripţii generale
  205 SR EN 60335- 1:1999/A15:2002 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 1: Prescripţii generale
  206 SR EN 60335- 1:1999/A16:2003 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 1: Prescripţii generale
  207 SR EN 60335- 1:1999/A2:2002 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 1: Prescripţii generale
  208 SR EN 60335-1:2003 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 1: Prescripţii generale SR EN 60335- 1:1999* SR EN 60335- 1:1999/A11: 2002* SR EN 60335- 1:1999/A12: 2002* SR EN 60335- 1:1999/A1:2002* SR EN 60335- 1:1999/A13: 2002* SR EN 60335- 1:1999/A14: 2002* SR EN 60335- 1:1999/A15: 2002* SR EN 60335- 1:1999/A2:2002
  209 SR EN 60335-2- 10:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-10: Prescripţii particulare pentru aparate de prelucrare a podelelor şi maşini de periat umed
  210 SR EN 60335-2- 11:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru uscătoare de rufe cu tambur
  211 SR EN 60335-2- 11:2001/A1:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru uscătoare de rufe cu tambur
  212 SR EN 60335-2- 11:2001/A11:2003 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru uscătoare de rufe cu tambur
  213 SR EN 60335-2- 12:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-12: Prescripţii particulare pentru plite electrice de încălzit şi aparate similare
  214 SR EN 60335-2- 13:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-13: Prescripţii particulare pentru vase de prăjit în grăsime, tigăi de prăjit şi aparate similare
  215 SR EN 60335-2- 13:2001/A2:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-13: Prescripţii particulare pentru vase de prajit în grăsime, tigăi de prăjit şi aparate similare
  216 SR EN 60335-2- 14+A11+A1+A2:2000 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-14: Prescripţii particulare pentru aparate de bucătărie STAS 11283-80
  217 SR EN 60335-2- 15:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-15: Prescripţii particulare pentru aparate de încălzit lichide
  218 SR EN 60335-2- 15:2001/A1:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-15: Prescripţii particulare pentru aparate de încălzit lichide
  219 SR EN 60335-2- 15:2001/A2:2003 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-15: Prescripţii particulare pentru aparate de încălzit lichide
  220 SR EN 60335-2- 16:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-16: Prescripţii particulare pentru aparate de evacuare a deşeurilor alimentare
  221 SR EN 60335-2- 17:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-17: Prescripţii particulare pentru paturi, perne şi aparate flexibile similare de încălzit
  222 SR EN 60335-2- 2+A1+A2:2001 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-2: Prescripţii particulare pentru aspiratoare şi aparate de curatare cu aspirare de apa STAS 2614/22-90
  223 SR EN 60335-2- 21:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-21: Prescripţii particulare pentru aparate de încălzit apa cu acumulare STAS 2614/21-86
  224 SR EN 60335-2- 21:2001/A1:2003 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-21: Prescripţii particulare pentru aparate de încălzit apă cu acumulare
  225 SR EN 60335-2- 21:2001/A11:2003 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-21: Prescripţii particulare pentru aparate de încălzit apă cu acumulare
  226 SR EN 60335-2- 23:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-23: Prescripţii particulare pentru aparate de îngrijit pielea sau părul STAS 2614/23-89
  227 SR EN 60335-2- 23:2001/A1:2002 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-23: Prescripţii particulare pentru aparate de îngrijit pielea sau părul
  228 SR EN 60335-2- 24:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-24: Prescripţii particulare pentru racitoare, aparate de preparat îngheţată şi aparate de fabricat gheaţă STAS 2614/24-88
  229 SR EN 60335-2- 25:2001 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-25: Prescripţii particulare pentru cuptoare cu microunde
  230 SR EN 60335-2- 25:2001/A1:2003 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-25: Prescripţii particulare pentru cuptoare cu microunde
  231 SR EN 60335-2- 26:2000 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-26: Prescripţii particulare pentru ceasuri
  232 SR EN 60335-2- 27:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-27: Prescripţii particulare pentru aparate de expunere a pielii la raze ultraviolete şi infraroşii
  233 SR EN 60335-2- 27:2001/A1:2003 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-27: Prescripţii particulare pentru aparate de expunere a pielii la raze ultraviolete şi infraroşii
  234 SR EN 60335-2- 27:2001/A11:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-27: Prescripţii particulare pentru aparate de expunere a pielii la raze ultraviolete şi infraroşii
  235 SR EN 60335-2- 28:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-28: Prescripţii particulare pentru maşini de cusut STAS 2614/28-91
  236 SR EN 60335-2- 29+A11:2000 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-29: Prescripţii particulare pentru încărcătoare de baterie
  237 SR EN 60335-2- 3+A1+A2:2001 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-3: Prescripţii particulare pentru fiare de călcat electrice STAS 2614/3-88
  238 SR EN 60335-2- 30:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-30: Prescripţii particulare pentru aparate de încălzit încăperi STAS 7937/1-82
  239 SR EN 60335-2- 30:2001/A1:2003 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-30: Prescripţii particulare pentru aparate de încălzit încăperi
  240 SR EN 60335-2- 31:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-31: Prescripţii particulare pentru hote de bucătărie SR CEI 60335-2- 31:1995
  241 SR EN 60335-2- 31:2001/A1:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-31: Prescripţii particulare pentru hote de bucătărie
  242 SR EN 60335-2- 32:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-32: Prescripţii particulare pentru aparate de masaj STAS 2614/32-89
  243 SR EN 60335-2- 32:2001/A1:2003 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-32: Prescripţii particulare pentru aparate de masaj
  244 SR EN 60335-2- 34:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-34: Prescripţii particulare pentru motocompresoare
  245 SR EN 60335-2- 35:2000 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2: Prescripţii particulare pentru încălzitoare de apă instantanee STAS 2614/35-87
  246 SR EN 60335-2- 35:2000/A1:2003 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-35: Prescripţii particulare pentru încălzitoare de apă instantanee
  247 SR EN 60335-2- 36:2002 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-36: Prescripţii particulare pentru maşini de gătit, cuptoare, plite şi elemente de plită electrice pentru uz comercial
  248 SR EN 60335-2- 37:2002 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-37: Prescripţii particulare pentru aparate electrice de prăjit pentru uz comercial
  249 SR EN 60335-2- 38:2002 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-38: Prescripţii particulare pentru plăci electrice de fript pentru uz comercial
  250 SR EN 60335-2- 39:2002 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-39: Prescripţii particulare pentru tigăi electrice de gătit multifuncţionale pentru uz comercial
  251 SR EN 60335-2-4:2001 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-4: Prescripţii particulare pentru storcătoare centrifugale STAS 2614/4-88
  252 SR EN 60335-2- 4:2001/A1:2001 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-4: Prescripţii particulare pentru storcătoare centrifugale
  253 SR EN 60335-2- 4:2001/A2:2002 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-4: Prescripţii particulare pentru storcătoare centrifugale
  254 SR EN 60335-2- 40:2001 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-40: Prescripţii particulare pentru pompe de căldura, aparate de aer condiţionat şi dezumidificatoare
  255 SR EN 60335-2- 40:2001/A1:2002 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-40: Prescripţii particulare pentru pompe de caldură, aparate de aer condiţionat şi dezumidificatoare
  256 SR EN 60335-2- 41:2001 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-41: Prescripţii particulare pentru pompe de lichide a căror temperatură nu depăşeşte 35 grade C
  257 SR EN 60335-2- 41:2001/A1:2003 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-41: Prescripţii particulare pentru pompe
  258 SR EN 60335-2- 42:2001 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-42: Prescripţii particulare pentru cuptoare electrice de uz comercial cu convecţie forţată, aparate de gătit cu aburi şi cuptoare combinate aburi-convecţie
  259 SR EN 60335-2- 43:2001 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-43: Prescripţii particulare pentru aparate de uscat rufe şi uscătoare de prosoape
  260 SR EN 60335-2- 44:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-44: Prescripţii particulare pentru maşini de călcat
  261 SR EN 60335-2- 45:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-45: Prescripţii particulare pentru scule portabile de încălzit şi aparate similare STAS 5057/2-80
  262 SR EN 60335-2- 47:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-47: Prescripţii particulare pentru marmite electrice de uz comercial
  263 SR EN 60335-2- 48:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-48: Prescripţii particulare pentru grătare şi prajitoare electrice de pâine de uz comercial
  264 SR EN 60335-2- 49:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-49: Prescripţii particulare pentru dulapuri electrice de încălzit pentru uz comercial
  265 SR EN 60335-2-5:2002 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-5: Prescripţii particulare pentru maşini de spălat vase
  266 SR EN 60335-2- 5:2002/A1:2002 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-5: Prescripţii particulare pentru maşini de spălat vase
  267 SR EN 60335-2- 5:2002/A11:2002 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-5: Prescripţii particulare pentru maşini de spălat vase
  268 SR EN 60335-2- 5:2002/A2:2002 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-5: Prescripţii particulare pentru maşini de spălat vase
  269 SR EN 60335-2- 50:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-50: Prescripţii particulare pentru aparate electrice de încălzit tip bains-marie pentru uz comercial
  270 SR EN 60335-2- 51:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-51: Prescripţii particulare pentru pompe de circulaţie fixe pentru instalaţii de încălzit şi distribuit apă
  271 SR EN 60335-2- 52:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-52: Prescripţii particulare pentru aparate de igienă orală
  272 SR EN 60335-2- 53:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-53: Prescripţii particulare pentru aparate de încălzit saună
  273 SR EN 60335-2- 54+A11:2000 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-54: Prescripţii particulare pentru aparatele de curăţat suprafeţe, utilizând lichide
  274 SR EN 60335-2- 54+A11:2000/A1:2003 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-54: Prescripţii particulare pentru aparatele de curăţat suprafeţe, utilizând lichide sau vapori
  275 SR EN 60335-2- 55:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-55: Prescripţii particulare pentru aparate electrice pentru utilizare în acvarii şi bazine de grădină
  276 SR EN 60335-2- 56:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-56: Prescripţii particulare pentru proiectare de imagini şi aparate similare
  277 SR EN 60335-2- 58:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-58: Prescripţii particulare pentru maşini electrice de spălat vase de uz comercial
  278 SR EN 60335-2- 58:2001/A1:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-58: Prescripţii particulare pentru maşini electrice de spălat vase de uz comercial
  279 SR EN 60335-2- 59:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-59: Prescripţii particulare pentru aparate de distrus insecte
  280 SR EN 60335-2- 59:2001/A1:2003 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-59: Prescripţii particulare pentru aparate de distrus insecte
  281 SR EN 60335-2- 59:2001/A11:2003 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-59: Prescripţii particulare pentru aparate de distrus insecte
  282 SR EN 60335-2-6:2002 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-6: Prescripţii particulare pentru maşini de gătit, cuptoare şi aparate similare electrice staţionare STAS 2614/6-87
  283 SR EN 60335-2- 6:2002/A1:2003 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-6: Prescripţii particulare pentru maşini de gătit, plite, cuptoare şi aparate similare electrice staţionare
  284 SR EN 60335-2- 60:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-60: Prescripţii particulare pentru căzi cu bule de aer
  285 SR EN 60335-2- 61:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-61: Prescripţii particulare pentru aparate de încălzit cu acumulare
  286 SR EN 60335-2- 61:2001/A1:2003 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-61: Prescripţii particulare pentru aparate de încălzit cu acumulare
  287 SR EN 60335-2- 62:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-62: Prescripţii particulare pentru plonjoare electrice de uz comercial
  288 SR EN 60335-2- 62:2001/A1:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-62: Prescripţii particulare pentru plonjoare electrice de uz comercial
  289 SR EN 60335-2- 62:2001/A2:2003 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-62: Prescripţii particulare pentru plonjoare electrice de uz comercial
  290 SR EN 60335-2- 63:2002 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-63: Prescripţii particulare pentru aparate electrice de fiert apă şi de încălzit lichide de uz comercial
  291 SR EN 60335-2- 65:2000 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-65: Prescripţii particulare pentru epuratoare de aer
  292 SR EN 60335-2- 65:2000/A1:2003 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-65: Prescripţii particulare pentru epuratoare de aer
  293 SR EN 60335-2- 66:2001 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-66: Prescripţii particulare pentru dispozitive de încălzit saltele cu apă
  294 SR EN 60335-2- 66:2001/A1:2003 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-66: Prescripţii particulare pentru dispozitive de încălzit saltele cu apă
  295 SR EN 60335-2- 67:2001 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-67: Prescripţii particulare pentru maşini de prelucrat şi curăţat podele, de uz industrial şi comercial
  296 SR EN 60335-2- 67:2001/A1:2003 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-67: Prescripţii particulare pentru maşini de prelucrat şi curăţat podele, de uz industrial şi comercial
  297 SR EN 60335-2- 68:2001 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-68: Prescripţii particulare pentru aparate de curăţat prin pulverizare şi aspirare, de uz industrial şi comercial
  298 SR EN 60335-2- 68:2001/A1:2002 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-68: Prescripţii particulare pentru aparate de curăţat prin pulverizare şi aspirare, de uz industrial şi comercial
  299 SR EN 60335-2- 69:2001 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-69: Prescripţii particulare pentru aspiratoare care aspiră apă sau uscate, inclusiv periile cu motor, pentru uz industrial şi comercial
  300 SR EN 60335-2- 69:2001/A1:2002 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-69: Prescripţii particulare pentru aspiratoare care aspiră apă sau uscate, inclusiv periile cu motor, pentru uz industrial şi comercial
  301 SR EN 60335-2-7:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-7: Prescripţii particulare pentru maşini de spălat rufe STAS 2614/7-88 01-08-2007
  302 SR EN 60335-2- 7:2001/A1:2003 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-7: Prescripţii particulare pentru maşini de spălat rufe 01-08-2007
  303 SR EN 60335-2-7:2003 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-7: Prescripţii particulare pentru maşini de spălat rufe SR EN 60335-2- 7:2001* SR EN 60335-2- 7:2001/A1:2003
  304 SR EN 60335-2- 70:2002 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-70: Prescripţii particulare pentru maşini de muls
  305 SR EN 60335-2- 71:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-71: Prescripţii particulare pentru aparate electrice de încălzit destinate reproducerii şi creşterii animalelor
  306 SR EN 60335-2- 71:2001/A1:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-71: Prescripţii particulare pentru aparate electrice de încălzit destinate reproducerii şi creşterii animalelor
  307 SR EN 60335-2- 71:2001/A2:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-71: Prescripţii particulare pentru aparate electrice de încălzit destinate reproducerii şi creşterii animalelor
  308 SR EN 60335-2- 73:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-73: Prescripţii particulare pentru termoplonjoare fixe
  309 SR EN 60335-2- 74:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-74: Prescripţii particulare pentru termoplonjoare mobile
  310 SR EN 60335-2- 78:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-78: Prescripţii particulare pentru grătar electric de exterior
  311 SR EN 60335-2- 79:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-79: Prescripţii particulare pentru aparate de curăţat de înaltă presiune şi aparate de curăţat cu vapori, de uz industrial şi comercial
  312 SR EN 60335-2- 79:2001/A1:2003 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-79: Prescripţii particulare pentru aparate de curăţat de înaltă presiune şi aparate de curăţat cu vapori de uz industrial şi comercial
  313 SR EN 60335-2- 79:2001/A11:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-79: Prescripţii particulare pentru aparate de curăţat de înaltă presiune şi aparate de curăţat cu vapori, de uz industrial şi comercial
  314 SR EN 60335-2-8:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-8: Prescripţii particulare pentru aparate electrice de ras, maşini de tuns şi aparate similare
  315 SR EN 60335-2- 8:2001/A1:2003 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-8: Prescripţii particulare pentru aparate electrice de ras, maşini de tuns şi aparate similare
  316 SR EN 60335-2- 80:2000 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-80: Prescripţii particulare pentru ventilatoare STAS 8268/1-86
  317 SR EN 60335-2- 81:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-81: Prescripţii particulare pentru saci de încălzit picioare şi carpete de încălzit
  318 SR EN 60335-2- 82:2002 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-82: Prescripţii particulare pentru maşini de diverse utilităţi şi maşini de divertisment
  319 SR EN 60335-2- 83:2003 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-83: Prescripţii particulare pentru dispozitive electrice de încălzit jgheaburi pentru acoperişuri
  320 SR EN 60335-2- 84:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-84: Prescripţii particulare pentru toalete
  321 SR EN 60335-2- 85:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-85: Prescripţii particulare pentru aparate de vapori pentru ţesături
  322 SR EN 60335-2- 85:2001/A1:2002 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-85: Prescripţii particulare pentru aparate de vapori pentru ţesături
  323 SR EN 60335-2- 86:2002 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-86: Prescripţii particulare pentru echipamentele electrice de pescuit
  324 SR EN 60335-2- 87:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-87: Prescripţii particulare pentru aparate electrice de anestezie pentru animale
  325 SR EN 60335-2- 88:2001 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-88: Prescripţii particulare pentru umidificatoare destinate utilizării cu aparate de încălzit, de ventilat sau de aer condiţionat
  326 SR EN 60335-2-9:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-9: Prescripţii particulare pentru prăjitoare de pâine, grătare, vase de coacere şi aparate similare
  327 SR EN 60335-2- 9:2001/A1:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-9: Prescripţii particulare pentru prăjitoare de pâine, grătare, vase de coacere şi aparate similare
  328 SR EN 60335-2- 9:2001/A11:2002 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-9: Prescripţii particulare pentru gratare, prajitoare de paine şi aparate de coacere mobile similare
  329 SR EN 60335-2- 9:2001/A12:2003 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-9: Prescripţii particulare pentru gratare, prăjitoare de pâine şi aparate de coacere mobile similare
  330 SR EN 60335-2- 9:2001/A13:2003 Securitate aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-9: Prescripţii particulare pentru grătare, prăjitoare de pâine şi aparate de coacere mobile similare
  331 SR EN 60335-2- 9:2001/A2:2002 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-9: Prescripţii particulare pentru grătare, prăjitoare de pâine şi aparate de coacere mobile similare
  332 SR EN 60335-2- 90:2001 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-90: Prescripţii particulare pentru cuptoare cu microunde pentru uz comercial
  333 SR EN 60335-2- 97:2002 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-97: Prescripţii particulare pentru actionarile obloanelor, jaluzelelor, perdelelor şi echipamentelor de pliere similare
  334 SR EN 60335-2- 98:2001 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-98: Prescripţii particulare pentru umidificatoare
  335 SR EN 60335-2- 98:2001/A1:2002 Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-98: Prescripţii particulare pentru umidificatoare
  336 SR EN 60357:2001 Lămpi cu filament de wolfram cu halogen (nu pentru vehicule)
  337 SR EN 60357:2001/A10:2001 Lămpi cu filament de wolfram cu halogen (nu pentru vehicule)
  338 SR EN 60357:2001/A11:2001 Lămpi cu filament de wolfram cu halogen (nu pentru vehicule)
  339 SR EN 60357:2001/A12:2001 Lămpi cu filament de wolfram cu halogen (nu pentru vehicule)
  340 SR EN 60357:2001/A13:2003 Lămpi cu filament de wolfram cu halogen (nu pentru vehicule)
  341 SR EN 60357:2001/A4:2001 Lămpi cu filament de wolfram cu halogen (nu pentru vehicule)
  342 SR EN 60357:2001/A5:2001 Lămpi cu filament de wolfram cu halogen (nu pentru vehicule)
  343 SR EN 60357:2001/A6:2001 Lămpi cu filament de wolfram cu halogen (nu pentru vehicule)
  344 SR EN 60357:2001/A7:2001 Lămpi cu filament de wolfram cu halogen (nu pentru vehicule)
  345 SR EN 60357:2001/A8:2001 Lămpi cu filament de wolfram cu halogen (nu pentru vehicule)
  346 SR EN 60357:2001/A9:2001 Lămpi cu filament de wolfram cu halogen (nu pentru vehicule)
  347 SR EN 60360:2001 Metoda standardizată de măsurare a încălzirii soclului lămpii STAS 6115/2-85
  348 SR EN 60399:2001 File de standarde pentru filetare cu filete rotunde pentru dulii E14 şi E27 cu inel de abajur
  349 SR EN 60399:2001/A1:2001 File de standarde pentru filetare cu filete rotunde pentru dulii E14 şi E27 cu inel de abajur
  350 SR EN 60399:2001/A2:2003 File de standarde pentru filetare cu filtre rotunde pentru dulii E14 şi E27 cu inel de abajur
  351 SR EN 60400:2001 Dulii pentru lămpi fluorescente tubulare şi dulii pentru startere SR EN 60400:1994
  352 SR EN 60400:2001/A1:2003 Dulii pentru lămpi fluorescente tubulare şi dulii pentru startere
  353 SR EN 60432-1:2001 Lămpi cu incandescenta. Prescripţii de securitate. Partea 1: Lămpi cu filament de wolfram pentru uz casnic şi iluminat general similar SR EN 60432-1:1997
  354 SR EN 60432-2:2001 Lămpi cu incandescenta. Prescripţii de securitate. Partea 2: Lămpi cu filament de wolfram-halogen pentru uz casnic şi iluminat general similar
  355 SR EN 60439-1:2001 Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 1: Ansamblu prefabricat de aparataj de joasă tensiune şi ansamblu derivat dintr-un ansamblu prefabricat de aparataj de joasă tensiune STAS 7804-85
  356 SR EN 60439-2:2001 Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 2: Prescripţii particulare pentru canale de cabluri prefabricate
  357 SR EN 60439-3:2001 Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 3: Prescripţii particulare pentru ansambluri de aparataj de joasă tensiune destinate instalării în locuri accesibile persoanelor neautorizate în timpul utilizării lor. Tablouri de distribuţie
  358 SR EN 60439- 3:2001/A1:2001 Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 3: Prescripţii particulare pentru ansambluri de aparataj de joasă tensiune destinate instalării în locuri accesibile persoanelor neautorizate în timpul utilizării lor. Tablouri de distribuţie
  359 SR EN 60439- 3:2001/A2:2002 Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 3: Prescripţii particulare pentru ansambluri de aparataj de joasă tensiune destinate instalării în locuri accesibile persoanelor neautorizate în timpul utilizării lor. Tablouri de distribuţie
  360 SR EN 60439-4:2001 Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 4: Prescripţii particulare pentru ansambluri pentru şantier
  361 SR EN 60439- 4:2001/A1:2001 Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 4: Prescripţii particulare pentru ansambluri pentru şantier
  362 SR EN 60439- 4:2001/A2:2001 Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 4: Prescripţii particulare pentru ansambluri pentru şantier
  363 SR EN 60439-5:2002 Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 5: Prescripţii particulare pentru ansambluri destinate instalării în exterior, în locurile publice. Ansambluri de aparataj pentru reţele de distribuţie
  364 SR EN 60439- 5:2002/A1:2002 Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 5: Prescripţii particulare pentru ansambluri destinate instalării în exterior, în locurile publice. Ansambluri de aparataj pentru reţele de distribuţie
  365 SR EN 60446:2003 Principii fundamentale şi de securitate pentru interfaţa om-maşină, marcare şi identificare. Identificarea conductoarelor prin culoare sau prin reper numeric SR CEI 60446:1994
  366 SR EN 60477:1993/A1:2001 Rezistoare de laborator de curent continuu
  367 SR EN 60477:2002 Rezistoare de laborator de curent continuu
  368 SR EN 60477-2:2001 Rezistoare de laborator. Partea 2: Rezistoare de laborator de curent alternativ
  369 SR EN 60477- 2:2001/A1:2001 Rezistoare de laborator. Partea 2: Rezistoare de laborator de c.a.
  370 SR EN 60491:2002 Reguli de securitate pentru aparate electronice de fotografiat, cu blitz
  371 SR EN 60519-1:2002 Securitate în instalaţii electrotermice. Partea 1: Prescripţii generale
  372 SR EN 60519-11:2002 Securitatea în instalaţiile electrotermice. Partea 11: Prescripţii particulare pentru instalaţiile pentru agitarea electromagnetica, transportul sau turnarea metalelor lichide
  373 SR EN 60519-2:2001 Securitatea în instalaţiile electrotermice. Partea 2: Prescripţii particulare pentru instalaţiile de încălzire cu rezistenţă
  374 SR EN 60519-21:2002 Securitatea în instalaţiile electrotermice. Partea 21: Prescripţii particulare pentru instalaţiile de încălzire prin rezistenta. Instalaţii electrotermice de încălzire şi topire a sticlei
  375 SR EN 60519-3:2001 Securitatea în instalaţiile electrotermice. Partea 3: Prescripţii particulare pentru instalaţiile de încălzire cu inducţie şi cu conductie şi pentru instalaţiile de topire cu inducţie
  376 SR EN 60519-4/A1:2001 Securitatea instalaţiilor de încălzire electrica. Partea 4: Prescripţii particulare pentru cuptoarele cu arc electric
  377 SR EN 60519-4:2002 Securitatea în instalaţiile electrotermice. Partea 4: Prescripţii particulare pentru instalaţiile cuptoarelor cu arc
  378 SR EN 60519-6:2003 Securitatea în instalaţiile electrotermice. Partea 6: Specificatii pentru instalaţiile de încălzire industriale cu microunde
  379 SR EN 60519-9:2002 Securitatea în instalaţii electrotermice. Partea 9: Prescripţii particulare pentru instalaţiile de încălzire dielectrica la înaltă frecvenţă
  380 SR EN 60523:2002 Compensatoare de curent continuu STAS 11080-78
  381 SR EN 60523:2002/A2:2002 Compensatoare de curent continuu
  382 SR EN 60524:2002 Divizoare de tensiune rezistive de curent continuu cu rapoarte fixe STAS 12028-81
  383 SR EN 60524:2002/A2:2002 Divizoare de tensiune rezistive de curent continuu cu rapoarte fixe
  384 SR EN 60529:1995 Grade de protecţie asigurate prin carcase (Cod IP) STAS 5325-79
  385 SR EN 60529:1995/A1:2003 Grade de protecţie asigurate prin carcase (COD IP)
  386 SR EN 60564:2002 Punti de curent continuu pentru măsurarea rezistentei STAS 11396-80
  387 SR EN 60564:2002/A2:2002 Punti de curent continuu pentru măsurarea rezistentei
  388 SR EN 60570:2002 Sisteme de alimentare electrica prin sina pentru corpuri de iluminat STAS 12799-90
  389 SR EN 60570:2002/A1:2003 Sisteme de alimentare electrica prin corpuri de iluminat
  390 SR EN 60570:2002/A2:2003 Sisteme de alimentare electrica prin şină pentru corpuri de iluminat
  391 SR EN 60570-2-1:2002 Sisteme de alimentare electrica prin şină pentru corpurile de iluminat. Partea 2: Sisteme de alimentare mixte. Secţiunea 1: Clasele I şi III
  392 SR EN 60570-2- 1:2002/A1:2002 Sisteme de alimentare electrica prin şină pentru corpurile de iluminat. Partea 2: Sisteme de alimentare mixte. Secţiunea 1: Clasele I şi III
  393 SR EN 60598-1:2001 Corpuri de iluminat. Partea 1: Prescripţii generale şi încercări SR EN 60598- 1:2003* SR EN 60598- 1:2003/A1:2003* SR EN 60598- 1:2003/A14: 2003* SR EN 60598- 1:2003/A15:2003
  394 SR EN 60598- 1:2001/A11:2001 Corpuri de iluminat. Partea 1: Prescripţii generale şi încercări
  395 SR EN 60598-1:2003 Corpuri de iluminat. Partea 1: Prescripţii generale şi încercări 01-04-2007
  396 SR EN 60598- 1:2003/A1:2003 Corpuri de iluminat. Partea 1: Prescripţii generale şi încercări 01-04-2007
  397 SR EN 60598- 1:2001/A12:2003 Corpuri de iluminat. Partea 1: Prescripţii generale şi încercări
  398 SR EN 60598- 1:2003/A14:2003 Corpuri de iluminat. Partea 1: Prescripţii generale şi încercări 01-04-2007
  399 SR EN 60598- 1:2003/A15:2003 Corpuri de iluminat. Partea 1: Prescripţii generale şi încercări 01-04-2007
  400 SR EN 60598-2-1:2001 Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 1: Corpuri de iluminat fixe de uz general STAS 8114/2-1-91
  401 SR EN 60598-2-17+A2:1998 Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 17: Corpuri de iluminat pentru iluminatul scenelor de teatru, studiourilor de televiziune, cinema şi foto (de interior şi de exterior)
  402 SR EN 60598-2-19/A2:2001 Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 19: Corpuri de iluminat cu circulaţie de aer (reguli de securitate)
  403 SR EN 60598-2-19:2002 Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 19: Corpuri de iluminat cu circulatie de aer (reguli de securitate) STAS CEI 60598-2- 19:1992
  404 SR EN 60598-2-2+A1:1998 Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 2: Corpuri de iluminat incastrate STAS 8114/2- 2:1991
  405 SR EN 60598-2-20:2001 Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 20: Ghirlande luminoase STAS CEI 60598 -2-20:1992
  406 SR EN 60598-2- 20:2001/A1:2001 Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 20: Ghirlande luminoase
  407 SR EN 60598-2-22:1998 Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 22: Corpuri de iluminat pentru iluminatul de siguranţă STAS CEI 598-2 -22-92
  408 SR EN 60598-2-23:2001 Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 23: Sisteme de iluminat de foarte joasă tensiune pentru lămpi cu filament
  409 SR EN 60598-2- 23:2001/A1:2001 Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 23: Sisteme de iluminat de foarte joasă tensiune pentru lămpi cu filament
  410 SR EN 60598-2-24:2001 Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 24: Corpuri de iluminat cu suprafeţe cu temperaturi limitate
  411 SR EN 60598-2-25:2001 Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 25: Corpuri de iluminat pentru zonele clinice ale spitalelor şi caselor de sănătate
  412 SR EN 60598-2-3:1995 Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 3: Corpuri de iluminat public STAS 8114/2-3-91
  413 SR EN 60598-2- 3:1995/A1:2003 Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 3: Corpuri de iluminat public
  414 SR EN 60598-2- 3:1995/A2:2003 Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 3: Corpuri de iluminat public
  415 SR EN 60598-2-4:2001 Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 4: Corpuri de iluminat portabile de uz general STAS 8114/2-4-91
  416 SR EN 60598-2-5:2001 Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 5: Proiectoare SR EN 60598-2- 5+A2:1995
  417 SR EN 60598-2-5+A2:1995 Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 5: Proiectoare STAS CEI 60598 -2-5:1991 01-04-2005
  418 SR EN 60598-2-6+A1:1998 Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 6: Corpuri de iluminat cu transformator sau convertizor încorporat pentru lămpi electrice cu incandescenţă STAS CEI 60598 -2-6-92
  419 SR EN 60598-2-7/A13:2001 Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 7: Corpuri de iluminat portabile utilizate în grădini
  420 SR EN 60598-2-7/A2:2001 Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 7: Corpuri de iluminat portabile utilizate în grădini
  421 SR EN 60598-2-7:2002 Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 7: Corpuri de iluminat portabile utilizate în grădini STAS CEI 60598 -2-7:1992
  422 SR EN 60598-2-8:2001 Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 8: Lămpi de mână STAS CEI 60598 -2-8:1992
  423 SR EN 60598-2- 8:2001/A1:2001 Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 8: Lămpi de mână
  424 SR EN 60598-2-9:2002 Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 9: Corpuri de iluminat pentru tehnică fotografică şi cinematografică (neprofesionale) STAS CEI 60598 -2-9:1992
  425 SR EN 60598-2- 9:2002/A1:2002 Corpuri de iluminat. Partea 2: Condiţii speciale. Secţiunea 9: Corpuri de iluminat pentru tehnică fotografică şi cinematografică (neprofesionale)
  426 SR EN 60618+A2:2000 Divizoare inductive de tensiune
  427 SR EN 60645-1:2002 Audiometre. Partea 1: Audiometre cu ton pur 01-10-2004
  428 SR EN 60645-1:2003 Electroacustica. Echipamente audiologice. Partea 1: Audiometre tonale SR EN 60645- 1:2002
  429 SR EN 60645-3:2003 Audiometre. Partea 3: Semnale de scurtă durată pentru încercări audiometrice şi oto-neurologice SR CEI 60645- 3:1997
  430 SR EN 60645-4:2003 Audiometre. Partea 4: Echipamente pentru audiometria extinsă la domeniul frecvenţelor ridicate SR CEI 60645- 4:1997
  431 SR EN 60651:2002 Sonometre
  432 SR EN 60651:2002/A1:2002 Sonometre
  433 SR EN 60651:2002/A2:2003 Sonometre
  434 SR EN 60662:2002 Lămpi cu vapori de sodiu la înaltă presiune STAS 10515-88
  435 SR EN 60662:2002/A10:2002 Lămpi cu vapori de sodiu la înaltă presiune
  436 SR EN 60662:2002/A4:2003 Lămpi cu vapori de sodiu la înaltă presiune
  437 SR EN 60662:2002/A5:2003 Lămpi cu vapori de sodiu la înaltă presiune
  438 SR EN 60662:2002/A6:2002 Lămpi cu vapori de sodiu la înaltă presiune
  439 SR EN 60662:2002/A7:2002 Lămpi cu vapori de sodiu la înaltă presiune
  440 SR EN 60662:2002/A9:2002 Lămpi cu vapori de sodiu la înaltă presiune
  441 SR EN 60669-1:2002 Întreruptoare pentru instalaţii electrice fixe pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 1: Prescripţii generale
  442 SR EN 60669- 1:2002/A1:2003 Întreruptoare pentru instalaţii electrice fixe pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 1: Prescripţii generale
  443 SR EN 60669-2-1:2001 Întreruptoare pentru instalaţii electrice fixe casnice şi similare. Partea 2: Prescripţii particulare. Secţiunea 1: Întreruptoare electronice STAS 3185-87
  444 SR EN 60669-2- 1:2001/A2:2003 Întreruptoare pentru instalaţii electrice fixe casnice şi similare. Partea 2: Prescripţii particulare. Secţiunea 1: Întreruptoare electronice
  445 SR EN 60669-2-2:2001 Întreruptoare pentru instalaţii electrice fixe pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2: Prescripţii particulare. Secţiunea 2: Întreruptoare cu comandă electromagnetică de la distanţă (teleruptoare)
  446 SR EN 60669-2- 2:2001/A1:2002 Întreruptoare pentru instalaţii electrice fixe pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2: Prescripţii particulare. Secţiunea 2: Întreruptoare cu comandă electromagnetică la distanţă (teleruptoare)
  447 SR EN 60669-2-3:2001 Întreruptoare pentru instalaţii electrice fixe casnice şi similare. Partea 2: Prescripţii particulare. Întreruptoare cu temporizare
  448 SR EN 60691:2001 Protectoare termice. Prescripţii şi ghid de aplicare
  449 SR EN 60691:2001/A2:2002 Protectoare termice. Prescripţii şi ghid de aplicare
  450 SR EN 60695-10-3:2003 Încercări privind riscurile de foc. Partea 10-3: Căldură anormala. Încercare de deformare prin reducerea tensiunilor de la turnare
  451 SR EN 60695-1-1:2001 Încercări privind riscurile de foc. Partea 1-1: Ghid pentru evaluarea riscurilor de foc ale produselor electrotehnice. Directive generale SR EN 60695-1- 1:1999
  452 SR EN 60695-11-10:2001 Încercările privind riscurile de foc. Partea 11-10: Flacari de încercare. Metode de încercare orizontală şi verticală la flacără de 50 W
  453 SR EN 60695-11-20:2001 Încercări privind riscurile de foc. Partea 11-20: Flăcări de încercare. Metode de încercare cu flacără de 500 W
  454 SR EN 60695-2-1/1:1998 Încercări privind riscurile de foc. Partea 2: Metode de încercare. Secţiunea 1/fila 1: Încercare cu fir incandescent pe produse finite şi ghid 01-11-2003
  455 SR EN 60695-2-1/2:1998 Încercări privind riscurile de foc. Partea 2: Metode de încercare. Secţiunea 1/fila 2: Încercarea de inflamabilitate cu fir incandescent pe materiale 01-11-2003
  456 SR EN 60695-2-1/3:1998 Încercări privind riscurile la foc. Partea 2: Metode de încercare. Secţiunea 1/fila 3: Încercare de aprindere cu fir incandescent pe materiale STAS 12525/1-86 01-11-2003
  457 SR EN 60695-2-10:2001 Încercări privind riscurile de foc. Partea 2-10: Încercări cu fir incandescent/încalzitor. Aparataj şi metoda comună de încercare SR EN 60695-2- 1/0:1998
  458 SR EN 60695-2-11:2002 Încercări privind riscurile de foc. Partea 2-11: Încercări cu fir incandescent/încalzitor. Metoda de încercare de inflamabilitate pentru produse finite SR EN 60695-2- 1/1:1998
  459 SR EN 60695-2-12:2002 Încercări privind riscurile de foc. Partea 2-12: Încercări cu fir incandescent/încalzitor. Metode de încercare de inflamabilitate pentru materiale SR EN 60695-2 -1/2-88
  460 SR EN 60695-2-13:2002 Încercări privind riscurile de foc. Partea 2-13: Încercări cu fir incandescent/încălzitor. Metode de încercare a materialelor la aprinderea cu fir incandescent SR EN 60695-2- 1/3:1998
  461 SR EN 60695-2-2+A1:1998 Încercări privind riscurile de foc. Partea 2: Metode de încercare. Secţiunea 2: Încercarea cu arzator-ac STAS 12525/2-86
  462 SR EN 60695-2-4/0:1993 Încercări privind riscurile la foc. Partea 2: Metode de încercare. Secţiunea 4/Fila 0: Metode de încercare la flacără tip difuzie şi tip preamestec
  463 SR EN 60695-2-4/1:1994 Încercări privind riscurile de foc. Partea 2: Metode de încercare. Secţiunea 4/fila 1: Flacăra de încercare tip preamestec cu putere nominală de 1 kW şi ghid
  464 SR EN 60695-2- 4/1:1994/A1:2001 Încercări privind riscurile la foc. Partea 2: Metode de încercare. Secţiunea 4/fila 1: Flacăra de încercare tip preamestec cu putere nominală de 1 kW şi ghid
  465 SR EN 60702-1:2003 Cabluri cu izolaţie minerala şi terminalelor lor de tensiune nominală până la 750 V. Partea 1: Cabluri SR HD 586.1 S1:2001
  466 SR EN 60702-2:2003 Cabluri cu izolaţie minerală şi terminalele lor de tensiune nominală până la 750 V. Partea 2: Terminale SR HD 586.2 S1:2001
  467 SR EN 60715:2002 Dimensiuni pentru aparataj electric de joasă tensiune. Montare standardizată a şinelor pentru suportul mecanic al aparatelor electrice în instalaţii de aparataj de joasă tensiune
  468 SR EN 60719:1998 Calculul valorilor minime şi maxime ale dimensiunilor exterioare medii ale cablurilor cu conductoare circulare de cupru de tensiune nominală până la 450/750 V, inclusiv
  469 SR EN 60730-1:2001 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 1: Prescripţii generale
  470 SR EN 60730- 1:2001/A1:2003 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 1: Reguli generale
  471 SR EN 60730-2-1:2001 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2: Prescripţii particulare pentru dispozitivele de comandă automată pentru aparate de uz casnic şi similar
  472 SR EN 60730-2-10:2001 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-10: Prescripţii particulare pentru relee electrice de pornire a motoarelor
  473 SR EN 60730-2- 10:2001/A1:2001 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-10: Prescripţii particulare pentru relee electrice de pornire a motoarelor
  474 SR EN 60730-2- 10:2001/A2:2003 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-10: Prescripţii particulare pentru relee de pornire a motoarelor
  475 SR EN 60730-2-11:2001 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru regulatoare de energie
  476 SR EN 60730-2- 11:2001/A1:2001 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru regulatoare de energie
  477 SR EN 60730-2- 11:2001/A2:2001 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru regulatoare de energie
  478 SR EN 60730-2-12:2001 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-12: Prescripţii particulare pentru zăvoare electrice pentru uşi
  479 SR EN 60730-2- 12:2001/A1:2001 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-12: Prescripţii particulare pentru zavoare electrice pentru uşi
  480 SR EN 60730-2-13:2001 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-13: Prescripţii particulare pentru dispozitive sensibile la umiditate
  481 SR EN 60730-2- 13:2001/A1:2001 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-13: Prescripţii particulare pentru dispozitive de comandă sensibile la umiditate
  482 SR EN 60730-2- 13:2001/A2:2003 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-13: Prescripţii particulare pentru dispozitive de comandă sensibile la umiditate
  483 SR EN 60730-2-14:2001 Dispozitive pentru comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-14: Prescripţii particulare pentru dispozitive de acţionare electrice
  484 SR EN 60730-2- 14:2001/A1:2002 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-14: Prescripţii particulare pentru dispozitive de acţionare electrice
  485 SR EN 60730-2-15:2001 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-15: Prescripţii particulare pentru dispozitive de comandă automată pentru detectarea nivelului de apă de tip flotor sau electrod utilizate în realizarea boilerelor
  486 SR EN 60730-2- 15:2001/A1:2001 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-15: Prescripţii particulare pentru dispozitive de comandă automată pentru detectarea nivelului de apă de tip flotor sau electrod utilizate în realizarea boilerelor
  487 SR EN 60730-2-16:2001 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-16: Prescripţii particulare pentru dispozitive de comandă automată de detectare a nivelului de apă de tip flotor pentru uz casnic şi similar
  488 SR EN 60730-2- 16:2001/A1:2001 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-16: Prescripţii particulare pentru dispozitive de comandă automată de detectare a nivelului de apă de tip flotor pentru uz casnic şi similar
  489 SR EN 60730-2- 16:2001/A2:2002 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2: Prescripţii particulare pentru dispozitive de comandă automată de detectare a nivelului de apă de tip flotor pentru uz casnic şi similar
  490 SR EN 60730-2-18:2001 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-18: Prescripţii particulare pentru dispozitive de comandă automată de detectare a debitului de apă şi aer inclusiv prescripţiile mecanice
  491 SR EN 60730-2-19:2003 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-19: Prescripţii particulare pentru electrovane de combustibil lichid, inclusiv prescripţii mecanice
  492 SR EN 60730-2-2:2001 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-2: Prescripţii particulare pentru dispozitivele de protecţie termică ale motoarelor 01-03-2009
  493 SR EN 60730-2- 2:2001/A1:2001 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-2: Prescripţii particulare pentru dispozitivele de protecţie termica ale motoarelor 01-03-2009
  494 SR EN 60730-2- 2:2001/A11:2001 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-2: Prescripţii particulare pentru dispozitivele de protecţie termică ale motoarelor 01-03-2009
  495 SR EN 60730-2- 2:2001/A2:2001 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-2: Prescripţii particulare pentru dispozitivele de protecţie termică ale motoarelor 01-03-2009
  496 SR EN 60730-2-2:2003 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-2: Prescripţii particulare pentru protectoarele termice ale motoarelor SR EN 60730-2- 2:2001* SR EN 60730-2- 2:2001/A1:2001* SR EN 60730-2- 2:2001/A11: 2001* SR EN 60730-2- 2:2001/A2:2001
  497 SR EN 60730-2-3:2001 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-3: Prescripţii particulare pentru protectoare termice ale balasturilor pentru lămpi tubulare fluorescente
  498 SR EN 60730-2- 3:2001/A1:2001 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-3: Prescripţii particulare pentru protectoare termice ale balasturilor pentru lămpi tubulare fluorescente
  499 SR EN 60730-2- 3:2001/A2:2002 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-3: Prescripţii particulare pentru protectoare termice ale balasturilor pentru lămpi tubulare fluorescente
  500 SR EN 60730-2-4:2001 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-4: Prescripţii particulare pentru protecţia termică a motoarelor pentru motocompresoare de tip ermetic şi semiermetic
  501 SR EN 60730-2- 4:2001/A1:2001 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-4: Prescripţii particulare pentru protecţia termică a motoarelor pentru motocompresoare de tip ermetic şi semiermetic
  502 SR EN 60730-2- 4:2001/A2:2003 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-4: Prescripţii particulare pentru protecţia termică a motoarelor pentru motocompresoare de tip ermetic şi semiermetic
  503 SR EN 60730-2-5:2001 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-5: Prescripţii particulare pentru sisteme de comandă automată ale aprinzătoarelor 01-12-2008
  504 SR EN 60730-2- 5:2001/A1:2001 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-5: Prescripţii particulare pentru sisteme de comandă automată ale aprinzatoarelor 01-12-2008
  505 SR EN 60730-2- 5:2001/A2:2001 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-5: Prescripţii particulare pentru sisteme de comandă automată ale aprinzătoarelor 01-12-2008
  506 SR EN 60730-2-5:2003 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-5: Prescripţii particulare pentru sisteme de comandă electrica a arzătoarelor SR EN 60730-2- 5:2001* SR EN 60730-2- 5:2001/A1:2001* SR EN 60730-2- 5:2001/A2:2001
  507 SR EN 60730-2-6:2001 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-6: Prescripţii particulare pentru dispozitive de comandă sensibile la presiune inclusiv prescripţii mecanice
  508 SR EN 60730-2- 6:2001/A1:2001 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-6: Prescripţii particulare pentru dispozitive de comandă sensibile la presiune inclusiv prescripţii mecanice
  509 SR EN 60730-2- 6:2001/A2:2001 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-6: Prescripţii particulare pentru dispozitive de comandă sensibile la presiune inclusiv prescripţii mecanice
  510 SR EN 60730-2-7:2001 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-7: Prescripţii particulare pentru programatoare şi întreruptoare temporizate
  511 SR EN 60730-2- 7:2001/A1:2001 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-7: Prescripţii particulare pentru programatoare şi întreruptoare temporizate
  512 SR EN 60730-2- 7:2001/A11:2001 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-7: Prescripţii particulare pentru programatoare şi întreruptoare temporizate
  513 SR EN 60730-2- 7:2001/A12:2001 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-7: Prescripţii particulare pentru programatoare şi întreruptoare temporizate
  514 SR EN 60730-2-8:2001 Dispozitive pentru comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-8: Prescripţii particulare pentru electrovalve hidraulice, inclusiv prescripţii mecanice 01-12-2008
  515 SR EN 60730-2- 8:2001/A1:2001 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-8: Prescripţii particulare pentru electrovalve hidraulice, inclusiv prescripţii mecanice 01-12-2008
  516 SR EN 60730-2- 8:2001/A2:2001 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-8: Prescripţii particulare pentru electrovalve hidraulice, inclusiv prescripţii mecanice 01-12-2008
  517 SR EN 60730-2-8:2003 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-8: Prescripţii particulare pentru electrovalve hidraulice, inclusiv prescripţii mecanice SR EN 60730-2- 8:2001* SR EN 60730-2- 8:2001/A1:2001* SR EN 60730-2- 8:2001/A2:2001
  518 SR EN 60730-2-9:2001 Dispozitive pentru comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-9: Reguli particulare pentru dispozitive de comandă sensibile la temperatură 01-12-2008
  519 SR EN 60730-2- 9:2001/A1:2001 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-9: Reguli particulare pentru dispozitive de comandă sensibile la temperatură 01-12-2008
  520 SR EN 60730-2- 9:2001/A11:2001 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-9: Reguli particulare pentru dispozitive de comandă sensibile la temperatură 01-12-2008
  521 SR EN 60730-2- 9:2001/A12:2003 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-9: Reguli particulare pentru dispozitive de comandă sensibile la temperatură 01-12-2008
  522 SR EN 60730-2- 9:2001/A2:2001 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-9: Reguli particulare pentru dispozitive de comandă sensibile la temperatură 01-12-2008
  523 SR EN 60730-2-9:2003 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-9: Prescripţii particulare pentru dispozitive de comandă sensibile la temperatură SR EN 60730-2- 9:2001* SR EN 60730-2- 9:2001/A1:2001* SR EN 60730-2- 9:2001/A2:2001* SR EN 60730-2- 9:2001/A11: 2001* SR EN 60730-2- 9:2001/A12:2001
  524 SR EN 60742:1998 Transformatoare de separare a circuitelor şi transformatoarelor de securitate. Prescripţii STAS 3532-90* STAS 7615-90
  525 SR EN 60799:2002 Accesorii electrice. Cordoane-conectoare şi cordoane de interconectare
  526 SR EN 60804:2002 Sonometre integratoare. Mediatoare SR CEI 60804+ A1+A2:1995
  527 SR EN 60811-1-1:2002 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice. Metode de încercare comune. Partea 1: Metode cu aplicare generală. Secţiunea 1: Măsurarea grosimilor şi a dimensiunilor exterioare. Determinarea proprietăţilor mecanice
  528 SR EN 60811-1- 1:2002/A1:2003 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor cu fibre optice. Metode de încercări comune. Partea 1-1: Metode cu aplicare generală. Măsurarea grosimilor şi a dimensiunilor exterioare. Determinarea proprietăţilor mecanice
  529 SR EN 60811-1-2:1996 Metode de încercări comune pentru materialele de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice. Partea 1: Metode cu aplicare generală. Secţiunea 2: Metode de îmbătrânire termică STAS 11388/2-83
  530 SR EN 60811-1- 2:1996/A2:2003 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor cu fibre optice. Metode de încercări comune. Partea 1: Metode cu aplicare generală. Secţiunea 2: Metode de îmbătrânire termică
  531 SR EN 60811-1-3:1996 Metode de încercări comune pentru materialele de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice. Partea 1: Metode cu aplicare generală. Secţiunea 3: Metode de determinare a densităţii. Încercări de absorbţie de apă. Încercare de contracţie STAS 11388/6-84
  532 SR EN 60811-1- 3:1996/A1:2003 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor cu fibre optice. Metode de încercări comune. Partea 1-3: Metode cu aplicare generală. Metode de determinare a densităţii. Încercări de absorbţie de apa. Încercare de contracţie
  533 SR EN 60811-1-4:1995 Metode de încercări comune pentru materialele de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice. Partea 1: Metode cu aplicare generală. Secţiunea 4: Încercări la temperatură joasă STAS 11388/8-90
  534 SR EN 60811-1- 4:1995/A2:2003 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor cu fibre optice. Metode de încercări comune. Partea 1-4: Metode cu aplicare generală. Încercări la temperatură joasă
  535 SR EN 60811-2-1:2001 Metode de încercări comune pentru materialele de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi optice. Partea 2-1: Metode specifice pentru amestecuri elastomerice. Încercări de rezistenţă a ozon, de alungire la cald şi la imersie în ulei mineral SR EN 60811-2- 1+A1+A2:1995
  536 SR EN 60811-2- 1:2001/A1:2003 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor cu fibre optice. Metode de încercări comune. Partea 2-1: Metode specifice pentru amestecuri elastomerice. Încercări de rezistenţă la ozon, de alungire la cald şi la imersie în ulei mineral
  537 SR EN 60811-3-1:1995 Metode de încercări comune pentru materialele de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice. Partea 3: Metode specifice pentru amestecurile de PVC. Secţiunea 1: Încercare de presare la cald. Încercări de rezistenţă la fisurare
  538 SR EN 60811-3- 1:1995/A1:1998 Metode de încercări comune pentru materialele de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice. Partea 3: Metode specifice pentru amestecurile de PVC. Secţiunea 1: Încercare de presare la cald. Încercări de rezistenţă la fisurare
  539 SR EN 60811-3- 1:1995/A2:2003 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor cu fibre optice. Metode de încercări comune. Partea 3-1: Metode specifice pentru amestecurile de PVC. Încercare de presare la cald. Încercări de rezistenţă la fisurare
  540 SR EN 60811-3-2:1996 Metode de încercări comune pentru materialele de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice. Partea 3: Metode specifice pentru amestecurile de PVC. Secţiunea 2: Încercare de pierdere de masă. Încercare de stabilitate termică
  541 SR EN 60811-4-1:1995 Metode de încercări comune pentru materialele de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice. Partea 4: Metode specifice pentru amestecuri de polietilenă şi polipropilenă. Secţiunea 1: Rezistenţă la fisurare datorită solicitărilor mediului înconjurător. Încercarea de înfăşurare după îmbătrânire termică în aer. Măsurarea indicelui de fluiditate la cald. Măsurarea conţinutului de negru de fum şi/sau de umpluturi minerale din PE STAS 11388/12-86
  542 SR EN 60811-4-2:2002 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor cu fibre optice. Metode de încercare comune. Partea 4: Metode specifice pentru amestecuri de polietilena şi polipropilenă. Secţiunea 2: Alungire la rupere după precondiţionare. Încercare la înfăşurare după îmbătrânire termică în aer. Masurarea creşterii de masă. Încercare de stabilitate de lungă durată. Metoda de încercare pentru oxidare catalitică a cuprului SR CEI 60811-4- 2:1995
  543 SR EN 60811-5-1:2002 Materiale de izolaţie şi de manta ale cablurilor electrice şi ale cablurilor cu fibre optice. Metode de încercare comune. Partea 5: Metode specifice pentru materialele de umplutură. Secţiunea 1: Punct de picurare. Separare de ulei. Fragilitate la temperatură joasă. Indice de aciditate total. Absenţa componenţilor corozivi. Permitivitate la 23 grade C. Rezistivitate în curent continuu la 23 grade şi la 100 grade C SR CEI 60811-5- 1:1995
  544 SR EN 60825-1+A11:1999 Securitatea în utilizare a produselor cu laser. Partea 1: Clasificarea echipamentului, prescripţii şi ghid de utilizare
  545 SR EN 60825- 1+A11:1999/A2:2002 Securitatea în utilizare a produselor cu laseri. Partea 1: Clasificarea echipamentului, prescripţii şi ghid de utilizare
  546 SR EN 60825-2:2002 Securitatea în utilizare a produselor cu laseri. Partea 2: Securitatea sistemelor de telecomunicaţii prin fibra optică
  547 SR EN 60825-4:2002 Securitatea în utilizare a produselor cu laseri. Partea 4: Paravane de protecţie împotriva radiaţiei laser
  548 SR EN 60825- 4:2002/A1:2003 Securitatea în utilizare a produselor cu laseri. Partea 4: Paravane de protecţie împotriva radiaţiei laser
  549 SR EN 60831-1:2001 Condensatoare sunt de putere autoregeneratoare, destinate a fi instalate în reţelele de curent alternativ cu tensiune nominală până la 1.000 V inclusiv. Partea 1: Generalităţi. Caracteristici funcţionale, încercări şi valori nominale. Reguli de securitate. SR EN 60831- 1:1997
  550 SR EN 60831-2:1997 Condensatoare sunt de putere autogeneratoare, destinate a fi instalate în reţelele de curent alternativ cu tensiunea nominală până la 1 kV inclusiv. Partea 2: Încercare de îmbătrânire, încercare de autoregenerare şi încercare de distrugere
  551 SR EN 60838-1:2002 Dulii diverse pentru lămpi. Partea 1: Reguli generale şi încercări
  552 SR EN 60838- 1:2002/A1:2002 Dulii diverse pentru lămpi. Partea 1: Reguli generale şi încercări
  553 SR EN 60838-2-1:2002 Dulii diverse pentru lămpi. Partea 2: Reguli particulare. Secţiunea 1: Dulii S14
  554 SR EN 60838-2- 1:2002/A1:2002 Dulii diverse pentru lămpi. Partea 2: Reguli particulare. Secţiunea 1: Dulii S14
  555 SR EN 60898+A1:1995 Întreruptoare automate pentru protecţia la supracurenţi pentru instalaţii casnice şi similare STAS 8666-78
  556 SR EN 60898+A1:1995/ A11:2001 Întreruptoare automate pentru protecţia la supracurenţi pentru instalaţii casnice şi similare
  557 SR EN 60898+A1:1995/ A12:2001 Întreruptoare automate pentru protecţia la supracurenţi pentru instalaţii casnice şi similare
  558 SR EN 60898+A1:1995/ A13:2001 Întreruptoare automate pentru protecţia la supracurenţi pentru instalaţii casnice şi similare
  559 SR EN 60898+A1:1995/ A14:2001 Întreruptoare automate pentru protecţia la supracurenţi pentru instalaţii casnice şi similare
  560 SR EN 60898+A1:1995/ A15:2001 Întreruptoare automate pentru protecţia la supracurenţi pentru instalaţii casnice şi similare
  561 SR EN 60898+A1:1995/ A16:2001 Întreruptoare automate pentru protecţia la supracurenţi pentru instalaţii casnice şi similare
  562 SR EN 60898+A1:1995/ A17:2001 Întreruptoare automate pentru protecţia la supracurenţi pentru instalaţii casnice şi similare
  563 SR EN 60898+A1:1995/ A18:2001 Întreruptoare automate pentru protecţia la supracurenţi pentru instalaţii casnice şi similare
  564 SR EN 60898+A1:1995/ A19:2002 Întreruptoare automate pentru protecţia la supracurenţi pentru instalaţii casnice şi similare
  565 SR EN 60898-2:2003 Întreruptoare automate pentru protecţia la supracurenţi pentru instalaţii casnice şi similare Partea 2: Întreruptoare automate pentru funcţionare în curent alternativ şi în curent continuu
  566 SR EN 60922:2000 Aparate auxiliare pentru lămpi. Balasturi pentru lămpi cu descărcare (cu excepţia lămpilor fluorescente tubulare). Prescripţii generale şi prescripţii de securitate 01-11-2003
  567 SR EN 60928:1998 Aparate auxiliare pentru lămpi. Balasturi electronice alimentate în curent alternativ pentru lămpi fluorescente tubulare. Prescripţii generale şi prescripţii de securitate 01-08-2006
  568 SR EN 60931-1:2001 Condensatoare sunt de putere neautoregeneratoare destinate a fi instalate în reţelele de curent alternativ cu tensiunea nominală până la 1 KV inclusiv. Partea 1: Generalităţi. Caracteristici funcţionale, încercări şi valori nominale. Reguli de securitate.
  569 SR EN 60931-2:1998 Condensatoare sunt de putere neautoregeneratoare, destinate a fi instalate în reţelele de curent alternativ cu tensiunea nominală până la 1 kV inclusiv. Partea 2: Încercare de îmbătrânire şi încercare de distrugere
  570 SR EN 60931-3:2001 Condensatoare sunt de putere neautoregeneratoare, destinate a fi instalate în reţelele de curent alternativ cu tensiunea nominală până la 1 KV inclusiv. Partea 3: Siguranţe fuzibile interne
  571 SR EN 60934:2001 Întreruptoare automate pentru echipament (DPE)
  572 SR EN 60947-1:2001 Aparataj de joasă tensiune. Partea 1: Reguli generale STAS CEI 60947- 1:1992
  573 SR EN 60947- 1:2001/A1:2002 Aparataj de joasă tensiune. Partea 1: Reguli generale
  574 SR EN 60947- 1:2001/A2:2003 Aparataj de joasă tensiune. Partea 1: Reguli generale
  575 SR EN 60947-2:2001 Aparataj de joasă tensiune. Partea 2: Întreruptoare automate SR EN 60947- 2:1993
  576 SR EN 60947- 2:2001/A1:2001 Aparataj de joasă tensiune. Partea 2: Întreruptoare automate
  577 SR EN 60947- 2:2001/A2:2003 Aparataj de joasă tensiune. Partea 2: Întreruptoare automate
  578 SR EN 60947-3:2001 Aparataj de joasă tensiune. Partea 3: Întreruptoare, separatoare, intreruptoare-separatoare şi combinaţii cu fuzibile SR EN 60947- 3+A1:1996
  579 SR EN 60947- 3:2001/A1:2003 Aparataj de joasă tensiune. Partea 3: Întreruptoare, separatoare, intreruptoare-separatoare şi combinaţii cu fuzibile
  580 SR EN 60947-4-1:2001 Aparataj de joasă tensiune. Partea 4-1: Contactoare şi demarcare de motoare. Contactoare şi demarcare electromecanice SR EN 60947-4- 1:1994
  581 SR EN 60947-4-2:2001 Aparataj de joasă tensiune. Partea 4-2: Contactoare şi demarcare de motoare. Controlere şi demarcare cu semiconductoare pentru motoare de curent alternativ
  582 SR EN 60947-4- 2:2001/A1:2003 Aparataj de joasă tensiune. Partea 4-2: Contactoare şi demarcare de motoare. Controlere şi demaroare cu semiconductoare pentru motoare de curent alternativ
  583 SR EN 60947-4-3:2001 Aparataj de joasă tensiune. Partea 4-3: Contactoare şi demaroare de motoare. Controlere şi contactoare cu semiconductoare pentru alte sarcini decât motoare, în curent alternativ
  584 SR EN 60947-5-1:2001 Aparataj de joasă tensiune. Partea 5: Aparate şi elemente de comutaţie pentru circuite de comandă. Secţiunea 1: Aparate electromecanice pentru circuite de comandă SR EN 60947-5- 1:1993
  585 SR EN 60947-5- 1:2001/A1:2001 Aparataj de joasă tensiune. Partea 5: Aparate şi elemente de comutaţie pentru circuite de comandă. Secţiunea 1: Aparate electromecanice pentru circuite de comandă
  586 SR EN 60947-5- 1:2001/A12:2001 Aparataj de joasă tensiune. Partea 5: Aparate şi elemente de comutaţie pentru circuite de comanda. Secţiunea 1: Aparate electromecanice pentru circuite de comandă
  587 SR EN 60947-5- 1:2001/A2:2002 Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-1: Aparate şi elemente de comutaţie pentru circuite de comandă. Secţiunea 1: Aparate electromecanice pentru circuite de comandă
  588 SR EN 60947-5-2:2002 Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-2: Aparate şi elemente de comutaţie pentru circuite de comandă. Detectoare de proximitate
  589 SR EN 60947-5- 2:2002/A1:2002 Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-2: Aparate şi elemente de comutaţie pentru circuite de comandă. Detectoare de proximitate
  590 SR EN 60947-5-3:2001 Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-3: Aparate şi elemente de comutaţie pentru circuite de comandă. Prescripţii pentru dispozitive de detectare de proximitate cu comportare definită în condiţii de defect (PDF)
  591 SR EN 60947-5-4:2002 Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-4: Aparate şi elemente de comutaţie pentru circuite de comandă. Secţiunea 4: Metoda de evaluare a performanţelor contactelor de joasă energie. Incercări speciale
  592 SR EN 60947-5-5:2002 Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-5: Aparate şi elemente de comutaţie pentru circuite de comandă. Aparat electric de oprire de urgenţă cu zăvorâre mecanică
  593 SR EN 60947-6-1:1993 Aparataj de joasă tensiune. Partea 6: Echipamente cu funcţii multiple. Secţiunea 1: Echipamente de comutaţie de transfer automat
  594 SR EN 60947-6- 1:1993/A1:2001 Aparataj de joasă tensiune. Partea 6: Echipamentele cu funcţii multiple. Secţiunea 1: Echipamente de comutaţie de transfer automat
  595 SR EN 60947-6- 1:1993/A2:2001 Aparataj de joasă tensiune. Partea 6: Echipamentele cu funcţii multiple. Secţiunea 1: Echipamente de comutaţie de transfer automat
  596 SR EN 60947-6-2:1996 Aparataj de joasă tensiune. Partea 6: Echipamente cu funcţiuni multiple. Secţiunea 2: Aparate (sau echipament) de comutaţie, de comanda, de protecţie (ACP)
  597 SR EN 60947-6- 2:1996/A1:2001 Aparataj de joasă tensiune. Partea 6: Echipamente cu funcţii multiple. Secţiunea 2: Aparate (sau echipament) de comutaţie, de comanda, de protecţie (ACP)
  598 SR EN 60947-6- 2:1996/A2:2001 Aparataj de joasă tensiune. Partea 6: Echipamente cu funcţii multiple. Secţiunea 2: Aparate (sau echipament) de comutaţie, de comandă, de protecţie (ACP)
  599 SR EN 60947-7-1:1993 Aparataj de joasă tensiune. Partea 7: Echipamente accesorii. Secţiunea 1: Blocuri de joncţiune pentru conductoare din cupru
  600 SR EN 60947-7- 1:1993/A1:2002 Aparataj de joasă tensiune. Partea 7-1: Echipamente accesorii. Secţiunea 1: Blocuri de joncţiune pentru conductoare din cupru
  601 SR EN 60947-7-2:2001 Aparataj de joasă tensiune. Partea 7: Echipamente accesorii. Secţiunea 2: Blocuri de joncţiune ale conductoarelor de protecţie din cupru
  602 SR EN 60950:2001 Securitatea echipamentelor pentru tehnologia informaţiei SR EN 60950+A1:1995* SR EN 60950+ A1:1995/A2: 1996* SR EN 60950+ A1:1995/A3:1997 01-07-2006
  603 SR EN 60950+A1:1995 Securitatea echipamentelor pentru tehnologia informaţiei, inclusiv echipamentele electrice de birou 01-01-2005
  604 SR EN 60950+A1:1995/ A2:1996 Securitatea echipamentelor pentru tehnologia informaţiei, inclusiv echipamentele electrice de birou 01-01-2005
  605 SR EN 60950+A1:1995/ A3:1997 Securitatea echipamentelor pentru tehnologia informatiei, inclusiv echipamentele electrice de birou 01-01-2005
  606 SR EN 60950-1:2002 Echipamente pentru tehnologia informaţiei. Securitate. Partea 1: Prescripţii generale SR EN 60950:2001
  607 SR EN 60968+A1:1997 Lămpi cu balast integrat pentru iluminat general. Prescripţii de securitate
  608 SR EN 60968+A1:1997/ A2:2002 Lămpi cu balast integrat pentru iluminat general. Prescripţii de securitate
  609 SR EN 60974-1/A1:2001 Echipament pentru sudare cu arc electric. Partea 1: Surse de curent pentru sudare
  610 SR EN 60974-1:2002 Echipament pentru sudare cu arc electric. Partea 1: Surse de curent pentru sudare STAS 8143-87* STAS 2689-84* STAS 11370-85* STAS 12060-83
  611 SR EN 60974-11:2002 Echipament pentru sudare cu arc electric. Partea 11: Portelectrozi SR CEI 60974- 11:1994
  612 SR EN 60974-12:2002 Echipament pentru sudare cu arc electric. Partea 12: Dispozitive de cuplare pentru cabluri pentru sudare SR CEI 60974- 12:1994
  613 SR EN 60974-5:2003 Echipament pentru sudare cu arc electric. Partea 5: Dispozitive de avans al sârmei
  614 SR EN 60998-1:2002 Dispozitive de conexiune pentru circuite de joasă tensiune pentru uz casnic şi similar. Partea 1: Prescripţii generale
  615 SR EN 60998- 1:2002/A1:2002 Dispozitive de conexiune pentru circuitele de joasă tensiune pentru uz casnic şi similar. Partea 1: Reguli generale
  616 SR EN 60998-2-1:2002 Dispozitive de conexiune pentru circuite de joasă tensiune pentru uz casnic şi similar. Partea 2-1: Prescripţii particulare pentru dispozitive de conexiune, ca părţi separate, cu organe de strângere cu şurub
  617 SR EN 60998-2-2:2002 Dispozitive de conexiune pentru circuite de joasă tensiune pentru uz casnic şi similar. Partea 2-2: Prescripţii particulare pentru dispozitive de conexiune ca părţi separate, cu organe de strângere fără şurub
  618 SR EN 60998-2-3:2002 Dispozitive de conexiune pentru circuite de joasă tensiune pentru uz casnic şi similar. Partea 2-3: Prescripţii particulare pentru dispozitive de conexiune, ca părţi separate, cu organe de strângere cu perforarea izolaţiei
  619 SR EN 60998-2-4:2002 Dispozitive de conexiune pentru circuit de joasă tensiune pentru uz casnic şi similar. Partea 2-4: Prescripţii particulare pentru dispozitive de conexiune cu matisare
  620 SR EN 60999-1:2001 Dispozitive de conexiune. Prescripţii de securitate pentru organe de strângere cu şi fără şurub pentru conductoare de cupru. Partea 1: Prescripţii generale şi particulare pentru organele de strângere pentru conductoarele cu secţiune de la 0,2 mmý până la 35 mmý (inclusiv)
  621 SR EN 61008-1:2001 Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual fără protecţie încorporată la supracurenţi pentru uz casnic şi similar. Partea 1: Reguli generale
  622 SR EN 61008- 1:2001/A11:2002 Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual fără protecţie încorporată la supracurenţi pentru uz casnic şi similar. Partea 1: Reguli generale
  623 SR EN 61008- 1:2001/A12:2002 Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual fără protecţie încorporată la supracurenţi pentru uz casnic şi similar. Partea 1: Reguli generale
  624 SR EN 61008- 1:2001/A13:2002 Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual fără protecţie încorporată la supracurenţi pentru uz casnic şi similar. Partea 1: Reguli generale
  625 SR EN 61008- 1:2001/A14:2001 Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual fără protecţie încorporată la supracurenţi pentru uz casnic şi similar. Partea 1: Reguli generale
  626 SR EN 61008- 1:2001/A17:2002 Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual fără protecţie încorporată la supracurenţi pentru uz casnic şi similar. Partea 1: Reguli generale
  627 SR EN 61008- 1:2001/A2:2001 Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual fără protecţie încorporată la supracurenţi pentru uz casnic şi similar. Partea 1: Reguli generale
  628 SR EN 61008-2-1:2001 Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual fără protecţie încorporată la supracurenţi pentru uz casnic şi similar. Partea 2-1: Aplicabilitatea regulilor generale la întreruptoarelor automate de curent diferenţial rezidual fără protecţie încorporată la supracurenţi, funcţional independente cu tensiunea de alimentare
  629 SR EN 61008-2- 1:2001/A11:2001 Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual fără protecţie încorporată la supracurenţi pentru uz casnic şi similar. Partea 2-1: Aplicabilitatea regulilor generale la întreruptoarele automate de curent diferenţial rezidual fără protecţie încorporată la supracurenţi, funcţional independente cu tensiunea de alimentare
  630 SR EN 61009:2001/A15:2003 Aparate electrice mici. Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual cu protecţie încorporată la supracurenţi pentru uz casnic şi similar. Partea 1: Reguli generale
  631 SR EN 61009-1:2001 Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual cu protecţie încorporată la supracurenţi pentru uz casnic şi similar. Partea 1: Reguli generale
  632 SR EN 61009- 1:2001/A1:2001 Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual cu protecţie încorporată la supracurenţi pentru uz casnic şi similar. Partea 1: Reguli generale
  633 SR EN 61009- 1:2001/A11:2003 Aparate electrice mici. Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual cu protecţie încorporată la supracurenţi pentru uz casnic şi similar. Partea 1: Reguli generale
  634 SR EN 61009- 1:2001/A13:2003 Aparate electrice mici. Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual cu protecţie încorporată la supracurenţi pentru uz casnic şi similar. Partea 1: Reguli generale
  635 SR EN 61009- 1:2001/A14:2001 Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual cu protecţie încorporată la supracurenţi pentru uz casnic şi similar. Partea 1: Reguli generale
  636 SR EN 61009- 1:2001/A19:2003 Aparate electrice mici. Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual cu protecţie încorporată la supracurenţi pentru uz casnic şi similar. Partea 1: Reguli generale
  637 SR EN 61009- 1:2001/A2:2002 Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual cu protecţie încorporată la supracurenţi pentru uz casnic şi similar. Partea 1: Reguli generale
  638 SR EN 61009-2-1:2001 Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual cu protecţie încorporatâ la supracurenţi pentru uz casnic şi similar. Partea 2-1: Aplicabilitatea regulilor generale la întreruptoarele automate de curent diferenţial rezidual cu protecţie incorporată
  639 SR EN 61009-2- 1:2001/A11:2001 Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual cu protecţie încorporată la supracurenţi pentru uz casnic şi similar. Partea 2-1: Aplicabilitatea regulilor generale la întreruptoarele automate de curent diferenţial rezidual cu protecţie încorporată
  640 SR EN 61010-031:2003 Reguli de securitate pentru echipamentul electric de măsurare, de control şi de laborator. Partea 031: Cerinţe de securitate pentru ansamblu sondă manuală de măsurare şi încercare electrică SR EN 61010-2- 031:2002
  641 SR EN 61010-1:2002 Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare de control şi de laborator. Partea 1: Cerinţe generale STAS 10327/1- 87* STAS 10327/2- 87* STAS 10327/3-87
  642 SR EN 61010-2-010:2002 Reguli de securitate pentru echipamentul electric de măsurare, de control şi de laborator. Partea 2- 010: Cerinţe particulare pentru echipament de laborator utilizat pentru încălzirea materialelor
  643 SR EN 61010-2- 010:2002/A1:2002 Reguli de securitate pentru echipamentul electric de măsurare, de control şi de laborator. Partea 2- 010: Cerinţe particulare pentru echipament de laborator utilizat pentru încălzirea materialelor
  644 SR EN 61010-2-020:2002 Reguli de securitate pentru echipamentul electric de măsurare, de control şi de laborator. Partea 2- 020: Cerinţe particulare pentru centrifuge de laborator
  645 SR EN 61010-2- 020:2002/A1:2002 Reguli de securitate pentru echipamentul electric de măsurare, de control şi de laborator. Partea 2- 020: Cerinţe particulare pentru centrifuge de laborator
  646 SR EN 61010-2-031:2002 Reguli de securitate pentru echipamentul electric de măsurare, de control şi de laborator. Partea 2- 031: Cerinţe particulare pentru ansamblu sonda manuală de măsurare şi încercare electrică 01-02-2005
  647 SR EN 61010-2-032:2002 Reguli de securitate pentru echipamentul electric de măsurare, de control şi de laborator. Partea 2- 032: Cerinţe particulare pentru cleste manual de curent pentru măsurare şi încercare electrică
  648 SR EN 61010-2-041:2002 Reguli de securitate pentru echipamentul electric de măsurare, de control şi de laborator. Partea 2- 041: Cerinţe particulare pentru autoclave cu abur pentru tratarea materialelor de uz medical şi pentru proceduri de laborator
  649 SR EN 61010-2-042:2002 Reguli de securitate pentru echipamentul electric de măsurare, de control şi de laborator. Partea 2- 042: Cerinţe particulare pentru autoclave şi sterilizatoare cu gaz toxic pentru tratarea materialelor de uz medical şi pentru proceduri de laborator
  650 SR EN 61010-2-043:2002 Reguli de securitate pentru echipamentul electric de măsurare, de control şi de laborator. Partea 2- 043: Cerinţe particulare pentru sterilizatoare cu caldură uscată utilizând aer cald sau gaz inert cald pentru tratarea materialelor de uz medical şi pentru proceduri de laborator
  651 SR EN 61010-2-045:2002 Reguli de securitate pentru echipamentul electric de măsurare, de control şi de laborator. Partea 2- 045: Cerinţe particulare pentru aparatele de dezinfectie/spălare utilizate în domeniul medical, farmaceutic, veterinar şi în laborator
  652 SR EN 61010-2-051:2002 Reguli de securitate pentru echipamentul electric de măsurare de control şi de laborator. Partea 2- 051: Cerinţe particulare pentru echipament de laborator utilizat pentru amestecare şi agitare mecanică
  653 SR EN 61010-2-061:2002 Reguli de securitate pentru echipamentul electric de măsurare, de control şi de laborator. Partea 2- 061: Cerinţe particulare pentru spectrometre de laborator cu vaporizare şi ionizare termică
  654 SR EN 61010-2-081:2003 Reguli de securitate pentru echipamentul electric de măsurare, de control şi de laborator. Partea 2- 081: Cerinţe particulare pentru echipament de laborator automat şi semiautomat destinat pentru analiză şi alte utilizări
  655 SR EN 61028:2002 Aparate electrice de măsurare. Înregistratoare X-Y
  656 SR EN 61028:2002/A2:2002 Aparate electrice de măsurare. Înregistratoare X-Y
  657 SR EN 61048:2002 Aparate auxiliare pentru lămpi. Condensatoare utilizate în circuitele lămpilor fluorescente tubulare şi altor lămpi cu descarcare. Prescripţii generale şi de securitate
  658 SR EN 61048:2002/A1:2002 Aparate auxiliare pentru lămpi. Condensatoare utilizate în circuitele lămpilor fluorescente tubulare şi altor lămpi cu descarcare. Prescripţii generale şi de securitate
  659 SR EN 61048:2002/A2:2002 Aparate auxiliare pentru lămpi. Condensatoare utilizate în circuitele lămpilor fluorescente tubulare şi altor lămpi cu descarcare. Prescripţii generale şi de securitate
  660 SR EN 61050:2002 Transformatoare pentru lămpile tubulare cu descarcare având o tensiune secundara în gol mai mare de 1.000 V (numite, în general, transformatoare-neon). Prescripţii generale şi de securitate
  661 SR EN 61050:2002/A1:2002 Transformatoare pentru lămpile tubulare cu descarcare având o tensiune secundara în gol mai mare de 1.000 V (numite, în general, transformatoare-neon). Prescripţii generale şi de securitate
  662 SR EN 61058-1:2003 Întreruptoare pentru aparate. Partea 1: Reguli generale SR EN 61058- 1+A1:1998
  663 SR EN 61058-1+A1:1998 Întreruptoare pentru aparate. Partea 1: Reguli generale STAS 12787-89 01-03-2009
  664 SR EN 61058-2-1:2001 Întreruptoare pentru aparate. Partea 2-1: Reguli particulare pentru întreruptoarele pentru cabluri flexibile
  665 SR EN 61058-2- 1:2001/A1:2001 Întreruptoare pentru aparate. Partea 2-1: Reguli particulare pentru întreruptoarele pentru cabluri flexibile
  666 SR EN 61058-2- 1:2001/A11:2003 Întreruptoare pentru aparataj. Partea 2-1: Prescripţii particulare pentru întreruptoare pentru cabluri flexibile
  667 SR EN 61058-2-5:2001 Întreruptoare pentru aparate. Partea 2-5: Reguli particulare pentru selectoare
  668 SR EN 61058-2- 5:2001/A11:2003 Întreruptoare pentru aparataj. Partea 2-5: Prescripţii particulare pentru selectoare
  669 SR EN 61071-1:1998 Condensatoare pentru electronică de putere. Partea 1: Generalităţi
  670 SR EN 61071-2:1998 Condensatoare pentru electronică de putere. Partea 2: Prescripţii pentru încercarea de deconectare a siguranţelor fuzibile, încercarea de distrugere, încercarea de autoregenerare şi încercare de anduranţă
  671 SR EN 61095:2001 Contactoare electromecanice pentru uz casnic şi similar
  672 SR EN 61095:2001/A1:2002 Contactoare electromecanice pentru uz casnic şi similar
  673 SR EN 61095:2001/A11:2001 Contactoare electromecanice pentru uz casnic şi similar
  674 SR EN 61131- 2:1999/A12:2002 Automate programabile. Partea 2: Cerinţe şi încercări ale echipamentelor
  675 SR EN 61131-2+A11:1999 Automate programabile. Partea 2: Cerinţe şi încercări ale echipamentelor
  676 SR EN 61138:1998 Cabluri pentru dispozitive mobile de legare la pământ şi în scurt-circuit
  677 SR EN 61140:2002 Protecţie împotriva şocurilor electrice. Aspecte comune în instalaţii şi echipamente electrice
  678 SR EN 61143-1:2002 Aparate de măsurat electrice. Înregistratoare X-t. Partea 1: Definiţii şi prescripţii
  679 SR EN 61143- 1:2002/A1:2002 Aparate electrice de măsurare. Înregistratoare X-t. Partea 1: Definiţii şi prescripţii
  680 SR EN 61143-2:2002 Aparate electrice de măsurare. Înregistratoare X-t. Partea 2: Metode de încercare suplimentare recomandate
  681 SR EN 61167+A1:1998 Lămpi cu halogenuri metalice
  682 SR EN 61167+A1:1998/ A2:2002 Lămpi cu halogenuri metalice
  683 SR EN 61167+A1:1998/ A3:2002 Lămpi cu halogenuri metalice
  684 SR EN 61184:2002 Dulii baionetă
  685 SR EN 61184:2002/A1:2003 Dulii baionetă
  686 SR EN 61187:2002 Echipament de măsurări electrice şi electronice. Documentaţie
  687 SR EN 61195:2002 Lămpi fluorescente cu două socluri. Prescripţii de securitate SR EN 61195:1997
  688 SR EN 61199:2002 Lămpi fluorescente cu un singur soclu. Prescripţii de securitate SR EN 61199:1997
  689 SR EN 61204:2001 Surse de alimentare în curent continuu de joasă tensiune. Caracteristici de performanţă şi cerinţe de securitate
  690 SR EN 61210:2002 Dispozitive de conectare. Borne plate de conectare rapidă a conductoarelor de cupru. Prescripţii de securitate
  691 SR EN 61230:1997 Lucrari sub tensiune. Dispozitive mobile de legare temporara la pamant sau de legare la pământ şi în scurt-circuit STAS 6670-88
  692 SR EN 61230:1997/A11:2001 Lucrări sub tensiune. Dispozitive portabile de legare la pământ sau de legare la pământ şi în scurt-circuit
  693 SR EN 61236:2001 Dispozitive de fixare şi mansoane de prindere pentru prăjini electroizolante şi accesorii pentru lucrul sub tensiune
  694 SR EN 61242:2002 Accesorii electrice. Derulatoare pentru uz casnic şi scopuri similare
  695 SR EN 61243-3:2002 Lucrări sub tensiune. Detectoare de tensiune. Partea 3: Detectoare de tip bipolar pentru joasă tensiune
  696 SR EN 61270-1:2002 Condensatoare pentru cuptoare cu microunde. Partea 1: Generalităţi
  697 SR EN 61293:2001 Marcarea aparatelor electrice cu caracteristicile nominale referitoare la alimentarea electrică. Prescripţii de securitate
  698 SR EN 61307:2002 Instalaţii industriale de încălzire cu microunde. Metode de încercare pentru determinarea puterii de ieşire
  699 SR EN 61308:2002 Instalaţii de încălzire dielectrică de înaltă frecvenţă. Metode de încercare pentru determinarea puterii de ieşire
  700 SR EN 61310-1:1999 Securitatea maşinilor. Indicare, marcare şi acţionare. Partea 1: Specificaţii pentru semnale vizuale, auditive şi tactile
  701 SR EN 61310-2:2000 Securitatea maşinilor. Indicare, marcare şi manevrare. Partea 2: Specificaţii pentru marcare
  702 SR EN 61310-3:2001 Securitatea maşinilor. Indicare, marcare şi acţionare. Partea 3: Cerinţe pentru amplasarea şi funcţionarea elementelor de acţionare
  703 SR EN 61316:2002 Derulatoare de cablu industriale
  704 SR EN 61347-1:2003 Aparataj pentru lămpi. Partea 1: Prescripţii generale şi prescripţii de securitate
  705 SR EN 61347-2-1:2003 Aparataj pentru lămpi. Partea 2-1: Prescripţii particulare pentru dispozitivele de amorsare (altele decât starterele cu licărire) SR EN 60926:1998
  706 SR EN 61347-2-10:2002 Aparataj pentru lămpi. Prescripţii particulare pentru invertoare şi convertizoare electronice destinate alimentarii în înaltă frecvenţă pentru lămpi tubulare cu descărcare cu pornire la rece (tuburi cu neon)
  707 SR EN 61347-2-11:2003 Aparataj pentru lămpi. Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru circuite electronice diverse utilizate cu corpurile de iluminat
  708 SR EN 61347-2-2:2003 Aparataj pentru lămpi. Partea 2-2: Prescripţii particulare pentru convertizoare electronice coboratoare alimentate în curent continuu sau curent alternativ pentru lămpi cu incandescenţă
  709 SR EN 61347-2-3:2003 Aparataj pentru lămpi. Partea 2-3: Prescripţii particulare pentru balasturi electronice alimentate în curent alternativ pentru lămpi fluorescente SR EN 60928:1998
  710 SR EN 61347-2-4:2003 Aparataj pentru lămpi. Partea 2-4: Prescripţii particulare pentru balasturi electronice alimentate în curent continuu pentru iluminat general
  711 SR EN 61347-2-7:2003 Aparataj pentru lămpi. Partea 2-7: Prescripţii particulare pentru balasturi electronice alimentate în curent continuu pentru iluminatul de siguranţă
  712 SR EN 61347-2-8:2003 Aparataj pentru lămpi. Partea 2-8: Prescripţii particulare pentru balasturi pentru lămpi fluorescente
  713 SR EN 61347-2-9:2003 Aparataj pentru lămpi. Partea 2-9: Prescripţii particulare pentru balasturi pentru lămpi cu descărcare (cu excepţia lămpilor fluorescente) SR EN 60922:2000
  714 SR EN 61400-2:2001 Turbine eoliene. Securitatea turbinelor eoliene mici
  715 SR EN 61537:2003 Sisteme trasee de cabluri şi sisteme scară de cabluri pentru poziţionarea cablurilor
  716 SR EN 61549:2002 Lămpi diverse
  717 SR EN 61549:2002/A1:2002 Lămpi diverse
  718 SR EN 61549:2002/A2:2002 Lămpi diverse
  719 SR EN 61557-1:2002 Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune de 1 kV c.a. 1,5 kV c.c. Dispozitive de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 1: Prescripţii generale
  720 SR EN 61557-10:2003 Securitate electrică în reţelele de distribuţie de joasă tensiune până la 1.000 V c.a şi 1.500 V c.c. Dispozitive de încercare, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 10: Aparate combinate de încercare de măsurare sau de supraveghere
  721 SR EN 61557-2:2002 Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune de 1 kV c.a. şi 1,5 kV c.c. Dispozitive de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 2: Rezistenţa de izolaţie
  722 SR EN 61557-3:2002 Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune de 1 kV c.a. şi 1,5 kV c.c. Dispozitive de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor de protecţie. Partea 3: Impedanţa de buclă
  ---------